Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet

Månadens register:
LKG-registret

2019-02-01 | Register nummer två i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är LKG-registret (läpp- käk- och/eller gomspalt). Bland annat berättar registerhållare Magnus Becker och registersekreterare Kristina Klintö att registret nu tar sikte på att nå certifieringsnivå 1.

Mer information
Blå bakgrundsbild, sol över vinterlandskap med blå himmel.

Artikeltips
31 januari till 14 februari

2019-02-14 | Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Mer information

RC SYD

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om RC Syd – vad vi gör och vilka vi arbetar med.

Vid specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta RC Syd via e-post, telefon eller formuläret på startsidan.

Aktuellt

21 december 2018
Medelstilldelning 2019
Beslut om medel till registercentrum, nationella kvalitetsregister och stödfunktionen hos SKL togs vid ledningsfunktionens möte den 12 december.