Logotyp för Amputiations- & protesregistret.

Amputations- och protesregistret SwedeAmp

Amputations- och protesregistret SwedeAmp är ett medicinskt kvalitetsregister som har till syfte att ge oss ny kunskap och att skapa underlag för objektiv utvärdering av amputationspanoramat och dess konsekvenser i vårdkedjan (Amputation–Protesförsörjning–Rehabilitering).
SwedeAmp utgör ett instrument för uppföljning, förbättringsarbete och förebyggande insatser i ett personcentrerat perspektiv.

En beskrivande film som handlar om hur SwedeAmp används och vilka fördelar kvalitetsregistret skapar finns på registerhemsidan och YouTube .

Klicka här för att komma till SwedeAmps film på YouTube. Observera att filmen ej har syntolkning.

Share