Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
7 juni 2019

Artikeltips 24 maj till 7 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2019/05/En-bok-som-borde-bli-obligatorisk-lasning
”Arbetet har pågått under 1,5 år och har löpande publicerats i Dagens Nyheter i form av över 200 artiklar. I nu föreliggande bok utgör dessa artiklar grunden, men även nya uppgifter redovisas. /…/ ’Konsulterna. Kampen om Karolinska’ är en riktigt bra och läsvärd bok. Den kan läsas av egentligen vem som helst som är intresserad av flera av de frågor som belyses. Till exempel: /…/ Ska data i svenska kvalitetsregister användas och analyseras utomlands?”
(2019-05-24)

https://www.lif.se/nyheter/vi-som-bransch-behover-spana-in-i-framtiden2
”I sin nya roll som styrelseordförande för LIF ser Malin Parkler fram emot att fortsätta driva LIFs samverkan med hälso- och sjukvården och patienterna. /…/ Malin Parkler lyfter återigen hälsodata. – Vi har länge varit erkända för våra kvalitetsregister. Globala företag investerar pengar i att genomföra real world data-studier i Sverige för att förstå det medicinska behovet innan lansering av nya läkemedel, men även för att följa upp det kliniska värdet av befintliga läkemedel. Sverige har förutsättningarna att vara internationellt ledande i att skapa bättre sjukvård baserad på bra hälsodata. Men data måste tas tillvara bättre, både avseende analys och förvaltning, för vårdens, patienters och forskningens skull. Vi har pratat om det i så många år. Många andra länder rusar före nu och riggar system för att kunna bedriva forskning på kompletta hälsodata. Så det är en jätteviktig fråga.”
(2019-05-24)

https://skoldkortelforbundet.se/18-000-namn-for-en-battre-skoldkortelvard-nu-hos-socialministern
”18 000 namn för en bättre sköldkörtelvård nu hos socialministern /…/ Sköldkörtelförbundets viktigaste krav: /…/ Framtagande av nationella riktlinjer eller nationella vårdprogram samt ett kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdom.”
(2019-05-24)

http://www.bpsd.se/2019/05/28/att-arbeta-med-bpsd-registret-i-japan
”Miharu Nakanishi är disputerad sjuksköterska från Tokyo och hon har fokus på personcentrerad vård och palliativ vård av personer med demenssjukdom. Hon var en av initiativtagarna till att testa BPSD-registret i Tokyo och deltog i ett forskningsprojekt gällande detta i två år. /…/ Arbetssättet ska nu införas i hela Tokyo /…/”
(2019-05-28)

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/05/Sma-och-minskande-skillnader-i-lungcancervarden
”Debatten om ojämlik cancervård tog fart med Cancerfondens rapport 2018 som kopplade högre cancerdödlighet hos lågutbildade till ojämlik vård. Faktorer som livsstil, kunskap, förmåga att söka vård och följsamhet till behandling diskuterades i rapporten men betonades inte i debatten. Cancerfonden hävdade att tusentals liv kan räddas om lågutbildade får samma bemötande och omhändertagande i vården som högutbildade. Rapporten bygger på ojusterade data från Cancerregistret. /…/ Att torgföra skillnader i ojusterade data på ett överdramatiserat sätt är kontraproduktivt och riskerar att försämra tilliten till vården och professionen hos politiker och allmänhet. ”
(2019-05-28)

https://uf.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//tar-halsopromotion-till-en-ny-niva-vid-nordens-ledande-e-halsomote.cid1631192
”Beatrix Algurén, universitetslektor vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, deltog med tre föredrag inom hälsopromotion vid Vitalis, Nordens ledande e-hälsomöte. /…/ Beatrix Algurén föreläste även om ’Bästa vård och omsorg genom strukturerad journal och genomförandeplan – behöver vi kvalitetsregister?’ samt ’PROMIS – så kan vi dokumentera individens behov på ett tillförlitligt sätt i journalsystem’. /…/ Beatrix Alguréns tidigare forskning visar att trots att många matar in information i kvalitetsregister så används sällan informationen för lärandet, kvalitetsförbättring och beslutsstöd. – Det skapar frustration och extra belastning för vård- och omsorgspersonal istället för att skapa en bättre förståelse för deras arbete och resultat som bidrar till meningsfullhet, ökad motivation och bättre folkhälsa.”
(2019-05-29)

https://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-gamreg-sweden-kvalitetsregister-for-spel-och-dataspelsberoende
”Register nummer sex i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är GamReg Sweden (Kvalitetsregister för spel- och dataspelsberoende). GamReg Sweden är RC Syds allra senaste tillskott och fick en informationsflik på hemsidan så sent som i maj månad i år. Intervjuad för artikeln är registerhållare Anders Håkansson.”
(2019-06-01)

