Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
Abstrakta blåa vågor/virvelvind.

Månadens register:
SKRS

2019-09-02 | September månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning).

Mer information
Blå bakgrundsbild, sjö och höstträd.

Artikeltips
29 augusti till 12 september

2019-09-12 | Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Mer information

RC SYD

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om RC Syd – vad vi gör och vilka vi arbetar med.

Vid specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta RC Syd via e-post, telefon eller formuläret på kontaktsidan.

Aktuellt

28 augusti 2019
Nulägesrapport 2019
Nulägesrapport 2019, som summerar stödfunktionens arbete med Nationella Kvalitetsregister år 2018, är nu klar.
19 augusti 2019
Beslut som tagits om pågående översyn av eventuell konsolidering av CPUA
Information från kansliet.
4 juli 2019
Registerforskning 2019 – anmälan är nu öppen
"Sverige har fantastiska förutsättningar för registerbaserad forskning, men klarar dagens system och metoder att möta morgondagens utmaningar?" Datum: 9 november.
5 juni 2019
Ansökningsprocess inför 2020
Nu finns aktuell information på kansliets sida gällande ansökningsprocess och medelstilldelning inför 2020.
20 maj 2019
Överenskommelse för fortsatt utveckling av Nationella Kvalitetsregister klar
Överenskommelsen gällande stöd till fortsatt utveckling av Nationella Kvalitetsregister under 2019 är nu beslutad.
23 maj 2019
Registerforskning och öppen tillgång till forskningsdata på IFISS 2019
Den 19 november anordnas en konferens i Stockholm om forskningsinformation och forskningens infrastruktur.