Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
21 december 2017

Artikeltips 8 december till 21 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://www.ucr.uu.se/sv/om-ucr/aktuellt/760-ucr-flyttar-till-hubben
”Den 8–16:e december går flyttlassen och snart kommer alla UCR:s medarbetare att sitta tillsammans i Hubben i nya och anpassade lokaler. Flytten kommer att samla hela UCR:s kompetens inom klinisk forskning, kvalitetsregister, statistik, biobank, laboratorieverksamhet och utveckling under samma tak.”
(2017-12-08)

http://rcsyd.se/wp-content/uploads/2016/04/Nyhetsbrev-2-RCO-Syd-december-2017.pdf
Årets sista nyhetsbrev från RCO Syd.
(2017-12-11)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/12/11/aldre-drabbas-nar-anslagen-minskar-till-kvalitetsregister
”Företrädare för sju olika professions- och fackförbund protesterar mot att kvalitetsregistret Senior alert får minskade anslag och skriver att detta motverkar utvecklingen av personcentrerade, kunskapsbaserade och preventiva insatser för äldre.”
(2017-12-11)

  1. https://www.fokus.se/2017/12/raddar-underliv
    ”Årets svensk i medicin räddar kvinnors underliv/…/Hon startade ett nationellt bristningsregister där barnmorskor och läkare kan följa sina patienter.”
    (2017-12-14)
  2. https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/Hon-ar-arets-medicinsvensk
    ”Eva Uustal, överläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, har nyligen utsetts till årets svensk i kategorin vetenskap av nyhetsmagasinet Fokus./…/– Jag har etablerat ett nationellt nätverk inom professionen, våra föreningar och kvalitetsregister för att kunna påverka arbetet med bristningar. Jag har byggt upp det nationella Bristningsregistret där vi återrapporterar till läkare och barnmorskor.”
    (2017-12-19)

http://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/stodtillkvalitetsregister2018.3044.html
”SKL och staten har träffat en överenskommelse om stöd till den fortsatta utvecklingen av Nationella Kvalitetsregister under 2018.”
(2017-12-15)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/december/overenskommelse-2018-kortare-vantetider
”SKL och staten har träffat en överenskommelse för 2018 om att fortsätta korta väntetiderna i cancervården./…/Arbetet med cancersatsningen ska bygga på utvecklingsarbetet inom ramen för nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumen. Satsningen ska också knyta RCC och landstingens linjeorganisation närmare samman för ännu bättre resultat i cancervården.”
(2017-12-15)

https://www.life-time.se/vardkvalitet/alla-kan-fa-botande-lakemedel-mot-hepatit-c
”Alla patienter som är smittade med hepatit C kan få botande läkemedelsbehandling, oavsett hur allvarligt sjuka de är. Det är innebörden av ett beslut från TLV och överenskommelser mellan företagen och landstingen./…/Ola Weiland är ansvarig för det nationella kvalitetsregistret för hepatit B och C, InfCare Hepatit./…/– Det pågår eftersökning av personer som finns i våra register men som inte har fått behandling. Många av dessa har tidigare sagt nej till den gamla typen av behandling som gav sämre resultat och mycket biverkningar.”
(2017-12-15)

http://hakir.se/3070-2
Julhälsning från HAKIR.
(2017-12-18)

https://www.registerforskning.se/sv_se/etikprovningsmyndigheten-ska-ligga-i-uppsala
”Den nya Etikprövningsmyndighetens säte ska lokaliseras till Uppsala. Det framgår av ett kommittédirektiv som regeringen tagit beslut om.”
(2017-12-19)

https://www.life-time.se/vardkvalitet/kritik-mot-ny-vardgaranti
”Regeringen och SKL är överens om detaljerna när närmare två miljarder kronor ska förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården. Cancervården och primärvården prioriteras. Förslaget om ny vårdgaranti i primärvården får dock kritik av oppositionspartier och av Läkarförbundet./…/ Utöver patientmiljarden fördelas en miljard till tre andra prioriterade områden; korta köerna i cancervården, utveckla kvalitetsregistren och att åstadkomma effektivare försäkringsmedicinska utredningar som underlag till Försäkringskassans utbetalningar./…/ – Kvalitetsregistren är en guldgruva för forskning och innovation. Alla landsting och regioner är också överens om att vi bör fortsätta att utveckla kvalitetsregister för en kunskapsbaserad sjukvård, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL.”
(2017-12-19)

http://www.bpsd.se/2017/12/20/december-2017
Nyhetssammanfattning från BPSD.
(2017-12-20)

http://cpup.se/god-jul-och-gott-nytt-ar-6
Julhälsning och sammanfattning av årsutlåtande från CPUP.
(2017-12-20)

http://www.lakemedelsvarlden.se/avtal-ger-klartecken-for-spinraza
”Läkemedlet Spinraza rekommenderas nu för behandling av vissa patienter med de svåraste formerna av spinal muskelatrofi, efter att priset förhandlats ned./…/Behandlingen ska också följas upp i det nationella kvalitetsregistret för neuromuskulära sjukdomar.”
(2017-12-20)

https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=8897&mid=461484&emailkey=2ab3cc7d-3e44-457e-bfd2-bca511bd1b2f
Årets sista nyhetsbrev från QRC Stockholm.
(2017-12-20)

http://qrcstockholm.se/news/okad-anvandning-av-sutureringsmall-och-parlor-vid-krystning
”Vid avslutningsträffen för de 12 förbättringsteamen i förlossningsvården i Stockholm den 8 december 2017 presenterade teamen sina förbättringsarbeten. Ett har handlat om att öka användningen av sutureringsmall och ett om att ta fram en parlör på flera språk som ska användas i krystningsskedet.”
(2017-12-20)

http://mmcup.se/?p=1234
Julhälsning och besked inför 2018 från MMCUP.
(2017-12-21)

http://rcso.se/fran-oss-alla-till-er-alla
Julhälsning från RC SydOst.
(2017-12-21)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/julhalsning-fran-rc-syd
Julhälsning från RC Syd.
(2017-12-21)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share