Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
24 september 2019

Pharos-dag i Lund

 

Den 11 september anordnade RC Syd likt förra året en dag med fokus på registerplattformen Pharos.

På konferensen, som hölls på Elite Hotel Ideon i Lund, deltog medarbetare från RC Syd, plattformsutvecklaren Nasher och representanter från merparten av de register som i dagsläget är anslutna till Pharos. Förutom föreläsningar kom registerrepresentanterna precis som i fjol att fokusera mycket på att utbyta erfarenheter sinsemellan och diskutera framtida möjligheter.

Suzana Selan och Mikael Åström, chefer på RC Syds kontor i Karlskrona respektive Lund, inledde dagen med att hälsa alla välkomna. Suzana tog också tillfället i akt att presentera sig själv lite mer för registren då hon är ny chef sedan årsskiftet.

Framtidens kvalitetsregister, Nationella programområden (NPO) och Nationella arbetsgrupper (NAG)

Thomas Troëng, sakkunnig inom kvalitetsregister hos RC Syd, presenterade dagens första ämne där han informerade om status i registervärlden och Framtidens kvalitetsregister. En kort genomgång gjordes av regelverk, registerpraktik och nyttiggörande av registerdata. Vidare talades också om den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning på nationell, regional och lokal nivå.

Thomas Troëng föreläser och pekar på en presentation. Thomas är klädd i beige kavaj, svarta byxor och bruna skor.
Thomas Troëng: ”En av våra huvuduppgifter på kvalitetsregistersidan är att förse kunskapsstyrningssidan med kunskap om hur det ser ut med alla detaljer.”

Hur möter vi kraven från anslagsgivare?

RC Syds utvecklingsledare Susanne Albrecht talade i detta ämne om bland annat identifierade framgångsfaktorer och certifieringsnivåer. Certifierade register och de registernivåer som finns med tillhörande kriterier visades upp. Gällande möjligheter för nya register berättade Susanne följande: ”Det har varit så länge nu att man säger att det är stopp för nya kvalitetsregister. /…/ Numer ska man ingå i RUT-systemet för att vara ett kvalitetsregister och där är det kö just nu.” Mikael Åström flikade i ämnet in att RC Syd kommer att ta reda på exakt vad som krävs för att ställa sig i kö. Information håller på att sammanställas som sedan ska sändas ut till registren.

Öppna frågor om framtiden som dagens deltagare fick att fundera på:

 • Vad innebär detta för ditt register?
 • Kan vi utveckla registret genom att tillsammans utveckla Pharos?
 • Vilka är de omedelbara steg som ni måste ta i ert register?
Susanne Albrecht föreläser ståendes vid dator bredvid en presentation. Susanne är klädd i en mönstrad klänning i färgerna vitt, rosa och svart.
Susanne Albrecht

Microsoft Power BI hos SKaPa

Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) är ett register som kom till via RC Syd, men med en egen plattform med direktöverföring med mera sedan flera år tillbaka. Till Pharos-dagen var de inbjudna för att prata om visualiseringslösningar de använder sig av i programmet Microsoft Power BI. På plats från registret var Michael Novak och Ingela Kierkegaard Thudin.
Ingela började med att berätta lite om SKaPas historik, SKaPa-modellen och tipsade om SKaPas hemsida och årsrapport. Hon berättade vidare att hennes egen roll till stor del går ut på att leverera data till forskning, i dagsläget ungefär 15 projekt.

Michael berättade därefter om bakgrunden till varför SKaPa valde att börja jobba med Power BI och visade upp arbetet före och efter. Man behövde ett verktyg för att kunna dela rapporterna ut till användarna på ett bredare, enklare sätt. Power BI var kompatibelt med nuvarande datamiljön hos SKaPa och ett etablerat verktyg på andra verksamheter i Region Värmland. Programmet var också ett datavisualiseringsverktyg (för exempelvis dashboards) och inte ett spreadsheetverktyg/ersättning för Excel. Ingela:
”Vi ville pusha ut data och då var alternativet fasta PDF:er, jättemånga PDF:er behöver då göras, men vi ville ha ett verktyg där användarna själva kunde välja vad de ville se. Vi hade viss oro för hur det skulle tas emot, men användarna är jättenöjda.”

Ingela och Michael framhöll också smidigheten med att Microsoft sköter allt gällande uppdateringar i molnet, underhåll, säkerhetsuppdateringar med mera.
Andra fördelar som framhölls:

 • lätt att ta in data
 • lätt att publicera och dela rapporter
 • tabeller kan skapas och länkas i verktyget = återanvända datasets
 • SQL-frågor kan skrivas = få det rätt innan data importeras data till Power BI-molnet
 • data/SQL-frågor kan återanvändas i fler än en rapport/diagram/graf
 • det går fort att utveckla exempelvis bokslut.

