Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
17 maj 2018

Artikeltips 27 april till 17 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2018/05/Inget-samband-mellan-veckodag-for-lungcancerkirurgi-och-overlevnad
”Inget samband mellan veckodag för lungcancerkirurgi och överlevnad /…/ Vi genomförde en nationell populationsbaserad registerstudie för att undersöka om veckodag för lungkirurgi var associerad med överlevnad hos patienter med lungcancer [2]. Studiepopulationen identifierades ur det svenska kvalitetsregistret för allmän toraxkirurgi (ThoR).”
(2018-05-04)

  1. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/08/misstankt-falsk-forskare-utreds-av-ki
    ”Enligt den pensionerade ’KI-professorn’ Lars Andersson finns det ett samband mellan vaccin och ökning av cancerfall. Karolinska institutet vill dock inte kännas vid mannen och påståendet stämmer inte heller. /…/ Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och analys, säger till tidningen att det inte finns någon grund för ett sådant samband.”
    (2018-05-08)
  2. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/05/KI-utreder-misstankt-falsk-forskare-Extremt-allvarligt
    ”Det är i en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics som ’Lars Andersson, Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet’ påstår att HPV-vaccination kan ligga bakom den ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som setts regionalt de senaste åren och som Läkartidningen berättade om i somras. /…/ Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, säger dock till Läkartidningen att det inte ligger något i påståendena om att ökningen skulle bero på HPV-vaccination.”
    (2018-05-08)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2018/05/Nya-tekniker-for-att-overvaka-och-behandla-arytmi-vid-hjartsjukdom
”Sviktpacemakrar förbättrar överlevnad, morbiditet och vänsterkammarfunktion, medan defibrillator­delen räddar liv genom att häva livshotande kammar­arytmier. Sviktpacemakrar har stora positiva effekter för patienter med indikation och sänker sjuklighet och dödlighet i samma storleksgrad som betablockerare och ACE-hämmare. /…/ Tyvärr är behandlingsformen otillräckligt implementerad i Sverige, vilket framgår av siffror från det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt.”
(2018-05-09)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/14/hog-tid-att-satsa-pa-folkhalsa-och-jamlik-rehabilitering
”Det är angeläget att vidta åtgärder för att komma till rätta med den ojämlika hälsan i landet, skriver två debattörer. /…/ I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård står att ’Fysisk träning innebär regelbunden individanpassad fysisk träning utformad av fysioterapeut i syfte att minska risken av förtida död och sjukhusinläggning samt öka livskvalitet och arbetskapacitet’. Kvalitetsregistret Swedeheart visade dock i sin rapport att det är ojämlik tillgång på rehabilitering via fysioterapeut – från under 10 % i Landskrona till över 90 % i Alingsås. Det borde inte bero på var du bor om du ska få tillgång till nödvändig och livsviktig träning!”
(2018-05-14)

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-verktygslada-foer-registerforskning
”Registercentrum Västra Götaland bjuder in till seminarium i Göteborg 5 september 2018 kl. 10:00–16:20. De svenska nationella kvalitetsregistren och hälsodataregistren ger rika möjligheter till forskning. Hur använder man dem bäst? Erfarna registerforskare berättar om de bästa metoderna och hur man praktiskt går till väga.”
(2018-05-15)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/okad-samverkan-starker-svensk-life-science-sektor-22155
”Under flera år har antalet företagsfinansierade kliniska studier i Sverige minskat. På längre sikt innebär detta att incitamenten för life science-företagen att etablera ny verksamhet försvagas. De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och Sweden BIO har därför tagit fram ett förslag på en handlingsplan som kan vända trenden och öka Sveriges konkurrenskraft. /…/ Sverige har goda förutsättningar i form av databaser, biobanker och andra kvalitetsregister och inom många områden skulle vi kunna etablera oss som en internationell testmarknad.”
(2018-05-15)

https://www.life-time.se/forskning/utan-standardiserade-data-blir-vi-franakta
”I Sverige finns mängder av bra hälsodata – men för att de ska komma till nytta behöver de standardiseras. Då kan både svenska och internationella forskare få del av dem. ’Någon myndighet i Sverige borde göra det till en nationell prioritet’, menar Johan Liwing vid Janssen, som nyligen vid en konferens talade om datasamarbetet OHDSI. /…/ – Vi behöver helt enkelt börja arbeta mer strukturerat med data. Vi är starka i Sverige på registerforskning, och att skapa kvalitetsregister har varit ett viktigt steg. Men nu börjar man inse att även kvalitetsregistren är silos skilda från varandra. Det är till exempel inte säkert att du i diabetesregistret kan se att tio procent av patienterna också har en annan grundsjukdom.”
(2018-05-16)

https://www.registerforskning.se/sv_se/nordisk-utlysning-inom-individanpassad-barncancerforskning
”NordForsk, Kreftforeningen och Forskningsrådet utlyser finansiering till projekt som ska främja utvecklingen av individanpassad barncancerbehandling eller personalised medicine. De kliniska prövningsprojekten ska använda sig av nordiska hälsodata, till exempel data från kvalitets- och hälsodataregister.”
(2018-05-16)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share