Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
11 oktober 2019

Artikeltips 28 september till 11 oktober

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://registercentrum.se/nyheter/en-tredjedel-av-alla-opererade-underbensfrakturer-maste-opereras-om
”Svenska Frakturregistret är ett förhållandevis ungt nationellt kvalitetsregister, men forskningsaktiviteten i det är hög. Nu kommer den första avhandlingen baserad på data i registret. Den visar bland annat att en tredjedel av alla opererade underbensfrakturer måste opereras om.”
(2019-09-30)

https://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-bpsd-svenskt-register-for-beteendemassiga-och-psykiska-symptom-vid-demens
”Oktober månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Intervjuad för artikeln från registret är Eva Granvik, registerhållare.”
(2019-10-01)

http://lakartidningen.se/Opinion/Signerat/2019/10/Upp-till-bevis-om-e-halsan
”Inom hälso- och sjukvården är den digitala utvecklingen bara i sin linda. Modern digital teknologi kan underlätta mycket för patienter, deras anhöriga och för alla oss som jobbar inom vården. Ambitionerna är i alla fall på papperet högt ställda, exempelvis regeringens Vision e-hälsa 2025. Samtidigt sker utvecklingen till stor del utan nära anknytning till sjukvården och utan tydlig målbild. /…/ För att digitaliseringen ska ha en förutsättning att fungera på ett tillfredsställande sätt har Läkarförbundet definierat följande övergripande krav: /…/ Automatisk överföring av information för digital uppföljning till exempel till kvalitetsregister.”
(2019-10-01)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/oktober/ministern-det-blir-inget-statligt-lonelyft
”Regeringen satsar tre miljarder extra på vården. Men lönerna är en fråga för arbetsmarknadens parter, slår socialminister Lena Hallengren (S) fast i en intervju med Vårdfokus. /…/ Kan regionerna använda de ökade statsbidragen som vården får nästa år till löneökningar? – Det är som sagt inte statens ansvar att sätta löner för vårdpersonal i landet, utan det är parterna som gör det. Men tack vare de pengar som vi skickar med har ju regionerna möjligheter att göra ett utvecklingsarbete inom till exempel cancervården, psykiatrin, kvalitetsregister och förlossningsvården. Jag utgår ifrån att det är sådant som regionerna vill göra och med statliga pengar till det så konkurrerar inte det med regionens egna resurser.”
(2019-10-02)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/10/-Vi-maste-bli-battre-pa-att-lagga-orat-mot-vardgolvet
”Regionerna tänker för kortsiktigt – det anser Hans Hägglund, nationell cancersamordnare. Nu efterlyser han ett större nationellt grepp kring cancervården. /…/ under gårdagen hade han och en kollega vid Regionala cancercentrum i samverkan ett möte i bastun. – Vi pratade mycket om kvalitetsregister, säger Hans Hägglund, som är en stor bastuentusiast. /…/ Hans Hägglund tycker att cancervården ska fungera som en förebild och dela med sig av sina erfarenheter till de andra nationella programområdena. – Men systemet måste också ha en respekt för att cancervården har kommit mycket, mycket längre när det gäller standardiserade vårdförlopp, nivåstrukturering, vårdprogramsfrågor, kvalitetsregisterfrågor och kopplingar däremellan.”
(2019-10-02)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/02/blickar-riktas-mot-avbruten-forlossningsstudie
”En svensk studie som undersöker när det är säkrast att initiera en förlossning har väckt uppmärksamhet efter att ha avslutats i förtid. Men varför den avbröts är höljt i dunkel. /…/ Uppgifter om utfallen för kvinnorna och bebisarna har hämtats från Graviditetsregistret och Svenskt neonatalt kvalitetsregister.”
(2019-10-02)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/hart-slag-mot-tillgangligheten-om-digitala-varden-stryps-29480
”Regeringens utredare Göran Stiernstedt lägger förslag som i praktiken betyder en kraftig begränsning av tillgängligheten till vård. Det drabbar främst personer utanför storstadsområdena. Vi föreslår i stället en modifierad ersättningsmodell, skriver Doktor24. /…/ I stället för att strypa den nuvarande nationella digitala vården föreslår vi därför en stegvis modifiering av dagens ersättningsmodell där följande krav måste uppfyllas för full ersättning: Viktiga riktlinjer ska följas; såsom Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer, STRAMAs riktlinjer för antibiotikaanvändning samt rapportering till relevanta kvalitetsregister.”
(2019-10-02)

