Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
10 juni 2024

Artikeltips 24 maj till 10 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

En ny webbplats för register- och hälsodata

”Vetenskapsrådet utvecklar en ny webbplats med stöd till dig som vill använda register- och hälsodata för forskning och innovation. Befintligt innehåll på nuvarande registerforskning.se kommer ses över och uppdateras med ett kunskapshöjande stöd för ökad möjlighet att nyttja hälsodata för forskning och innovation. Preliminär lansering av webbplatsen är hösten 2024.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2024-05-25)

Unik studie – dubbel risk för ny korsbandsskada hos barn

”Barn som opererats för korsbandsskada löper dubbelt så stor risk att drabbas av samma sak igen.
– Ungdomar återgår ofta för tidigt till idrott – och ofta utan att ha återfått gränsvärden i symmetrisk muskelstyrka och hoppförmåga, berättar Frölundas läkare Baldur Thorolfsson. På Sahlgrenskas Universitetssjukhus finns några av världens främsta kirurger. En av dessa heter Jón Karlsson, professor i ortopedi och idrottstraumatologi. Islänningen har varit en av tre handledare när Frölundas Hockeys läkare Baldur Thorolfsson skrivit en avhandling om korsbandsskador hos barn. /…/ I fem olika delstudier har han undersökt resultatet av korsbandskirurgi hos barn och ungdomar i Sverige. Projektet bygger på data från det Svenska korsbandsregistret och Projekt korsband.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Göteborgs-Posten
(2024-05-27)

Nya funktioner underlättar inrapportering till kvalitetsregister

”De olika nationella kvalitetsregistren har hittills varierat i utseende och sättet att fungera. Det har lett till att användarna upplevt systemen som svåranvända. Utvecklingsteamen vid de regionala cancercentrumen har därför fokuserat på bättre kunna samordna utvecklingen och likrikta funktionerna i de olika registren. Först ut i med de nya funktionerna var kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer (NREV) i början av 2024. I juni står registren för myelom och hypofystumörer på tur. /…/ De nya funktionerna underlättar först och främst för de som matar in data, men även för de som förvaltar och utvecklar systemet. Ordning och reda i bakgrunden ger också färre buggar. Även registeradministratörerna upplever en förbättring.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2024-05-28)

Innovativ kärlkirurg blir adjungerad professor

”I dagarna blir kärlkirurgen Joakim Nordanstig adjungerad professor i kärlkirurgi. ’Vi är mycket stolta – det kommer gynna vår fortsatta väg’, skriver hans kollegor i en gratulationstext. /…/ Kärlkirurgi är en tämligen ung specialitet med stort behov av bra forskning som kan utveckla evidensbaserad medicin inom området. Joakim Nordanstig har allt sedan han påbörjade sin kärlkirurgiska bana varit mycket idog att bedriva bra studier. /…/ Doktor Nordanstig har haft många uppdrag. Han har varit verksam inom den europeiska kärlkirurgiska föreningen, ESVS, men han har också arbetat hårt på den nationella arenan. Bland annat har han varit aktiv inom kvalitetsregistret Swedvasc och inom den nationella kärlkirurgiska föreningen, SSVS.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sahlgrenskaliv
(2024-05-28)

Läkemedel som ska ge en skräddarsydd behandling vid IBD

”– De senaste två decennierna har det utvecklats många nya läkemedel mot IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) men vi behöver få mer kunskap om vilken behandling som passar vilken patient. De fynd vi fann förvånade oss och visade på resultat tvärtemot vad vi trodde, berättar forskare Sara Karlqvist. /…/ Sara Karlqvist har i sin avhandling kartlagt hur effektiva vissa läkemedel är med hjälp av det svenska kvalitetsregistret för IBD som heter SWIBREG. Hon har även jämfört olika behandlingsalternativ med varandra.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Örebro universitet
(2024-05-28)

Kurs: Användning av register i klinisk forskning och kvalitetsuppföljning – en värdefull resurs

”Nu har anmälan öppnat till QRC:s (Quality Registry Centre) kurs Användning av register i klinisk forskning och kvalitetsuppföljning – en värdefull resurs. I år äger vår 2-dagarskurs rum 18–19 november. Den genomförs fysiskt i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens lokaler i Stockholm.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: QRC Stockholm
(2024-05-29)

Vi önskar Lina Sjödin lycka till vid disputation

”Lina som är ortopedläkare på Södersjukhuset försvarar sin avhandling där en av studierna baseras på data från SwedeAmp (Amputations- och protesregister för nedre extremiteten). /…/ Titeln på Linas avhandling är ’Major Lower Extremity Amputations – Outcomes, Complications, and Patient Perspectives’ /…/”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Amputations- och protesregister för nedre extremiteten
(2024-05-29)

Kommunens demensvårdsutvecklare är certifierad utbildare för BPSD-registret

”Vår Demensvårdsutvecklare Sara Ohlsson är certifierad utbildare för BPSD-registret, ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att öka livskvaliteten för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Certifieringen betyder inte bara att Sara Ohlsson uppfyller de särskilda krav på gedigen kunskap och erfarenhet som krävs, utan också att hon kan utbilda nya administratörer till registret. I år har 18 medarbetare utbildat sig till administratörer.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Hallsbergs kommun
(2024-05-29)

SibeR har en ny statistikvisning!

