Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
Blå bakgrundsbild, hav med segelbåtar.

Information om GDPR för användare av kvalitetsregister

2018-05-24 | Från den 25 maj gäller en ny lag om behandling av personuppgifter kallad GDPR. Lagen gäller såväl i Sverige som i EU:s övriga medlemsländer. Vid samma tidpunkt upphör personuppgiftslagen och det nuvarande dataskyddsdirektivet.

Mer information
Blå bakgrundsbild, lite moln med maskrosblomma.

Artikeltips
27 april till
17 maj

2018-05-17 | Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Mer information
Blå bakgrundsbild, vitsippor

RCO Syds
Verksamhetsberättelse
2017

2018-04-20 | RCO Syds verksamhetsberättelse för 2017 finns nu publicerad på hemsidan.

Mer information
Blå bakgrundsbild, bok

Mallar för informationsskyldighet

2018-04-05 | Kansliet för Nationella Kvalitetsregister har tillsammans med verksamhetsföreträdare tagit fram mallar för den informationsskyldighet som både rapporterande vårdgivare och kvalitetsregister har för sin respektive behandling av personuppgifter i kvalitetsregister. Mallarna har anpassats till de nya informationskrav som framgår av dataskyddsförordningen, vilken träder i kraft den 25 maj 2018.

Mer information

RC SYD

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om RC Syd – vad vi gör och vilka vi arbetar med.

Vid specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta RC Syd via e-post, telefon eller formuläret på startsidan.

Aktuellt

17 maj 2018
Seminarium – Verktygslåda för registerforskning
RC Västra Götaland bjuder in till seminarium i Göteborg den 5 september. Nationella kvalitetsregister och hälsodataregister ger rika möjligheter till forskning. Hur använder man dem bäst?
21 februari 2018
Rapport om Nationella Kvalitetsregister
På uppdrag av den tidigare styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har en granskning genomförts av Nationella Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och det nationella kansliet.
12 februari 2018
Information om den nya dataskyddsförordningen
En ny dataskyddsförordning, GDPR, införs den 25 maj 2018 och påverkar registrens arbete i flera avseenden. Ett par exempel på det är patientinformationen och rutiner för incidenthantering.