https://qrcstockholm.se/news/forbattringsarbete-kraver-regelbunden-avsatt-tid
”När medicinsk kunskap kombineras med förbättringskunskap kan vården utvecklas och bli effektivare. Det säger Rita Fernholm och Jenny Björk från QRC i det senaste numret av tidskriften Distriktsläkaren. Artikeln beskriver framgångsfaktorer i förbättringsarbete och ger vägledning i hur man genomför förbättringsarbete – steg för steg.”
(2019-10-07)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skl-sa-kan-den-svenska-forlossningsvarden-bli-battre-29559
”Vi har en trygg och säker vård med höga medicinska resultat i Sverige. Men så länge det finns kvinnor och familjer som upplever att de inte får den bästa vården eller drabbas av olika vårdskador i samband med förlossningar måste vi fortsätta att jobba med förbättringar, skriver företrädare för SKL:s sjukvårdsdelegation. /…/ SKL har tagit fram en plan med fem strategier om hur vårdens nyckelaktörer kan arbeta för att förbättra vården före, under och efter graviditet: /…/ Utveckla kunskapsstyrningen /…/ Kvalitetsregister och jämförelser är verktyg för att säkerställa att arbetet inom regionerna i större utsträckning utgår från befintlig kunskap och evidens.”
(2019-10-07)

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/680222/msdtopp_till_lif
”Läkemedelsindustriföreningen, Lif, har valt in Jakob Tellgren i styrelsen. Tellgren är vice president och ansvarig för MSD i Norden och Baltikum. – MSD som global aktör är intresserade av både det digitala klimatet och de forskningsresurser Sverige erbjuder i form av teknisk kompetenshöjd, systemstruktur, tillgångar som kvalitetsregister och hälsodata samt en framtidsaspirerande vision. Det är helt avgörande för läkemedelsindustrin och självklara frågor för Lif framöver, säger Jakob Tellgren i en kommentar.”
(2019-10-07)

http://www.onkologiisverige.se/skane-bast-screening-livmoderhalscancer
”Region Skåne utmärker sig i positiv mening när det gäller screening för livmoderhalscancer. Det framkommer när Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) i sin årsrapport delar ut årets guldstjärna till Region Skåne. Region Skåne var också först i Sverige med att introducera mRNA-baserad HPV-testning. Region Skåne tilldelas guldstjärnan med motiveringen att de är ’en av tre regioner som har lägst incidens av cervixcancer’. Regionen har – i motsats till en del andra regioner – inte haft någon ökad cervixcancerincidens på senare år.”
(2019-10-09)

https://lkg-registret.se/?p=816
”Den första artikeln med data från LKG-registret för tänder/bett har nu publicerats. /…/ I studien undersökte 14 ortodontister från Sveriges sex LKG-centra gipsmodeller och foton av bettet hos 101 barn med enkelsidig LKG vid 5 års ålder.”
(2019-10-10)

https://lkg-registret.se/?p=818
”Den 2 oktober 2019, dagen före SWEDECLEFT-mötet i Uppsala, hälsade vi våra nya patientrepresentanter välkomna till styrgruppen. /…/ I första skedet kommer de att medverka till att ta fram patientrapporterade mått som är lämpliga för LKG-registret. De kommer också hjälpa till med utformningen av texter på LKG-registrets hemsida och i kommande årsrapporter, så att de blir mer lättillgängliga.”
(2019-10-10)

http://www.registercentrumnorr.vll.se/nyheter/2019/10/10/forelasning-linjara-mixade-modeller–spss
”RC Norr håller två föreläsningar som vänder sig till forskare, doktorander och studenter kopplade till forskningsprojekt. 19 november: SPSS-föreläsning Linjära mixade modeller (LMM) och upprepade mätningar. 21 november: Excels Pivottabeller”
(2019-10-10)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2019/10/Okningen-av-konsdysfori-hos-unga-tarvar-eftertanke
”Diagnosen könsdysfori hos unga har ökat mer än 20 gånger på 10 år. Det finns lång erfarenhet av förändring av könstillhörighet för en noga selekterad grupp, men för dem som tillkommit i dagens vidare grupp är långtidsresultaten okända. /…/ Huruvida könskorrigerande behandling förbättrar eller försämrar livskvalitet på sikt är en medicinsk fråga. Denna bör som Louise Frisén et al skriver i första hand undersökas genom att följa personer i kvalitetsregister. Men på grund av de stora kunskapsluckorna och de irreversibla åtgärderna finns det skäl att överväga om inte behandlingen borde ske inom ramen för kliniska studier.”
(2019-10-11)

https://rcsyd.se/om-register/arsrapporter-fran-register-anslutna-till-rc-syd
Merparten av årsrapporterna för 2018 från register anslutna till RC Syd finns nu publicerade. Precis som föregående år har vi samlat länkar till rapporterna på RC Syds hemsida.
(2019-10-11)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share