Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
29 mars 2019

Artikeltips 15 mars till 29 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://www.onkologiisverige.se/nationellt-perspektiv-viktigt-for-cancervarden
”Att få hela cancervården att fullt ut inse vikten av nationell samverkan. Det ser nye cancersamordnaren Hans Hägglund som den kanske största utmaningen i sitt nya uppdrag. /…/ Det är oerhört viktigt att vi får kvalitetsregistren att fungera, och att vi kan följa det nationellt, inte bara regionalt. Det är viktigt när det är en så enormt snabb utveckling av nya läkemedel och medicinteknisk utrustning.”
(2019-03-15)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7177683
”Fler blivande mammor i Blekinge röker och fler är överviktiga jämfört med resten av Sverige. Det visar färsk statistik från Graviditetsregistret, som är ett nationellt kvalitetsregister inom bland annat mödrahälsovård.”
(2019-03-18)

https://www.svd.se/bup-stockholm-bedriver-gedigna-konsidentitetsutredningar
”Det är olyckligt att Gillberg och medförfattare utan närmare källgranskning bidrar till att sprida ett missförstånd/felaktigt rykte om könsidentitetsutredningarna som bedrivs hos BUP i Stockholm, skriver verksamhetschefen med flera i en replik. /…/ För oss som leder en sådan verksamhet är det självklart att försöka bidra med vetenskaplig evidens. Idag pågår etikprövad forskning vid mottagningen. Sen våren 2017 finns även möjlighet att på systematisk nivå följa upp vården vi ger genom ett nytt, nationellt kvalitetsregister för könsdysfori /…/”
(2019-03-19)

https://regionblekinge.se/om-webb-platsen/nyheter/nyheter-och-pressmeddelande/2019-03-20-har-finns-den-basta-horselvarden-i-sverige.html
”Enligt patienterna finns den bästa hörselvården i Blekinge. De placerar sig nämligen på första plats i 2 av 3 möjliga indikatorer visar de senaste resultaten från det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering.”
(2019-03-20)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7179842
”En sjungande docka, stor som ett litet barn, har gett demenssjuka i Olofström både ökad trygghet, rörlighet och bättre sömn. /…/ Effekten av individualiserad musikterapi flera gånger om dagen är lite undersökt. Men enligt en klinisk studie genomförd i Härryda kommun förbättrades flera av faktorerna som mäts i BPSD, som är ett svenskt kvalitetsregister för uppföljning av demensbehandling.”
(2019-03-20)

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/tandvarden-saknas-inom-life-science
”Regeringen pekar ut life science som ett område där Sverige ska vara ledande inom forskning och utveckling. Här behöver tandvården kliva fram, tycker regeringens samordnare Jenni Nordborg. /…/ – Vi ser att aktörer från tandvård, även från näringsliv och akademi, behöver vara med i strategiarbetet. Tandvården är ju till exempel föregångare inom digitalisering och kvalitetsregister.”
(2019-03-21)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/konsbyten-ska-inte-vara-snabba-och-enkla-26824
”Könsbyten ska inte vara snabba och enkla. /…/ Debatten om könsbyte har tagit fart igen sedan några forskare från Göteborgs universitet ifrågasatt det vetenskapliga underlaget för tidig behandling av barn och unga med könsförändrande interventioner. /…/ Personer med könsdysfori kan i Sverige söka till sex särskilda regionala utredningsteam. En utredning tar minst ett år, och görs av tvärprofessionella team. Sedan 2017 har inrättats ett nationellt kvalitetsregister för könsdysfori, vilket ska möjliggöra systematisk uppföljning och forskning.”
(2019-03-26)

http://u933738.web03.cust.bluerange.se/index.php/2019/03/25/ny-hemsida-swedeamp
”SwedeAmps hemsida har moderniserats och fått ett nytt utseende.”
(2019-03-27)

https://www.aftonbladet.se/family/a/4q31kE/sverige-bast-pa-att-radda-for-tidigt-fodda
”Enligt en ny studie som gjorts vid Karolinska sjukhuset har överlevnaden bland de barn som föds mycket för tidigt ökat i Sverige jämfört med drygt tio år sedan. Det gör Sverige världsledande, menar professorn och överläkaren Mikael Norman som har lett studien. /…/ – En annan sak är att vi har en väldigt bra nationell samverkan mellan forskare och att vi har ett nationellt kvalitetsregister som kan mäta förändringar på ett säkert sätt. Det är en förutsättning för att överhuvudtaget veta hur vården och resultaten har förändrats.”
(2019-03-27)

http://www.kvalitetsregister.se/drivaregister/patientmedverkan/informationtillpatienterbrukare.1932.html
”Nu finns uppdaterade mallar för patient och/eller brukare tillgängliga. Vi har även översatt grundläggande information om Nationella Kvalitetsregister till fyra språk: arabiska, engelska, persiska och somaliska. /…/ Det är ett mycket viktigt lagkrav, att varje patient får information före registrering i ett kvalitetsregister. Informationen ska vara tydlig och möjlig att ta till sig.”
(2019-03-28)

https://www.lakemedelsvarlden.se/vill-se-battre-dialog-for-okad-patientsakerhet
”Med bättre kunskap om alternativmedicin i hälso- och sjukvården vill utredaren Kjell Asplund öka patientsäkerheten. /…/ Ytterligare ett sätt att skaffa sig mer information om effekt och säkerhet hos olika KAM-behandlingar är att införa variabler för KAM-metoder i vissa kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.”
(2019-03-28)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share