Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
20 december 2023

Artikeltips 7 december till 20 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Nationella Prostatacancerregistret söker ny styrgruppsordförande och arbetsgruppsledare för IPÖ

”Nu söker Nationella Prostatacancerregistret ny styrgruppsordförande och arbetsgruppsledare för IPÖ (Individuell patientöversikt) /…/ Intresseanmälningar skickas till registerhållare Elin Axén, elin.axen@vgregion.se senast 10/1. Sprid gärna denna information till kollegor som du tror kan vara intresserade!”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Prostatacancerregistret
(2023-12-13)

Ny app kan ge en mer effektiv behandling av svårläkta sår

”Med hjälp av en ny app kan människor med svårläkta sår få bättre och snabbare behandling. Region Blekinge och länets fem kommuner använder nu appen och målet är både att minska det lidande och de kostnader som svårläkta sår kan orsaka. Med införandet av appen kan Blekinge bli ledande med att digitalt knyta samman region och kommun inom sårbehandling. /…/ Tanken är också att Blekinges arbete ska kunna vara en nationell modell, inte bara inom nära vård utan också för att säkra det pågående arbetet med implementering av vårdförlopp för svårläkta sår, där kvalitetsregistret RiksSår är uppföljningsverktyget.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Blekinge
(2023-12-13)

Ersta Diakoni ökade effektiviteten och kvaliteten genom automation – En intervju med Adam Carstens Överläkare Ersta sjukhus

”I jakten på att minska den administrativ bördan för personalen och höja den medicinska kvalitetsuppföljningen har Ersta Diakoni implementerat Alfa eCares automationsrobot. /…/ Ersta Sjukhus hade klara förhoppningar om att genom automatisering frigöra tid från sjukvårdsutbildad personal för att möjliggöra ökat fokus på direkt patientarbete och förbättrad datakvalitet. Adam berättar: ”Vi ville med detta kunna frigöra tid som lades av sjukvårdsutbildad personal på att mata in data i kvalitetsregister så att denna tid i stället kunde läggas på direkt patientarbete.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Alfa eCare
(2023-12-13)

Effekten på vikttapp 15 år efter obesitaskirurgi synad

”För första gången presenterar registret SOReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry) data 15 år efter att överviktiga patienter genomgått magsäckskirurgi med gastric bypass. Förutom att visa hur patienternas viktnedgång har stått sig under en längre tidsperiod syns även en minskning av långtidskomplikationer efter ingreppet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
(2023-12-13)

Ordföranderollen i nationella programområden utvecklas

”Från 2024 blir kommunrepresentanter vice ordförande i Nationella primärvårdsrådet och i Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa som del av utvecklingen kring ökad samverkan. Rollen som ordförande i ett NPO kan vara både intressant och utmanande. Petra Vogt och Eva Joelsson-Alm ger här en inblick i det komplexa uppdraget. /…/ Samarbete och prioriteringar är ett viktigt verktyg för arbetet inom NPO berättar Eva Joelsson-Alm. – Vi har lagt stor vikt vid att samverka med våra sjukvårdsregionala programområden, professionsföreningar och kvalitetsregister för att få hjälp med prioriteringar och inspel om förslag på nya insatsområden. Vi har prioriterat avgränsade men kliniskt viktiga områden där det är möjligt att genomföra förändringar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2023-12-15)

Stort intresse för digital registerträff

”Inrapportörer till registren inom cancerområdet träffades digitalt den 8 december för att få information och tips i sitt arbete. Ett sjuttiotal personer deltog i informationsträffen och RCC Norr har nu planer på årligt återkommande träffar. Träffen är ett nytt koncept för att ge verktyg och viktig information till de som rapporterar till registren i norra sjukvårdsregionen, och hur RCC Norr kan stötta dem i sitt arbete.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionalt cancercentrum norr
(2023-12-15)

Svensk studie kartlägger risken att dö i prostatacancer efter strålbehandling

”Risken att dö i prostatacancer (PCa) efter strålterapi varierar med olika kombinationer av neoadjuvanta och adjuvanta hormonella behandlingar och den strålbehandling som använts. Det visar en svensk rikstäckande registerbaserad studie.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Onkologisk Tidskrift
(2023-12-16)

Ny intressant artikel med HAKIR-data!

”Neurom uppkommer efter nervskada då nervfibrerna inte regenererar eller regenererar felaktigt. Smärta är vanligtvis det mest framträdande symptomet. I studien identifierades 196 patienter i HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister) opererade för neurom och deras besvär före och efter neuromkirurgi utvärderades. /…/ Vi drar slutsatsen att neurom trots kirurgi ger grava bestående besvär som påverkar det dagliga livet för individen. Det är därför av betydande vikt att identifiera patienter med neurom samt att undvika risken för neurombildning genom att identifiera och behandla nervskador korrekt och i tid. Framtida studier skulle underlättas om neurom fick en egen ICD-kod.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Handkirurgiskt kvalitetsregister
(2023-12-18)

Tillsammans gör vi skillnad i vården

”Vi (Registercentrum Västra Götaland, reds anm.) har sammanställt årets siffror och vill nu stanna upp ett ögonblick för att ta in det enorma arbete vi faktiskt bidrar till. Tack alla för att ni är med och förbättrar vården!”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2023-12-19)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share