Inloggning och e-tjänstekort

Inloggningslänkar till registerplattformar

Inloggning för register anslutna till plattformen 3C

Klicka här för att logga in.

Inloggning för register anslutna till plattformen Pharos

Klicka här för att logga in.

Inloggning för Infektionsregistret

Klicka här för att logga in.

Driftinformation

Klicka här för att komma till vår sida med aktuell driftinformation.

Information gällande 3C för Windows 10-användare

Behöver du hjälp med kontroll eller installation av till exempel NetID, kontakta din ordinarie IT-support.

Länkar med problemlösningsinformation

  1. Klicka här för mer information om inloggningsproblem med SITHS som kan bero på Windows.
  2. Klicka här för mer information om vart man kan vända sig för att få rätt version av NetID.

Krav på säker autentisering i kvalitetsregister

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 § måste överföring och direktåtkomst av patientuppgifter via internet föregås av stark autentisering.
Ett tjänstekort som är konstruerat enligt SITHS (Säker IT i Hälso- och Sjukvården) följer säkerhetsstandarden som är gemensam för alla kommuner och regioner/landsting. Tjänstelegitimationen, det vill säga användarens ID till HSA (Hälso- och Sjukvårdens Adressregister), används som SITHS-kort.

Alla kommuner/regioner/landsting/privata vårdbolag är idag anslutna till SITHS och har ingått avtal om att använda sig av e-tjänstekort. Det innebär att det hos varje vårdgivare ska finnas en organisation där man kan erhålla e-tjänstekort.

Förtydligande av typer av säkerhetskontroller

Autentisering: kontroll av uppgiven identitet
Signering: inloggning med signatur i syfte att styrka riktighet och säkerställa spårbarhet
Stark autentisering: autentisering där identiteten kontrolleras på två sätt (exempelvis autentisering plus signering), vilket är fallet vid användande av SITHS-kort och Mobilt BankID

Share
Publicerad: 20 maj 2015
Senast uppdaterad: 17 februari 2023