Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
10 december 2021

Artikeltips 26 november till 10 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Seminarium: Machine learning baserat på registerdata för kliniska beslutsmodeller

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-machine-learning-baserat-pa-registerdata-foer-kliniska-beslutsmodeller
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning torsdag 16 december 15:30–16:30. Föreläsare är Araz Rawshani, läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, forskare vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs universitet och registerhållare för Hjärt-lungräddningsregistret.”
(2021-11-26)

Stockholmare minst nöjda med sina hörapparater

https://janusinfo.se/nyheter/tidningenevidens/nr342021temaoronnasahals/3/stockholmareminstnojdamedsinahorapparater.5.49d8318c17d3925563962dac.html
”Av alla användare av hörapparater i Sverige anser de i Stockholm att de har fått ut minst nytta av sina hörapparater. Det visar en ny rapport från det Nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering. De har, genom enkäter till användarna, frågat hur de upplever nyttan, informationen kring och funktionen av hörapparaterna.”
(2021-11-29)

Effekten av CI (cochleaimplantat) ska följas upp bättre

https://www.auris.nu/effekten-av-ci-ska-foljas-upp-battre
”Nu ska uppföljningen av patienter med CI bli bättre. Det nationella kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning hos vuxna har byggts ut med en särskild del för personer som fått cochleaimplantat. – Vi har jobbat hårt under två år för att ta fram hur registret ska utformas. Vi har också haft ett nära samarbete med CI-teamen i Sverige, säger Åsa Skagerstrand, audionom och medicine doktor som är ordförande i referensgruppen för kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning.”
(2021-11-30)

Tillförlitliga data om barns tillväxt finns i register

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/11/tillforlitliga-data-om-tillvaxt-finns-i-barnhalsovardsregistret
”Vi har med med stort intresse läst en rapport och en medicinsk kommentar i Läkartidningen om övervikt och fetma hos barn. Artiklarna berör flera studier och faktorer kring längd- och viktmätningar hos barn och ungdomar. Fynden av regionala skillnader i förekomsten av övervikt och fetma stämmer väl med tidigare forskning, och resultaten är baserade på en stor majoritet av Sveriges fyraåringar. Vi uppfattar att det finns en samsyn kring att längd- och viktmätningar hos barn och ungdomar är ett viktigt steg för en förbättrad folkhälsa. Ett annat viktigt steg är kvalitetsregister på nationell nivå.”
(2021-11-30)

Registerforskning 2021

https://www.registerforskning.se/sv/registerforskning-2021-6
”Nu finns en inspelning från webbinariet som ägde rum den 24 november, för vilket Vetenskapsrådet var värd /…/ Inspelningen kommer finnas tillgänglig i två veckor. Därefter kommer PowerPoint-presentationer finnas tillgängliga på samma sida.”
(2021-12-01)

Webbenkät om Hälsodata från Socialstyrelsen

https://www.registerforskning.se/sv/webbenkat-om-halsodata-fran-socialstyrelsen
”Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga behoven av olika typer av datamängder inom hälsodataområdet. De har därför tagit fram en webbenkät för att fånga så många typer av hälsodata och användningsområden som möjligt. Enkäten riktar sig till dig som är verksam inom hälsodataområdet som användare eller dataägare.”
(2021-12-03)

Artiklar i Läkartidningen om den prehospitala akutsjukvårdens utmaningar

https://rcsyd.se/ambureg/blog/nyheter/artiklar-i-lakartidningen-om-den-prehospitala-akutsjukvardens-utmaningar
”Ambulansregistrets styrgruppsmedlemmar Johan Herlitz, Glenn Larsson och Christer Axelsson medverkade nyligen i två artiklar i Läkartidningen. Den första artikeln är den längre, huvudsakliga av de två medan den andra är en författarintervju med kortare frågor till Johan Herlitz om bakgrunden till den första artikeln. Huvudbudskapet i den huvudsakliga artikeln är följande: ’Den prehospitala akutsjukvården har stora utmaningar. Genom introduktionen av vård på rätt vårdnivå har patientsäkerheten hamnat i fokus. Behovet av beslutsstöd är stort. Ett kvalitetsregister för den prehospitala akutsjukvården har introducerats.'”
(2021-12-07)

