Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
12 december 2018

Artikeltips 22 november till 11 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/11/23/nytt-projekt-fick-slut-pa-trist-dubbelarbete
”Dubbelregistrering till fem stora kvalitetsregister är ett minne blott för Region Skånes vårdpersonal. Korrektare data och möjligheten till mer patientnära tid är uppsidorna.”
(2018-11-23)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/11/23/smart-teknik-hjalper-oss-att-styra-resurserna-ratt
”Shifo jobbar med att införa smart teknologi i utsatta länder. Om data över vaccinationstäckning inte bara skickas uppåt till myndigheterna utan också nedåt till hälsoarbetarna, faktiskt ända till föräldrarna via sms, kommer det att bli enklare att styra de knappa resurserna smart. Se där, en kanske oväntad likhet med svensk sjukvård som når så stora framsteg med sina kvalitetsregister.”
(2018-11-23)

 1. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/samre-kontroll-av-implantat-an-lakemedel
  ”Det finns ingen statlig myndighet som godkänner ett implantat innan de får opereras in i en kropp. Och kravet på studier innan lansering är lägre än för läkemedel. Bara i Sverige har det kommit mer än 3 700 anmälningar om misstänkta skador och dödsfall av medicintekniska högriskprodukter de senaste tio åren. /…/ Systemet har kritiserats genom åren. /…/ – Jag tror att en statlig myndighet skulle göra det bättre. Man har en känsla av att de här anmälda organen kanske saknar kunskap och kanske ibland släpper igenom saker som inte borde godkännas, säger Fredrik Gadler som är hjärtläkare och ansvarig för kvalitetsregistret för pacemaker och hjärtstartare.”
  (2018-11-25)
 2. https://www.hjart-lung.se/aktuellt/nyhetsarkiv/angaende-svts-granskning-av-medicintekniska-produkter
  ”Riksförbundet HjärtLung ser mycket allvarlig på SVT:s granskning och menar att kontrollen av produkterna måste skärpas. Samma kontrollkrav som ställs på läkemedel måste också ställas på medicinska produkter. /…/ I det svenska kvalitetsregistret Svenska ICD- och Pacemakerregistret finns registrerat vem som har vilken produkt inopererad. Vid felrapporter kan registret hitta de patienter som har produkten i fråga. Kontakt tas för att diskutera om man ska operera ut eller ha noggrann kontroll. – Det finns inga patienter i Sverige idag som har en riskprodukt och som inte är informerade, säger Fredrik Gadler, överläkare och hjärtspecialist vid Karolinska sjukhuset till Riksförbundet HjärtLung.”
  (2018-11-27)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Reflexion/2018/11/Att-infora-och-utmonstra-metoder
”Att införa och utmönstra metoder /…/ I den senaste ALF-utvärderingen lyftes behovet av mer systematiska processer för att förbättra den kliniska praktiken vad gäller bland annat användande av kvalitetsregister och mer användbara kliniska riktlinjer. Detta räcker dock ej. För att uppnå verklig och varaktig förbättring av kvaliteten i hälso- och sjukvården krävs att professionen är involverad i styrningen av införande och utmönstring av arbetssätt och metoder.”
(2018-11-27)

https://hakir.se/nu-har-hakir-tva-kvalitetsindikatorer-pa-varden-i-siffror
”Nu har HAKIR två kvalitetsindikatorer på Vården i siffror. Kvalitetsindikatorerna är Täckningsgrad i Handkirurgiskt kvalitetsregister, HAKIR och Operation inom två dagar vid böjsenskada i finger.”
(2018-11-30)

http://rcso.se/hur-anvands-prom-data-fran-kvalitetsregister-i-region-ostergotland
”Hur PROM-data från kvalitetsregister används i sydöstra sjukvårdsregionen”
(2018-11-30)

