Logotyp för SQRTPA.

SQRTPA

SQRTPA (Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery) startades 2004 på initiativ av Anders Bergenfelz och har alltsedan starten haft ett brett multidisciplinärt stöd inom respektive specialitetsförening. 2009 tillkom även binjuremodulen. Registret stöds av det statligt finansierade rådet för Nationella Kvalitetsregister och Socialstyrelsen.

I registret registreras data från patienter som genomgått kirurgisk behandling av sköldkörtel (thyroidea)-, bisköldkörtel (parathyroidea)- och binjuresjukdom. Det innebär att antalet möjliga diagnoser för varje typingrepp är stort. Det innebär också att det i registret registreras vanliga diagnoser, till exempel knölstruma och primär hyperparathyroidism, men också mycket ovanliga diagnoser som bisköldkörtel- och binjurecancer.

Täckningsgraden och validiteten är hög. Förutom svenska enheter rapporterar även enheter i Danmark till SQRTPA.