Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
27 september 2019

Artikeltips 13 september till 27 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://cpup.se/rekord-av-vetenskapliga-artiklar-baserade-pa-cpup-data
”Tio vetenskapliga artiklar baserade på CPUP har publicerats hittills under 2019. Det är ett betydligt högre antal mot tidigare år. Det här är ett glädjande tecken på den ökade forskningsaktiviteten kring CPUP.”
(2019-09-16)

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/de-som-mater-fickdjup-hittar-fler-parodpatienter
”Folktandvården i Sörmland, Örebro och Skåne registrerar ofta fickdjupsstatus på sina patienter. Samtidigt finner de också en hög andel med parodontit. Det visar statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).”
(2019-09-17)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/september/normalt-for-varden–inte-for-kvinnorna
”Kvinnor som får mellanstora bristningar i underlivet när de föder barn får ofta höra att allt är normalt. Men deras egen upplevelse och känsla i kroppen krockar med vårdens vilja att normalisera, konstaterar barnmorskan Maria Lindqvist i ny forskning. /…/ Det här är den tredje studien utifrån fritextsvaren i bristningsregistret. /…/ Utifrån de tre studierna kan Maria Lindqvist se mönster: att oavsett bristningsgrad har kvinnorna känt sig oförberedda, dåligt informerade och inte fått tillräckligt bra uppföljning. Gemensamt är också upplevelsen av bristande bemötande i vården.”
(2019-09-17)

https://hakir.se/information-fran-registerhallaren
Nu har vi en ny nationell registerkoordinator på plats. Vi välkomnar Maria Mering som närmast arbetat med Gyncancerregistret på Karolinska universitetssjukhuset.”
(2019-09-19)

 1. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/uppmaningen-vaccinera-alla-kvinnor-som-tar-cellprov-mot-hpv-virus
  ”Nu startar patientorganisationen Nätverket mot gynekologisk cancer ett utrotningsprojekt i Sverige. Tillsammans med Joakim Dillner, professor i infektionssjukdomar och ordförande för Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention, riktar de sig till Sveriges politiker med två krav: ’catch-up-screening’ och ’catch-up-vaccination’ – två engångsinsatser på nationell nivå.”
  (2019-09-20)
 2. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/det-ar-dags-att-utrota-livmoderhalscancer
  ”Allt fler av Sveriges kvinnor drabbas av denna cancer medan flera andra länder redan är på väg mot en effektiv utrotning, skriver två debattörer på Internationella gyncancerdagen. /…/ Den infrastruktur som är kritiskt viktig för en framgångsrik utrotning är ett heltäckande nationellt kvalitetsregister som kan användas både för att rikta insatserna och för att följa upp om projektet lett till en framgångsrik utrotning – och det har vi i Sverige. Om viljan finns kan Sverige utrota livmoderhalscancer i en nära framtid!”
  (2019-09-20)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/23/automatisera-rapporteringen-till-kvalitetsregistren
”Det är upp till regionerna att automatisera rapporteringen till kvalitetsregistren och därigenom spara både tid och pengar. Det skriver två debattörer. /…/ Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) var först i landet med att automatisera rapporteringen till Nationella diabetesregistret, NDR, Diabetesregistret och Svenskt Perioperativt register, SPOR, genom att använda så kallade proprietära lösningar (i väntan på en nationell lösning). Fördelarna var massivt övervägande nackdelarna.”
(2019-09-23)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/september/forbattrad-overlevnad-for-patienter-med-metastaserad-prostatacancer
”Ny registerstudie påvisar en förbättrad överlevnad för patienter med metastaserad prostatacancer. Under perioden för studien sågs dessutom ett minskat medelvärde för PSA vid diagnos.”
(2019-09-23)