https://www.vf.se/2019/05/31/lat-fler-patienter-delta-i-artrosskola
”I samband med Internationella artrosdagen uppmärksammar vi en av Sveriges vanligaste folksjukdomar, artros. /…/ Tack vare forskningen vet vi vilken betydelse träning har för smärtlindring och muskeluppbyggnad. Genom forskningen har man identifierat fem faktorer som påverkar förekomsten av artros. Ärftlighet, ålder, övervikt, muskelsvaghet och ledskador. Av dessa kan patienten få hjälp på en artrosskola att själv påverka tre faktorer, nämligen de tre sistnämnda. Nästan en femtedel av de som deltar i artrosskola kan sluta med ledrelaterade läkemedel, enligt det nationella kvalitetsregistret för artros.”
(2019-06-03)

https://registercentrum.se/nyheter/patientutbildning-hjaelper-vid-bipolaer-sjukdom
”Patientutbildning minskar risken för nya sjukdomsepisoder hos patienter med bipolär sjukdom. Det visar en ny studie med data från kvalitetsregistret BipoläR. I utbildningen lär sig patienterna vad sjukdomen innebär och hur man kan hantera den genom att anpassa sin livsföring.”
(2019-06-03)

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/06/03/gullers-grupp-utvecklar-digitalt-verktyg-for-unga-med-reumatism
”Tillsammans med patientorganisationen Unga Reumatiker har Gullers Grupp fått stöd från Vinnova för att utveckla ett innovativt digitalt verktyg för unga med reumatisk sjukdom. /…/ Med hjälp av beteendedesign, nudging och sociala funktioner ska verktygen främja effektivare vårdmöten, bättre resursplanering och insamling av värdefulla data till kvalitetsregister.”
(2019-06-03)

https://news.cision.com/se/sveriges-kommuner-och-landsting/r/skl-s-oppna-jamforelser-for-halso–och-sjukvarden-2019,c2833507
”SKL presenterar 2019 års Öppna jämförelser för hälso- och sjukvården med resultat och analys för svensk hälso- och sjukvård. /…/ Rapporten innehåller ett urval av olika kvalitetsdata och annan data som publiceras på webbplatsen Vården i siffror och som kontinuerligt uppdateras. /…/ Presentationen kan följas på plats eller via webben. Följ direktsändning den 12 juni klockan 10:00–ca 10:30”
(2019-06-04)

http://kvalitetsregister.se/drivaregister/attredovisaochsokamedel/ansokningsprocessinfor2020.3224.html
”Här finns den information som är aktuell om ansökningsprocess och medelstilldelning (gällande kvalitetsregister, reds anm.) inför 2020.”
(2019-06-04)

https://www.expressen.se/debatt/expert-sauks-inlagg-om-f-kassan-ar-okunnigt
”Stefan Sauks kritik mot Försäkringskassan har väckt stort intresse. Nu får han mothugg av en professor i ortopedi: Metoden han förespråkar har svåra komplikationer. Flera tillverkare har dragit in proteserna och det är många rättsliga prövningar på gång, skriver Olle Svensson. /…/ Ortopedin använder aktivt kvalitetsregister (googla höftprotesregister) där alla operationer registreras så man kan avläsa resultaten. Det har gjort att de svenska resultaten är i världsklass.”
(2019-06-05)

https://www.dn.se/sthlm/kansliga-patientuppgifter-skickades-till-usa-region-halland-kritiseras-av-jo
”Region Halland lämnade för tre år sedan ut känsliga personuppgifter från 500 000 halländska vårdtillfällen till Brigham and Women’s Hospital i Boston, USA. Det har Hallandsposten avslöjat i en serie artiklar i fjol. /…/ Chefs-JO konstaterar att de uppgifter som lämnades ut till USA inte var helt avidentifierade, och att de därmed ska ses som personuppgifter. /…/ Region Hallands regiondirektör Jörgen Preuss säger till DN: – Vi gjorde bedömningen 2016 att vi inte lämnade ut några personuppgifter. Och i dag konstaterar vi att JO gör en annan bedömning än vad vi gjorde vid det tillfället.”
(2019-06-05)

http://www.onkologiisverige.se/lag-risk-for-missbildningar-hos-barn-till-fader-behandlade-for-testikelcancer
”I en ny registerstudie från Lunds universitet har forskarna studerat 4 207 barn till 2 380 fäder behandlade för testikelcancer. Resultaten i studien, som publiceras i PLOS Medicine, visar att själva cancerbehandlingen inte medför en ökad risk att få barn med missbildningar. /…/ Tillsammans med bland andra Aleksander Giwercman, professor i reproduktionsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, har Yahia Al-Jebari med utgångspunkt i stora mängder data från nationella cancer- och kvalitetsregister jämfört risken för medfödda missbildningar hos barn före och efter det att fäder har blivit behandlade för testikelcancer med cytostatika och strålbehandling.”
(2019-06-05)

https://qrcstockholm.se/events/register-i-klinisk-forskning-en-vardefull-resurs-2
”Vår uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning går i år den 11–12 november. Kursen ger 0,6 högskolepoäng för doktorander.”
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share