Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
Blå bakgrundsbild, höstträd.

Artikeltips
9 november till 21 november

2018-11-21 | Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Mer information
Blå bakgrundsbild, svanar i sjö.

Årsrapporter från register anslutna till
RC Syd

2018-11-13 | Årsrapporter från register anslutna till RC Syd har publicerats under hösten. Vi länkar till de som finns utlagda på respektive registers hemsida och kontrollerar och uppdaterar listan kontinuerligt.

Mer information
Öresundsbron.

Patientföreträdardag och RCO Syds registerdag – en återblick

2018-10-26 | I början av oktober arrangerade RCO Syd två konferensdagar i Skåne. Den första dagen hölls en workshop för patientföreträdare i Lund som följdes upp med RCO Syds årliga registerdag dagen därpå i Malmö. Resultatet av workshopen presenterades som en egen punkt på RCO Syd-dagen och därmed knöt man samman de två dagarna.

Mer information

RC SYD

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om RC Syd – vad vi gör och vilka vi arbetar med.

Vid specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta RC Syd via e-post, telefon eller formuläret på startsidan.

Aktuellt

30 november 2018
Ny informationsfilm om Vården i siffror
Vården i siffror släppte nyligen en informationsfilm om vad Vården i siffror är och hur tjänsten kan användas för att förbättra svensk hälso- och sjukvård.
6 november 2018
Utredning av statsbidrag
Under våren 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag att se över kriterier för ett eventuellt inrättande av statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum. Den 1 november kom slutrapporten.
1 november 2018
Ansökningsprocessen inför 2019
Expertgruppens arbete med årets ansökningar är nu avslutat och förslag till fördelning av medel överlämnat till Samverkansgruppen.