Kalender

5 Okt

RCO Syds registerdag

Till hösten anordnas åter en registerkonferens i RCO Syds regi.

8 Nov

Nationellt PROM-seminarium

I november anordnas det sjätte PROM-seminariet med RC Syd som arrangör.