https://www.stockholmssjukhem.se/topplankar/forskning-och-utbildning/pagaende-forskning/ryggmargsskada-ryggmargsskador-under-ett-ar-i-stockholm
”Tillförlitlig kunskap om omfattning av och orsaken till traumatisk ryggmärgsskada är viktigt för att ständigt kunna utveckla förebyggande insatser i vårt samhälle och erbjuda god och jämlik vård. Nya internationella standarder för ryggmärgsskador föranledde forskningsstudien inom vårdkedjan i Stockholm. Målet var att insamla tillförlitliga uppgifter om incidens (antal skador per år), orsak och utfall. /…/ Nationella kvalitetsregister såsom WebRehab i Sverige möjliggör fortsatt uppföljning av ryggmärgsskador. Informationen är viktig som grund för utvecklingen av preventiva åtgärder för att minska antalet skador samt erbjuda en god och jämlik vård.”
(2019-09-23)

https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=13168&typ=artikel
”I höst startar en stor diabetesstudie i Sverige, som samordnas av Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. I studien ska totalt 4 300 patienter följas under fyra år vid kliniker och vårdcentraler runt om i landet för att kunna jämföra två läkemedel mot typ 2-diabetes. /…/ Alla data samlas i Nationella diabetesregistret och där kan vi sedan hämta ut resultat och utfall av studien. Vi använder också Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsregister så att vi får en heltäckande bild.”
(2019-09-23)

 1. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0n00Q0/de-som-vager-mer-far-vanta-pa-atstorningsvard
  ”Statistik från Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling (Riksät) visar att ju mer man väger, desto längre får man vänta på att få vård. Detta trots att gruppen med ätstörningar med normalvikt, övervikt och fetma utgör två tredjedelar av patienterna. – Det är ett oroande mönster. Att väga mindre kan verka mer akut, men de som väger mer är exakt lika sjuka i sin ätstörning och borde därför få samma vård, säger Sara Norring, registerkoordinator vid Riksät.”
  (2019-09-23)
 2. https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12500749
  Videoreportage från TV4 inom samma ämne som i Aftonbladets/TT:s artikel ovan.
  (2019-09-23)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/pharos-dag-i-lund
”Den 11 september anordnade RC Syd likt förra året en dag med fokus på registerplattformen Pharos. På konferensen, som hölls på Elite Hotel Ideon i Lund, deltog medarbetare från RC Syd, plattformsutvecklaren Nasher och representanter från merparten av de register som i dagsläget är anslutna till Pharos. Förutom föreläsningar kom registerrepresentanterna precis som i fjol att fokusera mycket på att utbyta erfarenheter sinsemellan och diskutera framtida möjligheter.”
(2019-09-24)

http://www.registercentrumnorr.vll.se/nyheter/2019/09/26/forskarutbildningskurs-21-25-oktober
”Planerar du eller har du just börjat forska på registerdata? Nyanställd inom ett kvalitetsregister? Då är denna kurs för dig! ’Registerforskning med särskild inriktning på kvalitetsregister’, 2 hp, Umeå 21–25/10 2019.”
(2019-09-26)

https://www.lu.se/article/samband-mellan-assisterad-befruktning-och-risk-for-prostatacancer
”I en ny nationell registerstudie från Lunds universitet har forskare studerat kopplingen mellan prostatacancer och infertilitet. Studien som publiceras i The British Medical Journal omfattar över en miljon svenska män. – Män som söker sjukvård för barnlöshet och assisterad befruktning visade sig ha högre risk för prostatacancer än de som har blivit pappor på naturlig väg, säger Yvonne Lundberg Giwercman, professor i experimentell patologi med inriktning mot cancer vid Lunds universitet.”
(2019-09-26)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/statistisk-programmerare-sokes-till-rc-syds-kontor-i-lund
”Till RC Syds kontor i Lund sökes nu en statistisk programmerare. Kontoret i Lund ingår i Region Skånes enhet Dataanalys och Registercentrum (DARC). Tjänsten omfattar arbete för hela enheten. /…/ Tjänsten som statistisk programmerare innebär att du arbetar brett med krav, utveckling och test. Du ansvarar för och genomför uppbyggnad och programmering av registerformulär och presentationer av statistiska analyser baserade på data från kvalitetsregister samt befintlig och framtida vårdinformation från Region Skåne och andra källor.”
(2019-09-27)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share