Logotyp för Amputiations- & protesregistret.

Amputations- och protesregistret SwedeAmp

Amputations- och protesregistret SwedeAmp är ett medicinskt kvalitetsregister som har till syfte att skapa underlag för objektiv utvärdering av amputationspanoramat och dess konsekvenser i hela vårdkedjan (Amputation-Protesförsörjning-Rehabilitering).
SwedeAmp kommer att fungera som ett instrument för uppföljning, förbättringsarbete och förebyggande insatser.

I juni 2017 publicerade SwedeAmp filmen nedan som handlar om registret och vilka fördelar ett kvalitetsregister skapar:

Share