Logotyp för SQRTPA.

SQRTPA

SQRTPA (Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery) är det svenska nationella kirurgiska åtgärdsregistret för patienter med sjukdomar i sköldkörtel (thyroidea), bisköldkörtel (parathyroidea) och binjure.
SQRTPA startades 2004 och 2009 tillkom binjuremodulen. Registret stöds av det statligt finansierade rådet för Nationella Kvalitetsregister och Socialstyrelsen.

I registret registreras vanliga diagnoser, till exempel knölstruma och primär hyperparathyroidism, men också mycket ovanliga diagnoser som bisköldkörtel- och binjurecancer.

Täckningsgraden och validiteten är hög.

Share