Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
Blått hjärta och ambulans.

RC Syd stöder utveckling av ambulansregister

2016-11-24 | Håkan Klementsson, ordförande i Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård (Flisa), skriver i en artikel om vikten av ett nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvården för att komma vidare i förbättringsarbetet. Arbetet med att starta ett ambulansregister har inletts det senaste året där RC Syd finns med som stöd.

Mer information
Post-it-lappar

Sammanfattning av RCO Syds registerdagar 13–14 oktober

2016-10-21 | Under två dagar samlades registerengagerade i Anselmsalen i Lund för att lyssna till föreläsningar och diskutera om ämnen som Projekt Röda telefonen, Automatisk överföring från vårddatabas och Utdata i praktiken.

Mer information

RC SYD

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om RC Syd – vad vi gör och vilka vi arbetar med.

Vid specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta RC Syd via e-post, telefon eller formuläret på startsidan.

Aktuellt

4 december 2016
Slutrapport Lärmodeller II
Lärosäten i samverkan med klinisk verksamhet inom hälso- och sjukvården och registercentra har arbetat för ökad kunskap om och användning av kvalitetsregister i förbättringsarbete i utbildningarna....
29 september 2016
Kommunikationsguide för kvalitetsregister framtagen
En kommunikationsguide har tagits fram som vänder sig till kvalitetsregister.

Kontakta oss