Dokument för nedladdning

Här finns nedladdningsbara dokument, blanketter, manualer och handböcker samlade.

Att skapa ett sjukdomsspecifikt frågeformulär (PDF-format, 841 kB)

Bättre vård för varje patient (PDF-format, 521 kB)

Guide – Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete (PDF-format, 793 kB)

Guide – Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete (PDF-format, 4,87 MB)

Handbok för utveckling av kvalitetsregister 2014 – Tredje upplagan (PDF-format, 2,05 MB)
För tidigare upplagor kontakta rcsydkarlskrona@ltblekinge.se

Handbook for establishing quality registries 2005 – First edition (PDF-format, 1,73 MB)

Instruktioner för användning av e-tjänstekort till 3C (PDF-format, 278 kB)

Instruktioner för inloggning med e-tjänstekort till Pharos (PDF-format, 681 kB)

Juridisk handbok (klicka för att komma till separat sida)

Kvalitetsregisters kommunikation – Guide för registermedarbetare (PDF-format, 934 kB)

Mall för ansökan om utlämnande av registeruppgifter för forskare (Word-format, 46 kB)

Manual för arbete i 3C (PDF-format, 738 kB)

Nulägesrapport från Nationella Kvalitetsregister våren 2016 (PDF-format, 851 kB)

Partnerskap mellan patient och vårdprofession (PDF-format, 544 kB)

Patient-professional partnership examples (språk: engelska; PDF-format, 786 kB)

Personuppgiftsansvar och kvalitetsregister (PDF-format, 84 kB)

Rapport Nationella Indikationer (PDF-format, 121 kB)

Slutrapport Lärmodeller II – Skåne (PDF-format, 2 MB)

Snabbguide – Utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning (PDF-format, 580 kB)

Valideringshandbok (PDF-format, 453 kB)

Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning (PDF-format, 548 kB)

Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten (PDF-format, 201 kB)

 

Share
Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 15 februari 2019