Logotyp för Amputiations- & protesregistret.

Amputations- och protesregistret SwedeAmp

Amputations- och protesregistret SwedeAmp är ett medicinskt kvalitetsregister som har till syfte att skapa underlag för objektiv utvärdering av amputationspanoramat och dess konsekvenser i hela vårdkedjan (Amputation–Protesförsörjning–Rehabilitering).
SwedeAmp kommer att fungera som ett instrument för uppföljning, förbättringsarbete och förebyggande insatser.

I juni 2017 publicerade SwedeAmp en film som handlar om registret och vilka fördelar ett kvalitetsregister skapar.

Klicka här för att komma till SwedeAmps film på YouTube. Observera att filmen ej har syntolkning.

Share