Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
Post-it-lappar

Sammanfattning av RCO Syds registerdagar 13–14 oktober

2016-10-21 | Under två dagar samlades registerengagerade i Anselmsalen i Lund för att lyssna till föreläsningar och diskutera om ämnen som Projekt Röda telefonen, Automatisk överföring från vårddatabas och Utdata i praktiken.

Mer information
Thomas Troëng.

En återblick: PROM-seminarie 5 om sjukdomsspecifika frågeformulär

2016-09-20 | Den 15 september hölls det av RC Syd anordnade femte PROM-seminariet med ämnet sjukdomsspecifika frågeformulär. Dagen belyste förutom PROM även en hel del inom item banking.

Mer information
Konrad Pesudovs.

Program till Nationell kvalitetsregisterdag med fokus på hälsoekonomi

2016-08-29 | Innan sommaren gick inbjudan ut för en registerdag om hälsoekonomi den 10 november. Program med ämnen och talare har sedan dess fastställts och finns att ladda ner på anmälningssidan.

Mer information

RC SYD

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om RC Syd – vad vi gör och vilka vi arbetar med.

För specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta RC Syd via e-post, telefon eller formuläret på startsidan.

Aktuellt

29 september 2016
Kommunikationsguide för kvalitetsregister framtagen
En kommunikationsguide har tagits fram som vänder sig till kvalitetsregister.
27 september 2016
Kvalitetsregistren och framtiden
Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har fattat beslut om anslag till registerverksamheten för 2017.

Kontakta oss