”Kvalitetsregistret SibeR (Svenska internetbehandlingsregistret) lanserar nu en uppdaterad och utvecklad statistikvisning. Nyheter i uppdateringen är bland annat att användarna kan sortera på behandlingsprogram, undersöka hur samsjuklighet och överenskommen behandlingstid påverkar resultaten samt har möjlighet att fördjupa analyser av ledtider med mera. Det finns möjlighet att följa data från registrets start 2015. Uppdateringen innefattar även mer detaljerade diagram över förändring efter behandling samt grad av fullföljande av behandlingsmoduler.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenska internetbehandlingsregistret
(2024-05-29)

InfCareHIV 20 år

”I år fyller InfCareHIV (InfCareHIV inkluderar personer som lever med hiv i Sverige och består förenklat av tre komponenter: ett kliniskt beslutsstöd, ett nationellt kvalitetsregister och en forskningsdatabas) 20 år. Detta firades under ett seminarium i Stockholm den 18 april. Välkommen att se hela eller delar av programmet här /…/”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: InfCareHIV
(2024-05-29)

Röntgenkliniken hyllas för sitt arbete inom interventionell radiologi

”Röntgenkliniken är första länskliniken i landet med beredskap nattetid året om för interventionell radiologi – en teknik för behandling med minimalinvasiva ingrepp i kroppen. Nu har kliniken tilldelats utmärkelsen ’Årets länssjukhus’ av SRIR, Svenskt Register för Interventionell Radiologi. – En orsak till utmärkelsen är nog vår utveckling av nya metoder och bidrag med ökad täckningsgrad för kvalitetsregistret inom interventionell radiologi. Kliniken har störst ökning av antalet registrerade radiologiska interventioner på länssjukhusnivå under 2023, säger Ulrika Foldevi, verksamhetschef Röntgenkliniken Västmanland.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Västmanland
(2024-05-30)

Orättvis vård för amputerade: ”Klart det är frustrerande”

”Det är orättvist att amputationsvården ser olika ut inom landet. Det tycker docenten Kerstin Hagberg, ansvarig för världens hittills enda nationella kvalitetsregister för benamputationer. Även Bohusläningens undersökning visar på skillnader mellan vårdregionerna.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Bohusläningen
Denna artikel är endast tillgänglig för Bohusläningens betalande prenumeranter.
(2024-05-30)

Stockholmare uteblir oftast från mammografi

”Dubbelt så många utrikes födda kvinnor uteblir från sin mammografi, och i huvudstadsregionen är deltagandet i bröstcancerscreening lägst i landet. I Stockholm upptäcks också färre tumörer inom ramen för screeningprogrammet än i de flesta andra regioner. För att minska ojämlikheten och öka deltagandet krävs riktade insatser för att nå utrikes födda kvinnor visar en kartläggning från Bröstcancerförbundet. /…/ Region Stockholm registrerar inte data i det nationella kvalitetsregistret för mammografi. Därför saknas detaljer kring utveckling av deltagandet i bröstcancerscreening i regionen.”

Källa: Bröstcancerförbundet
(2024-05-30)

Rapport från vårens SKRS-dag 2024

”Vårens SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning)-dag genomfördes den 24 april då cirka 60 personer från landets syncentraler samlades digitalt via Teams. Programmet innehöll presentationer och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Presentationerna handlade om fortsatt arbete med implementering av mäta effekter av rehabilitering, kopplingen till nationell vårdprocess syn, validering av registret och att data från registret kommer att publiceras i Vården i siffror. Registret har utvecklats så väl att en första validering är på gång och ska vara klar under hösten. En stor del av dagen handlade även om att SKRS startar med registrering av barn- och ungdomar i oktober”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning
(2024-05-31)

Tårtkalas när Kalix Operation fick SPOR-utmärkelse

Kalix sjukhus är ett av tre svenska sjukhus i topp när det gäller dokumentation i det perioperativa kvalitetsregistret SPOR. ’Jättekul, det känns bra’, säger enhetschefen Christelle Jakobsson. Som tack har de belönats med tårtor för 2 500 kronor.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Norrbotten
(2024-05-31)

Har du kollat i kylskåp och skafferi på din anhörigs äldreboende?

