Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
11 april 2019

Artikeltips 30 mars till 11 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-hakir-handkirurgiskt-kvalitetsregister
”Register nummer fyra i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister). Registerhållare Marianne Arner berättar bland annat om hur man nu jobbar flitigt med att förbättra svarsfrekvensen i sina patientenkäter.”
(2019-04-01)

https://www.dn.se/sthlm/datainspektionen-granskar-karolinskas-patientdatahantering
”Datainspektionen gjorde i veckan en tillsyn av Karolinskas rutiner för hantering av patientuppgifter i journalsystemen. Samtidigt har styrelsen efter DN:s granskning av sjukhusets nya databas inlett en omfattande utredning av sjukhusets hantering av patientdata och efterlevnad av GDPR. /…/ Advokat Caroline Olstedt Carlström, expert på GDPR, har även uppgett att för DN att det bör utredas om styrkorten, där patientdata redovisas diagnosvis på gruppnivå, utgör ett regionalt kvalitetsregister. /…/ Sjukhuset har tillbakavisat att det skulle röra sig om ett kvalitetsregister. Kjell Asplund, som själv är registerhållare för kvalitetsregistret Riksstroke, vill låta det vara osagt.”
(2019-04-01)

https://lkg-registret.se/?p=646
”Patientrepresentanter söks till styrgruppen /…/ Den 27 mars träffades styrgruppen för möte på Arlanda Sky City. Glädjande nog kunde vi hälsa Leif Rydström välkommen till styrgruppen /…/ Leif är ordförande i Stockholms LKG-förening. Det finns för närvarande ingen nationellt sammanhållen patientförening för gruppen. Leif berättade att den mesta kontakten mellan föräldrar till barn med LKG idag sker via sociala medier, och inte i formella organisationer. /…/ Vi behöver minst två patientrepresentanter i styrgruppen /…/”
(2019-04-05)

http://cpup.se/tre-nya-artiklar-baserade-pa-cpup
”Tre nya artiklar baserade på CPUP”
(2019-04-09)

https://registercentrum.se/nyheter/laegre-blodtryck-naer-sjukskoeterskor-tar-hand-om-patienterna
”Målvärden för blodtryck är lättare att nå när patienterna oftare besöker sjuksköterskor än läkare. Det visar en forskningsstudie där 188 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen ingick. /…/ Data kom från flera olika register, bland annat QregPV som är ett kvalitetsregister för primärvården i Västra Götaland.”
(2019-04-09)

https://www.doktorn.com/artikel/din-hemort-avg%C3%B6r-tillg%C3%A5ngen-p%C3%A5-behandlingsmetoder-vid-hj%C3%A4rtsjukdom
”Din hemort avgör tillgången på nya behandlingsmetoder vid hjärtsjukdom och dessutom varierar längden på vårdköerna i landet kraftigt. Det visar Hjärt-Lungfondens genomgång av SWEDEHEART:s senaste årsrapport. Kvalitetsregistret SWEDEHEART:s årsrapport sammanställer data från hjärtsjukvården och de thoraxkirurgiska klinikerna i Sverige.”
(2019-09-10)

https://www.lakemedelsvarlden.se/overvagande-positivt-nar-nt-radet-rekommenderar
”En sammanställning av NT-rådets bedömningar förra året visar att rådet lämnade 28 rekommendationer för 22 läkemedel, det framgår av ett pressmeddelande. I bara tre av fallen sade NT-rådet nej till behandling med det bedömda läkemedlet. /…/ Regionernas efterlevnad av NT-rådets rekommendationer följs upp med hjälp av försäljningsstatistik av de rekommenderade läkemedlen och i vissa fall med data från kvalitetsregister.”
(2019-09-10)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/april/gemensam-patientoversikt-ska-oka-patientens-delaktighet
”Gemensam patientöversikt ska öka patientens delaktighet /…/ Den gemensamma modellen för patientöversikter utvecklas på INCA-plattformen och syftar till att översiktligt samordna och visualisera information om patientens vård och behandling. /…/
– Patientöversikterna har en enorm potential som beslutstöd, återkoppling om läkemedelsanvändning till verksamheterna och jämförelser av kliniker. /…/ säger Pär Stattin, registerhållare för nationella prostatacancerregistret.”
(2019-09-10)

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/aleris-sviker-skanes-overviktiga
”Aleris lägger ned verksamheten vid Aleris Obesitas Skåne i Kristanstad. Samtlig personal på operation och vårdavdelning 72 har sagts upp till den 30/4. För att rädda den högspecialiserade vården så tvingas nu Region Skåne träda in. /…/ Aleris Obesitas Skåne har genom hög kvalitet och effektivitet blivit en av de ledande inom området. /…/ Man deltar i kvalitetsregistrering, bedriver forskning, vetenskaplig utveckling och har genomgått ISO-certifiering.”
(2019-04-10)

https://internationalforum.bmj.com/glasgow/live-from-glasgow-2019
Möjlighet ges till att i efterhand se föreläsningar från årets International Forum on Quality and Safety in Healthcare som hölls i Glasgow.
”We streamed live all the presentations from the main stage at the Glasgow SEC Centre between Wednesday 27 and Friday 29 March. All streamed sessions will remain available after the end of the International Forum to watch on demand at any time.”
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share