Logotyp för Svenska Fotledsregistret.

Svenska Nationella Fotledsregistret

Bakgrund

Total fotledsprotes är numera en etablerad metod för behandling av artros och inflammatoriska sjukdomstillstånd i fotleden.

Det finns en lång tradition i Sverige, inte minst i Malmö där den första fotledsprotesen av första generationen sattes in 1974. Denna typ av fotledsprotes visade sig emellertid ge dåliga resultat och övergavs i Sverige i mitten av 1990-talet. Ocementerade tvåkomponentsproteser (andra generationen) introducerades aldrig i Sverige, men redan 1993 insattes i Sverige den första ocementerade fotledsprotesen med meniskfunktion (tredje generationen) i Malmö. 1997 kom verksamheten igång i Falun och på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Året därpå startades det hela upp även i Lund.

Tanken på att upprätta ett nationellt register uppkom 1997 och samma år startades det upp.

Registrering

Registret handhades från början i Falun, men sedan 2007 sker rapportering via Ortopedkliniken i Malmö. 2008 började även fotledsartrodeser (steloperation av en rörlig led) och supramalleolära osteotomier (omvinkling av underbenet och förändring av belastningen i fotleden) att rapporteras på samma sätt som fotledsproteser.

Sedan 2008 använder registret generiska och fotledsspecifika patientrapporterade utfallsmått (PROM och PREM).

 

Share