”Minst 50 procent av dem som bor på äldreboende eller har hemtjänst är eller riskerar att bli undernärda enligt det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Undernäring leder till en rad negativa konsekvenser för äldres hälsa. /…/ I Varbergs kommun har varje boende 21 kronor om dagen som ska täcka frukost, flera mellanmål och kvällsmål. 21 kronor… För 147 kronor i veckan ska man lyckas få till sju frukostar och minst 21 mellanmål! Be att få ta en titt i boendets kylskåp och skafferier. Det ekar tomt och det som finns är mest fruktsoppor, sötad yoghurt, vitt bröd och det billigaste pålägg som kan köpas. Vi kan inte mata äldre och sjuka med tomma kalorier. Det är det vi gör i stor utsträckning i dag. Det är dags att skärpa till sig! Det är lätt att bedriva billig äldreomsorg när skåpen är tomma och personalen ska trolla med knäna.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Hallands Nyheter
(2024-05-31)

Södersjukhuset bäst i Sverige på koloncancerscreening!

”I kvalitetsregistret INCA ligger Södersjukhusetbland de bästa i Sverige vad det gäller antal utförda undersökningar, mest avancerade polypektomier, rapportering av komplikationer och närmast 100 procent registrering. Kvalitetsregistret INCA är ett nationellt kvalitetsregister inom kolorektalcancer som innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat. – Vi är extremt stolta över detta fantastiska resultat. När vi, för ett par år sedan, började förbättringsarbetet kring detta hade vi ganska dåliga siffror. Vi har arbetat hårt för att förbättra vårt arbete och detta är verkligen ett kvitto att vi lyckats, säger Reza Panahi Chegini, överläkare och medicinsk ansvarig läkare (MAL) på endoskopiskt centrum, på Södersjukhuset.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Södersjukhuset
(2024-06-03)

Vårdbolaget Attendo anklagas för fusk – riskerar miljonböter: ”Handlar om missförstånd”

”Anställda som inte har korrekt undersköterskeutbildning, felaktiga tidsredovisningar och stora svårigheter att samarbeta med kommunen. Efter Västerås stads granskning får nu vårdbolaget Attendo skarp kritik och ett vite som redan nått 1,5 miljoner. /…/ Granskningen visar bland annat: /…/ Brister avseende kvalitetsregister där äldrenämnden anser att Attendo återkommande och systematiskt har lämnat oriktiga uppgifter och där icke utförda insatser har fakturerats.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Arbetet
(2024-06-03)

Nationell vårdprocess för synhabilitering och -rehabilitering

”Ett nationellt samarbete mellan syncentralerna i Sverige och kvalitetsregistret SKRS har resulterat i en nationell vårdprocess för synhabilitering och -rehabilitering med möjlighet att mäta effekten av insatserna som målgruppen får. /…/ Utgångspunkten var Västra Götalandsregionens vårdprocess, som genom åren tillsammans med majoriteten av regionerna har vidareutvecklats till en nationell vårdprocess. /…/ – Jag är väldigt stolt över arbetet och att vi nu har en gemensam vårdprocess i Sverige. Chefer och medarbetare hos oss har varit involverade i det lyckade arbetet som letts av vår verksamhetsutvecklare, säger Anne Granath, verksamhetschef synverksamheten. /…/ Processen innehåller metoder som ska öka patientens delaktighet och motivation i sin rehabilitering och habilitering. /…/ En nationell samsyn bidrar till att regionerna kan få stöd och lära av varandra. Gemensamma dokument stödjer och styr verksamheterna mot målet god vård och ger stöd i behandlingsarbetet, när alla dokument finns samlade under respektive processteg och målområde.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Västra Götalandsregionen
(2024-06-07)

Ledigt uppdrag inom nationellt system för kunskapsstyrning

”För dig som vill vara med och utveckla kvalitet och jämlikhet inom sjukvården i Sverige. Som nationell processledare har du stor möjlighet att driva utvecklingen inom ditt område. Nu finns ett ledigt uppdrag som processledare för nationellt programområde (NPO) nervsystemets sjukdomar. Uppdraget är på 50 %. /…/ Den övergripande rollen är att tillsammans med övriga ledamöter i NPO/NAG (nationellt programområde/nationell arbetsgrupp) driva arbetet framåt utifrån framtagen verksamhetsplan.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Södra sjukvårdsregionen
(2024-06-10)

Undersökning: Vad krävs för fungerande klinisk forskning?

”Under försommaren kommer alla som på något sätt arbetar med kliniska studier inom cancervården erbjudas möjlighet att delta i en enkätundersökning. Syftet är att få en bra överblick över förutsättningarna för kliniska studier idag samt hitta goda exempel som kan spridas. /…/ Sverige har länge ansetts ha bra strukturer för att bedriva klinisk forskning och den forskning som bedrivs håller hög kvalitet men utredningar har visat på en nedåtgående trend de senaste åren. Tillgången till olika nationella infrastrukturer, kvalitetsregister och biobanker brukar lyftas som exempel på goda resurser för forskning. Samtidigt är det också tydligt att tidspress och resursbrist kan göra det svårt för vården att prioritera forskningen, även om den ses som viktig. /…/ Under maj och juni kommer information om och länk till enkäten skickas till utvalda kontaktpersoner för svenska cancervården i hela landet. Dessa ombeds skicka enkäten vidare till alla medarbetare som arbetar med kliniska studier där patienter med cancerdiagnos inkluderas.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2024-06-10)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share