Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
19 juni 2019

Artikeltips 7 juni till 19 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.pfizer.se/unga-reumatiker-och-pfizer-tar-fram-digitalt-patientverktyg
”Tillsammans med patientorganisationen Unga Reumatiker har Pfizer fått stöd från innovationsmyndigheten Vinnova för att ta fram Drömfångaren, ett innovativt digitalt verktyg för unga med reumatisk sjukdom. /…/ Drömfångaren ska vara en hjälp för att formulera drömmar för unga med reumatisk sjukdom och sätta mål för hur drömmarna ska bli verklighet. Genom att formulera detta blir det tydligare för vården vilka kompetenser som behövs för att stötta patienten att nå sina mål. Drömfångaren kan på så sätt vara ett stöd för unga reumatiker att känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar och på samma gång vara ett verktyg för en bättre dialog med vården som resulterar i effektivare och mer värdefulla vårdmöten, bättre resursplanering och insamling av data till nationella kvalitetsregister.”
(2019-06-07)

https://dialasen.com/gastric-bypass-kan-skona-njurarna-vid-fetma-och-typ-2-diabetes
”Gastric bypass kan skona njurarna vid fetma och typ 2 diabetes /…/ Studierna har baserats främst på samkörning av två rikstäckande kvalitetsregister i Sverige, Nationella Diabetesregistret och Scandinavian Obesity Surgery Register samt andra nationella databaser.”
(2019-06-10)

https://hakir.se/hakir-representerades-pa-isar-motet-i-leiden
”I början av juni presenterades en poster om handkirurgiska kvalitetsregister på ISAR mötet i Leiden (International Society of Arthroplasty Registries) där HAKIR var representerat. Enligt genomgången är vi det enda handkirurgiska registret i världen som samlar in patientrapporterade resultat (PROM).”
(2019-06-14)

http://www.onkologiisverige.se/unga-med-hodgkins-lymfom
”Unga med Hodgkins lymfom har låg risk för återfall efter två år /…/ För att ta reda på hur den förväntade livslängden och risken för återfall vid Hodgkins lymfom ser ut bland unga patienter i Norden genomförde vi en retrospektiv observationell kohortstudie /…/ Genom länkning av kvalitetsregistren mot befolkningsregister i respektive land inhämtades information om dödsfall till och med 2015 i Sverige och till och med 2016 i Danmark och Norge. Återfall identifierades via kvalitetsregistren, länkning mot nationella patientregister och med kompletterande journalgenomgång.”
(2019-06-15)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share