Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
Abstrakta blåa vågor/virvelvind.

Månadens register:
GamReg Sweden

2019-06-01 | Register nummer sex i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är GamReg Sweden (Kvalitetsregister för spel- och dataspelsberoende). GamReg Sweden är RC Syds allra senaste tillskott och fick en informationsflik på hemsidan så sent som i maj månad i år. Intervjuad för artikeln är registerhållare Anders Håkansson.

Mer information
Blå bakgrundsbild, vattensprut.

Artikeltips
24 maj till 7 juni

2019-06-07 | Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Mer information
Blåa kugghjul.

Problem med att logga in i 3C/Comporto

2019-04-15 | Har du Windows 10 och NetID version 6.5 kan det för närvarande uppstå problem när du försöker logga in i 3C/Comporto, detta på grund av en Windowsuppdatering.

Mer information

RC SYD

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om RC Syd – vad vi gör och vilka vi arbetar med.

Vid specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta RC Syd via e-post, telefon eller formuläret på kontaktsidan.

Aktuellt

5 juni 2019
Ansökningsprocess inför 2020
Nu finns aktuell information på kansliets sida gällande ansökningsprocess och medelstilldelning inför 2020.
20 maj 2019
Överenskommelse för fortsatt utveckling av Nationella Kvalitetsregister klar
Överenskommelsen gällande stöd till fortsatt utveckling av Nationella Kvalitetsregister under 2019 är nu beslutad.
23 maj 2019
Registerforskning och öppen tillgång till forskningsdata på IFISS 2019
Den 19 november anordnas en konferens i Stockholm om forskningsinformation och forskningens infrastruktur.
21 mars 2019
Registerforskning 2019 – save the date
"Sverige har fantastiska förutsättningar för registerbaserad forskning, men klarar dagens system och metoder att möta morgondagens utmaningar?" Datum: 9 november. Anmälan öppnar i maj.