Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
21 november 2018

Artikeltips 9 november till 21 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

https://www.registerforskning.se/nationell-konferens-om-kliniska-studier
”Nationell konferens om kliniska studier. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med kliniska studier inom olika områden. Temat är Värdet av kliniska studier.”
(2018-11-12)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=7086711
”Chefen på en enhet inom Landstinget i Kalmar län har gjort stora kontantuttag på landstingets kreditkort. Under fyra år har han tagit ut nära 90 000 kronor utan att redovisa vad pengarna gått till. /…/ Det visar en granskning som P4 Kalmar gjort av ekonomin i Svenskt Palliativregister.”
(2018-11-12)

http://rcsyd.se/om-register/arsrapporter-fran-register-anslutna-till-rc-syd
”Årsrapporter från register anslutna till RC Syd har publicerats under hösten. Vi länkar till de som finns utlagda på respektive registers hemsida och kontrollerar och uppdaterar listan kontinuerligt.”
(2018-11-13)

http://www.konsdysforiregistret.se/nu-ar-vi-igang
”Fler och fler enheter runt om i landet deltar nu i Könsdysforiregistret.”
(2018-11-13)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2018/11/Spelberoende-ar-en-hogaktuell-diagnos
”Snabba internetspel om pengar har stor beroendepotential – KBT ger god effekt /…/ Hasardspelsyndrom, ofta kallat spelberoende (på engelska ’gambling disorder’), har tidigare benämnts spelmani och tillhört impulskontrollstörningarna men är nu sedan 2013 klassificerat som ett beroendesyndrom. /…/ Nyligen skapades kvalitetsregistret GamReg Sweden för att i likhet med andra nationella vårdregister kunna följa vårdsökande och kvalitetssäkra vården även för spelberoende.”
(2018-11-14)

https://www.registerforskning.se/utlysningar-inom-registerbaserad-forskning-2019
”Vetenskapsrådet kommer öppna utlysningar till bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer och nationell tvärvetenskaplig forskarskola inom registerbaserad forskning den 16 januari till 19 februari 2019.”
(2018-11-14)

https://www.life-time.se/forskning/gront-ljus-for-fyra-life-science-forslag
”Det går åt rätt håll. Av de 14 förslag för att stärka svensk Life Science som stiftelsen Forska!Sverige överlämnade till regeringen för tre år sedan har fyra åtgärdats. För ytterligare åtta har ett arbete påbörjats och det är bara två förslag som rödmarkeras, det vill säga att beslut saknas. /…/ Flera åtgärder har vidtagits för att stärka databanker, biobanker och kvalitetsregister och därför gulmarkeras detta. /…/ När vården är ojämlikt fördelad så kan det noteras i kvalitetsregistren, sade Anders Sylvan, fram tills nyligen landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting. – Vi har en väldigt bra koll på spridningen av resultat. Där får vi också incitament för en kvalitetsutveckling. Jag beklagar att statens engagemang för kvalitetsregistren trappas ner liksom det ekonomiska åtagandet och ambitionsnivå.”
(2018-11-16)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/november/interaktiv-onlinerapport-fran-tre-kvalitetsregister
”Nu finns interaktiva onlinerapporter tillgängliga med data från nationella kvalitetsregister för ytterligare tre cancerdiagnoser; huvud- och halscancer, myelom, samt cancer i lever och gallvägar.”
(2018-11-19)

http://rcsyd.se/swetrau/blog/nyheter/disputation-poya-ghorbani
”Den 19 oktober disputerade kirurgen Poya Ghorbani på avhandlingen ”Review and prediction of trauma mortality” på Karolinska Institutet. Han hade bl.a. använt data ur SweTrau för att testa den norska prediktionsmodellen NORMIT för att förutsäga riskjusterad överlevnad hos traumapatienter.”
(2018-11-20)

https://registercentrum.se/nyheter/tydlig-foerbaettring-i-goeteborg-av-varden-vid-bipolaer-sjukdom
”För några år sedan inleddes ett arbete med att förbättra vården vid bipolär sjukdom i Göteborg. Man använder modellen värdebaserad vård och kvalitetsregistret BipoläR är ett av redskapen. Idag har patienterna färre sjukdomsskov och på gruppnivå är deras livskvalitet förbättrad.”
(2018-11-20)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@ltblekinge.se.

Share