 1. https://www.dn.se/nyheter/sverige/nationell-kvalitetsgranskning-av-cellprover-visar-behov-av-atgarder
  ”Andelen felbedömda cellprov, hos kvinnor som senare utvecklat cancer, har ökat med nästan fem procent per år sedan 2001. Det visar en granskning som Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention presenterade på måndagen.”
  (2018-12-03)
 2. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/12/Laboratorier-missar-for-manga-cellforandringar-hos-kvinnor
  ”– Det fanns misstankar om att andelen missade cellförändringar har ökat. Nu har vi direkta bevis för att det är så, säger Joakim Dillner, professor och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention som nu sammanställt resultaten.”
  (2018-12-03)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2018/12/Forstahandsvalet-som-strokeprevention-vid-formaksflimmer
”Randomiserade studier med >70000 patienter har visat på fördelarna med NOAK /…/ Uppföljande observationsstudier i Sverige baserade på samtliga patienter med förmaksflimmer som nystartat antikoagulationsbehandling respektive de som finns registrerade i kvalitetsregistret Auricula har nyligen visat likartad risk för ischemisk stroke med NOAK och mycket välkontrollerad warfarinbehandling.”
(2018-12-04)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/12/04/anvand-arbetsterapeuters-kompetens-i-nara-vard
”Hälso- och sjukvårdens nationella kunskapsstyrning ska omfatta arbetsterapeutiska insatser på alla nivåer. Det omfattande arbetet kring hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning behöver utvecklas så att värdet av arbetsterapeuters insatser tas tillvara på nationell, regional och lokal nivå. Dessutom behöver relevanta kvalitetsregister och nationella riktlinjer i högre grad än i dag spegla arbetsterapeutiska insatser.”
(2018-12-04)

https://www.vardfokus.se/tidningen/2018/nr-12-2018-12/ojamlik-vardav-barnfetma
”Det behövs ett nationellt vårdprogram för behandling av övervikt hos barn, anser ledande experter. En av dem är Pernilla Danielsson Liljeqvist, barnsjuksköterska och forskare vid Karolinska institutet som i 20 års tid ägnat sig åt barnfetma. /…/ – De senaste åren har vi genom kvalitetsregistret Boris sett en tydlig tendens till försämrade behandlingsresultat.”
(2018-12-04)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Forfattarintervjun/2018/12/5-fragor-till-Lars-Wallentin
”5 frågor till Lars Wallentin /…/ Vad är du mest stolt över i ditt yrkesliv? – Att vår grupp genom en kombination av grundforskning, kliniska studier och utveckling av kvalitetsregister kraftigt bidragit till att öka livslängden, minska återinsjuknanden och förbättra livskvaliteten hos patienter med kranskärlssjukdom och förmaksflimmer både i Sverige och internationellt.”
(2018-12-04)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/december/var-webbplats-har-ny-design
”RCCs webbplats har fått ett nytt utseende, framförallt när det gäller startsidan och huvudmenyn. I utvecklingen har vi har utgått från användarnas behov och önskemål. Den nya designen har också tagits fram för att göra hemsidan mer tillgänglig.”
(2018-12-04)

http://cpup.se/cpups-medverkanderad-besokte-lund-for-att-traffa-forskare-och-kliniker
”Den 4 dec 2018 arrangerades för första gången en heldag mellan forskare och CPUPs medverkanderåd. Intresserade forskare och kliniker diskuterade sina projekt med deltagare från CPUP och medverkanderådet för feedback och idéer.”
(2018-12-07)

http://cpup.se/ny-metod-att-mata-hoftlateralisering-pa-rontgen
”Reimers index (migrationsprocent-MP) är den traditionella metoden att mäta höftlateralisering. /…/ Baserat på CPUP-data har nu en ny metod tagits fram, PAMP, (Pelvic Adjusted Migration Index) som tar hänsyn till om bäckenet är snedställt.”
(2018-12-10)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/12/Kvinnor-med-positivt-HPV-test-bor-kallas-tillbaka-snabbare
”Kvinnor med positivt HPV-test men normalt cellprov vid screening bör kallas snabbare till ny provtagning än vad som rekommenderas i dag. /…/ Det är också i linje med det som företrädare för Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention nyligen föreslog efter att en nationell omgranskning av cellprov pekat mot att fler missade cellförändringar vid screening ligger bakom de senaste årens ökning av livmoderhalscancerfall. Startskottet till omgranskningen blev en analys som publicerades här i Läkartidningen i juni.”
(2018-12-10)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@ltblekinge.se.

Share