Logotyp för SQRTPA.

SQRTPA – Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery

SQRTPA (Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery) är det svenska nationella kirurgiska åtgärdsregistret för patienter med sjukdomar i sköldkörtel (thyroidea), bisköldkörtel (parathyroidea) och binjure.
SQRTPA startades 2004 och 2009 tillkom binjuremodulen. Registret stöds av det statligt finansierade rådet för Nationella Kvalitetsregister och Socialstyrelsen.

I registret registreras vanliga diagnoser, till exempel knölstruma och primär hyperparathyroidism (den vanligaste formen av hyperparatyreos, det vill säga sjukdomar som innebär för höga halter av bisköldkörtelhormoner), men också mycket ovanliga diagnoser som bisköldkörtel- och binjurecancer.

Täckningsgraden och validiteten är hög.

Share