Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
Johan Herlitz

RC Syd besökte forskningskonferens

2016-05-30 | Den 24 maj ägde årets kvalitetsregisterforskningskonferens rum på Arlandia Hotel i Stockholm där medarbetare från RC Syd och register anslutna till RC Syd fanns med bland åhörarna.

Mer information

Nationell kvalitetsregisterdag med fokus på hälsoekonomi

2016-05-27 | RCO Syd bjuder in till en inspirationsdag den 10 november om hälsoekonomi, registerdata och frågor om människors hälsa och välfärd.

Mer information

Återträff för förbättringsprogram Palliativ Vård

2016-05-18 | Under det gångna året har ett förbättringsarbete skett i regionerna syd och sydöst. Den 12 maj var det dags för en återträff i Kalmar där de olika områden som deltagit i arbetet utbytte erfarenheter och lyssnade till föreläsningar. 

Mer information

RCO Syd på nationella och internationella kvalitetsregisterdagar

2016-04-22 | Under vecka 15 hölls såväl nationell som internationell kvalitetsregisterkonferens på Svenska Mässan i Göteborg. RCO Syd var på plats på bägge konferenserna och deltog även som föreläsare och panelmedlemmar under den nationella konferensen.

Mer information

Patientföreträdar-
utbildning, del 1

2016-04-21 | Den 11-12 april gick första delen av årets tvådelade patientföreträdarutbildning av stapeln i Göteborg och Svenska Mässan. Utbildningen arrangerades av alla registercentra i samverkan med patientföreträdare.

Mer information

RC SYD

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om RC Syd – vad vi gör och vilka vi arbetar med.

För specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta RC Syd via e-post, telefon eller formuläret på startsidan.

Kontakta oss