Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
19 mars 2020

Artikeltips 7 mars till 19 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Underlag för odontologiskt bokslut 2019

http://www.skapareg.se/underlag-for-odontologiskt-bokslut-2019
”SKaPa presenterar 2019 års underlag för odontologiska bokslut. Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet inom allmäntandvård.”
(2020-03-09)

Läsare hjälpte Dagens Medicin att upptäcka fel

https://www.dagensmedicin.se/blogg/christina-kennedy/2020/03/09/lasare-hjalpte-dagens-medicin-att-upptacka-fel
”Tack vare en uppmärksam läsare har ett fel upptäckts i underlaget som används för Dagens Medicins rankning av de svenska akutsjukhusen. /…/ Allt underlag till rankningen hämtas från kvalitetsregister, myndigheter och nationella mätningar hos till exempel Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Tyvärr är de siffror Dagens Medicin fick från SKR om två specifika tillgänglighetsindikatorer felaktiga. /…/ felsökning /…/ visar att det fortfarande är Universitetssjukhuset Örebro, Västerviks sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus som står som segrare i de tre kategorier som används i rankningen. Däremot skiftas vissa placeringar längre ner i listan i två av kategorierna – de mellanstora sjukhusen och de mindre sjukhusen.”
(2020-03-09)

”Alldeles för länge har kvinnohälsovården fått stå tillbaka”

https://www.altinget.se/vard/artikel/alldeles-for-lange-har-kvinnohalsovaarden-faatt-staa-tillbaka
”Ge nyblivna mammor hjälp mot inkontinens och analläckage. Vårdkedjan är ofullständig och många kvinnor faller mellan stolarna, skriver Stefan Jutterdal och Anna Skawonius, Fysioterapeuterna. /…/ I dag vet vi inte hur många kvinnor som erbjuds uppföljning och rehabilitering, inte heller hur livsstilen ser ut kring fysisk aktivitet och träning under graviditeten. Graviditetsregistret är det kvalitetsregister som samlar uppgifter kring graviditet och förlossning och där kan vi följa utveckling vad gäller till exempelvistobaks- och alkoholanvändning under graviditet. Men det finns ingen data i registret som kan kopplas till fysisk aktivitet och rehabilitering. Vi vet alltså inte hur stort mörkertalet är. /…/ Ett steg i rätt riktning är att genomföra några strategiska förändringar: /…/ Graviditetsregistret måste byggas ut med fler moduler så att uppgifter om tillgång till fysisk aktivitet, eftervård och rehabilitering kan registreras och utvärderas.”
(2020-03-10)

Metod för mappning av kvalitetsregister till Snomed CT

https://www.registerforskning.se/sv/metod-for-mappning-av-kvalitetsregister-till-snomed-ct
”Hur går man tillväga för att arbeta med semantisk mappning av innehåll i register för att förbättra semantisk interoperabilitet?”
(2020-03-11)

Felaktig registrering stoppade utvärdering

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/felaktig-registrering-stoppade-utvardering
”Strax före årsskiftet valde Nationella diabetesregistret, NDR, att plocka bort siffror som gällde användning av kontinuerlig glukosmätning vid typ 2-diabetes. Anledningen var att vården registrerat fel.”
(2020-03-11)

Nytt styrgruppsmöte via Skype (SKRS)

https://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/2020-03-12-nytt-styrgruppsmote-via-skype
Rapport från SKRS:s (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) senaste styrgruppsmöte.
(2020-03-12)

Dags för ett nytt register

https://www.dagensmedicin.se/blogg/petra-hedbom/2020/03/12/dags-for-ett-nytt-register
”’En central utmaning är avsaknaden av data över använda volymer, samt priser och kostnader för diabeteshjälpmedel’. Så skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en färsk rapport. Tanken med rapporten, se artikel, var att få en bild av hur landets regioner upphandlar och tillhandahåller hjälpmedel som insulinpumpar till patienter med diabetes. Författarna hade hoppats på att kunna jämföra hur mycket pengar som läggs ner på olika håll i landet. Men de gick bet. Trots att medicintekniska hjälpmedel som insulinpumpar och blodsockermätare upphandlas i stor utsträckning så saknas det jämförbara register. /…/ Nu efterfrågas från flera håll ett samlande nationellt register, även från regionerna själva. Jag hoppas att svårigheterna som TLV identifierat leder fram till ett sådant.”
(2020-03-12)

