Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
Blåmålad, sliten vägg med svarta fläckar där färgen lossnat.

Månadens register:
Barnkataraktregistret PECARE

2019-03-01 | Register nummer tre i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är Barnkataraktregistret PECARE (Paediatric Cataract Register). Registerhållare Gunilla Magnusson berättar bland annat om hur man på senare tid lagt mycket fokus på patientperspektivet.

Mer information
Blå bakgrundsbild, snödroppar

Artikeltips
15 februari till 14 mars

2019-03-14 | Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Mer information

RC SYD

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om RC Syd – vad vi gör och vilka vi arbetar med.

Vid specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta RC Syd via e-post, telefon eller formuläret på kontaktsidan.

Aktuellt

21 mars 2019
Registerforskning 2019 – save the date
"Sverige har fantastiska förutsättningar för registerbaserad forskning, men klarar dagens system och metoder att möta morgondagens utmaningar?" Datum: 9 november. Anmälan öppnar i maj.
25 februari 2019
Kvalitetsregister för forskning
Den årliga konferensen Kvalitetsregister för forskning anordnas den 21 maj i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.