Kvalitetsregistret för artrosvård, BOA, söker ny registerhållare

https://registercentrum.se/nyheter/kvalitetsregistret-foer-artrosvard-boa-soeker-ny-registerhallare
”Vi söker dig som vill ha en drivande roll när det gäller att utveckla den svenska artrossjukvården. Du kommer att ansvara för BOA-registrets utveckling och drift, skriva årsrapporter och ansöka om nationella medel för registret.”
(2021-12-08)

”Varje födande kvinna och hennes barn förtjänar säkerhet och vård av högsta kvalitet”

https://nyheter.ki.se/varje-fodande-kvinna-och-hennes-barn-fortjanar-sakerhet-och-vard-av-hogsta-kvalitet
”Möt forskargruppsledaren Olof Stephansson vid avdelningen för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin, Solna. /…/ Vilka mål har ni med er forskning? – Vårt forskningsområde omfattar ett brett spektrum av ämnen inom mödrahälsovård, förlossning och nyföddhetsperioden (perinatal epidemiologi). /…/ Vad forskar ni om just nu? – Under pandemin har vi varit mycket upptagna med studier om Covid-19 och graviditetsutfall för både mor och barn. Vi har då använt oss av data från nationella kvalitetsregister för obstetrik och neonatologi kopplat till data om SARS-CoV-2-testpositivitet från SmiNet-registret vid Folkhälsomyndigheten.”
(2021-12-08)

”Tillsätt en nationell tillsynsmyndighet för standardiserade vårdförlopp”

https://www.sjukhuslakaren.se/tillsatt-en-nationell-tillsynsmyndighet-for-standardiserade-vardforlopp
”Vid Uddevalla sjukhus finns Sveriges kortaste ledtider i standardiserade vårdförlopp (SVF) för prostata-, njur- och blåscancer. Hemligheten? – Ytterst handlar det om tilltro till arbetssättet och att sjukhusledningen fattade ett strategiskt beslut om att prioritera SVF, säger Jesper Swärd, urolog och chef för urologsektionen. /…/ Jesper Swärd hänvisar till de cancerspecifika kvalitetsregistren på IT-plattformen INCA (informationsnätverk för cancervården). Där hämtar han den statistik han behöver för att följa de vårdförlopp han ansvarar för. – Vi lägger en enorm kapacitet på att rapportera till de här registren. För mig är kvalitetsregistren de mest tillförlitliga och det är där vi hämtar data för att följa och utvärdera våra processer, men också för att jämföra oss med övriga landet. /…/ Skillnaderna i landet, mellan regioner och inom regioner, är stora när det gäller väntetider från remiss till behandling. SVF har inte lett till att ojämlikheten har minskat. Jesper Swärd skulle gärna vilja se att en nationell tillsynsmyndighet etableras i Sverige. – Vi behöver en tillsynsmyndighet värd namnet, som har till uppgift att övervaka tillgänglighet, ledtider och kvalitetsparametrar och som kan utdela sanktioner mot de som inte sköter sig. Bättre tillgänglighet, kortare ledtider och högre kvalitet sparar i slutänden mycket pengar.”
(2021-12-09)

Ny forskning kring arbetsmiljöns inverkan på vårdkvaliteten inom tandvården

http://www.skapareg.se/ny-forskning-kring-arbetsmiljons-inverkan-pa-vardkvaliteten-inom-tandvarden
”En studie har publicerats där man belyser arbetsmiljöns påverkan på kvaliteten hos tandfyllningar. Studien har skett med stöd av data från SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit).”
(2021-12-10)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share