ECT granskar elbehandlingarna i Sverige

https://balansriks.se/ect-granskar-elbehandlingarna-i-sverige
”Elbehandling, ECT, är den mest effektiva behandlingen vid svår depression. Under 80 år har man använt sig av metoden inom sjukvården i Sverige. Men varför fungerar behandlingen bättre på vissa människor, hur vanligt är det egentligen med minnesluckor efter en behandling? Det är sådana frågor som kvalitetsregister ECT försöker ta reda på.”
(2020-03-12)

Remissroboten Robban rattar röntgenkollen

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/remissroboten-robban-rattar-rontgenkollen-31843
”En smart robot har tagit över det ensidiga arbetet med att söka efter svar på röntgenremisser i it-systemen på akutmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. ’Vi spar jättemycket tid på det här’, säger undersköterskan Yvonne Axelsson. /…/ Utvecklingsstaben på sjukhuset grunnar nu över fler innovationsprojekt inom RPA-teknik. – Vi har till exempel börjat titta på hur det skulle kunna gå att använda tekniken för kvalitetsregistren. Att fylla i all den informationen tar ansenlig tid för vårdpersonalen.”
(2020-03-13)

Läkare: Brist på intensivvårdsplatser i landet

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lakare-brist-pa-intensivvardsplatser-i-landet
”Redan innan coronautbrottet fanns det en brist på intensivvårdsplatser i Sverige, menar flera läkare som Ekot pratat med. Om Sverige skulle få en situation lik den i Italien, skulle detta få allvarliga konsekvenser. /…/ På grund av sekretess kan flera regioner som Ekot har pratat med inte säga exakt hur många intensivvårdsplatser de har – eller hur många de skulle kunna utöka till vid behov. Men enligt Svenska intensivvårdsregistret (SIR), fanns det 526 beläggningsbara så kallade IVA-platser år 2019. Siffran bygger på vad 82 av landets totalt 84 intensivvårdsavdelningar rapporterade till SIR det året.”
(2020-03-16)

Antalet intensivvårdsplatser i Stockholm kan fördubblas

https://www.dn.se/sthlm/antalet-intensivvardsplatser-i-stockholm-kan-fordubblas
”Antalet intensivvårdsplatser i Stockholm kan nu fördubblas för att möta coronakrisen. Det uppger regionens chefläkare efter en inventering bland regionens akutsjukhus. /…/ Sjukvårdsledningen arbetar också för att personalens fokus ska koncentreras till vården, och mindre på administrativa uppgifter. – Det kan handla om att man ägnar sig mindre åt dokumentation, till exempel till kvalitetsregister. Dokumentationen i patientjournaler ska naturligtvis ske, säger Elda Sparrelid.”
(2020-03-16)

Mars 2020 (BPSD)

https://bpsd.se/mars-2020
Nyhetssammanfattning av nuläget i BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). Bland annat ”Goda exempel”, ”Innovationspriset 2019” och ”Vetenskaplig artikel”.
(2020-03-17)

Fem nya vetenskapliga artiklar baserade på CPUP

http://cpup.se/fem-nya-vetenskapliga-artiklar-baserade-pa-cpup
”/…/ nya artiklar är publicerade och finns även att tillgå i menyraden under Forskning/Vetenskapliga artiklar.”
(2020-03-17)

Nu kan Sveriges regioner ansluta sig till mammografiregistret

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/mars/nu-kan-sveriges-regioner-ansluta-sig-till-mammografiregistret
”Den nationella arbetsgruppen för mammografi har sedan 2011 arbetat med att ta fram ett nationellt kvalitetsregister för mammografi. En pilot har skett i Region Västmanland och nu öppnar registret upp för regionerna att ansluta sig.”
(2020-03-17)