Som utmaningar nämndes följande:

 • Programmet går bara att ha igång på nätet.
 • För att kunna integrera programmet i SKaPas rapportportal tillkommer licenskostnad.
 • Visst krångel kan finnas vid aggregering av data.
 • Scriptspråk och funktionalitet för att skapa mått är inte helt lätta att använda och är dåliga på att peka ut syntaxfel.

Avslutningsvis visade Michael upp rent praktiskt hur verktyget fungerade med interaktiva rapporter, exempelvis genom att välja att visa per klinik, åldersgrupp etcetera.

Ingela Kierkegaard Thudin och Michael Novak föreläser. Ingela står framför de bådas presentation och ler mot åhörarna. Ingela är klädd i vit topp och beigea byxor. Michael är klädd i vit skjorta och blåa jeans.
Ingela Kierkegaard Thudin och Michael Novak

Workshop 1 – visualisering av data

För att få en grund att stå på till dagens första workshop talade först Thomas Troëng om olika typer av diagram (från statiskt stapeldiagram till Gapminderbollar som Hans Rosling gärna använde sig av i sina föreläsningar) och visualisering innan Richard Bibby från Nasher tog över och visade upp visualiseringsmöjligheter som idag finns i Pharos. Richard gav följande frågeställningar gällande vad man bör tänka på när man ser över sin visualisering:

 1. Vilka variabler vill ni ha/se?
 2. Vilka filter vill ni kunna ha? (kön, ålder etcetera)
 3. Hur vill ni se variablerna presenterade?

Workshop med tillhörande redovisning och gemensam diskussion följde därefter innan förmiddagspasset övergick till lunch.

Säker filöverföring

Efter lunchen berättade Richard Bibby om Säker filöverföring (SFS) och visade upp en nyligen utvecklad sådan funktion inom Pharos.
Kvar att göra just nu är framför allt filstorlekstester.

Richard Bibby presenterar. Han står och tittar upp leendes mot presentationen. Richard är klädd i lila skjorta och beigea byxor.
Richard Bibby: ”Alla filer som ni laddar upp lagras i en databas bakom en brandvägg.”

Patientrapporterade mått

Under dagens näst sista pass talades först om Nationella Kataraktregistrets PROM-lösning som nu ska prototyptestas. Lösningen beskrevs av Richard Bibby som mycket flexibel.
Efter detta talade Susanne Albrecht om patientrapporterade mått och vad de kan användas till. Följande användningsområden räknades upp:

 • som utfallsmått vid en behandling, vilket ofta kallas Patient Reported Outcome Measures (PROM)
 • för att tillsammans med medicinska data ge mer fullständig kunskap om hälsoläge och hälsoutveckling
 • för att identifiera riskgrupper som kan behöva extra/andra insatser
 • i det enskilda patientmötet, för ökad delaktighet och som grund för val av vidare behandling
 • för att bedöma behandlingsbörda/biverkningar (undersöka orsaker till dålig följsamhet till behandling.

När föreläsningarna inom ämnet var avklarade fick åhörarna diskutera två och två i bikupor om registrens behov av att utveckla PROM.

Workshop 2 – registrets plats i vårdprocessen

Sista föreläsningen för dagen, som handlade om registrets plats i vårdprocessen, olika registertyper och faser i vårdepisoder, presenterades av Susanne. Föreläsningen gick sedan över till workshop där deltagarna diskuterade dessa frågor:

 • Vilka variabler fångas i ert register?
 • Hur och vad skulle vara lämpligt att utveckla i registret?
 • Finns potential till samarbeten?
På bilden syns vårdprocesskedjan: prevention -> symptom -> undersökning/diagnostik -> behandling -> rehabilitering.
Bild på vårdprocesskedjan från Susannes presentation.

Gemensam slutdiskussion och utvärdering

Som avslutning på dagen hölls en öppen diskussion kring samarbeten för utveckling av Pharos-plattformen och dagen utvärderades i verktyget Mentimeter.

Dokument

Inbjudan och program (PDF-format, 186 kB)

Framtidens kvalitetsregister och certifieringsnivåer (PPT-format, 919 kB)

Power BI för SKaPa (PDF-format, 2 MB)

Visualisering av registerdata (PPT-format, 402 kB)

PROM och registrets plats i vårdprocessen (PPT-format, 2 MB)

Länkar

Artikel från förra årets Pharos-dag på RC Syds hemsida

Certifieringsnivåer med tillhörande kriterier på Nationella Kvalitetsregisters hemsida

Verktyget RUT hos registerforskning.se

SKaPas hemsida och senaste årsrapport

Gapminders hemsida

Mentimeters hemsida

Share