”Bevare oss för en Stockholmsmodell i hela landet”

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/17/bevare-oss-for-en-stockholmsmodell-i-hela-landet
”Övriga landet ser inte er sjukvård som någon ledstjärna att följa, skriver Tomas Bremell, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, i en replik. /…/ Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm, pläderar på Dagens Medicins sajt 2 mars 2020 för att utveckla vårdval i hela Sverige. Som boende utanför Stockholm och verksam i sjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset blir man bestört och frågande inför ett sådant utspel. /…/ Vilka är då nackdelarna med vårdval? /…/ Uppföljning i kvalitetsregister försvåras /…/”
(2020-03-17)

Iva-patienter har blivit sjukare över tid

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/18/iva-patienter-har-blivit-sjukare-over-tid
”Patienterna som vårdas inom intensivvården har på längre sikt blivit sjukare, enligt Svenska intensivvårdsregistrets årsrapport – och mortaliteten har ökat.”
(2020-03-18)

Patienter med ätstörning särskild riskgrupp under pandemin

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/03/patienter-med-atstorning-sarskild-riskgrupp-under-pandemin
”En tidig publikation om covid-19 i Wuhan beskriver 138 fall som krävt sjukhusvistelse. Författarna har jämfört patienter som behövde intensivvård (26,1 procent) med patienter som inte behövde det. Medianåldern bland de intensivvårdade patienterna var 66 år. Bland de faktorer som skilde grupperna åt fanns diabetes och markant låg vikt. Studien väcker frågor kring potentiella riskfaktorer vid ätstörningar, trots att dessa sjukdomstillstånd ofta (men inte alltid) drabbar tonåringar och yngre personer. Inte minst vid anorexia nervosa och andra ätstörningar med låg vikt och undernäring finns särskilda skäl att vara uppmärksam. /…/ Enligt Riksät (Sveriges nationella kvalitetsregister för ätstörningar) tillkommer knappt 600 nya fall av anorexia nervosa varje år. Detta inkluderar inte ett vanligtvis stort mörkertal. Personal som arbetar med slutenvårdsbehandling av anorexia nervosa är antagligen medvetna om de förhöjda medicinska riskerna i samband med covid-19. /…/ Vi vill nu se en ökad vaksamhet och beredskap inom såväl specialistsjukvården som övriga vårdgrenar där man möter patienter med ätstörningar.”
(2020-03-18)

Optune rekommenderas i uppdaterat vårdprogram för hjärntumörer

https://it-halsa.se/optune-rekommenderas-i-uppdaterat-vardprogram-for-hjarntumorer
”Patienter med glioblastom, den svåraste formen av hjärntumör, ska erbjudas Optune, en behandling som angriper tumörer med elektriska fält. Det är en av nyheterna i det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg. /…/ Optune är en bärbar apparat som genererar elektriska fält, så kallade Tumour Treating Fields, via ett antal strömgivande keramiska plattor som fästs direkt på patientens huvud. TTFields har i ett omfattande kliniskt studieprogram visats kunna bromsa celldelningen och därmed påtagligt förbättra överlevnaden vid glioblastom. /…/ – På samma sätt som för alla andra åtgärder som rekommenderas i vårdprogrammet kommer även TTFields att årligen följas upp med hjälp av det nationella kvalitetsregistret för CNS-tumörer. Detta är en viktig del av vårdens arbete med kvalitetssäkring, säger Roger Henriksson.”
(2020-03-18)

Så kan vårdskador i primärvården minimeras

https://qrcstockholm.se/news/sa-kan-vardskador-i-primarvarden-minimeras
”Kontinuitet i vården, att patienten blir ordentligt undersökt och lyssnad på, samt tydlig kommunikation. Det är framgångsfaktorerna för att minimera vårdskador i primärvården, enligt ny forskning. Rita Fernholm, projektledare på QRC, är författare till forskningsartikeln och har nyligen disputerat om patientsäkerhet i primärvården.”
(2020-03-19)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share