Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
5 januari 2018

Artikeltips 21 december till 5 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

https://www.registerforskning.se/sv_se/tackningsgrader-for-2017-sammanstallda-for-de-nationella-kvalitetsregistren
”Inrapporteringen till de nationella kvalitetsregistren ligger stabilt över tid. Det redovisas i Socialstyrelsens senaste årliga undersökning av täckningsgraderna för de nationella kvalitetsregistren.”
(2017-01-22)

https://www.youtube.com/watch?v=gPD2c5QQJHI
Darja Isaksson, strateg inom digital transformation och medlem i regeringens digitaliseringsråd, summerar hur långt digitalisering inom offentlig sektor i Sverige har kommit och vad vi bör göra framåt. Utdrag: ”Vi pratar mycket om att vi är vana att ha öppenhet, vi har de här kvalitetsregistren, vi är vana att samla data, men vi är inte där när det gäller öppna data, vi verkligen inte där! Vi är sist i OECD-länderna. Det visar att vi har absolut inte agerat på ett sätt som visar att vi har förstått att data är en strategisk tillgång.”
(2017-12-27)

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2017/december/varierande-resursforbrukning-vid-mdk
”Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har i en studie undersökt resursanvändningen vid multidisciplinära terapikonferenser (MDK) i södra sjukvårdsregionen och hittat stora skillnader, vilket understryker vikten av att MDK-team utvärderar och optimerar sina arbetssätt./…/– Veckovisa MDK har utvecklats till en grundförutsättning för evidensbaserad cancervård. En MDK ingår i alla de diagnoser som omfattas av etableringen av standardiserade vårdförlopp. Men MDK kan ses som en relativt ny företeelse som nu behöver utvärderas, säger verksamhetsutvecklare Linn Rosell vid RCC syd som ansvarar för studien.”

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/01/Diagnosspecifika-oversikter–viktiga-vertyg-for-cancervarden
”Roger Henriksson och medarbetare ska ha beröm för sitt arbete med registrering av cancerläkemedel som redovisas i en artikel i Läkartidningen. Artikeln visar emellertid tydligt de problem som uppstår när användarna inte ser någon klinisk nytta av registreringen./…/Arbetsgruppen för kvalitetsregister och IT inom Regionala cancercentrum i samverkan arbetar nu med att konstruera en generisk plattform där alla kvalitetsregister för cancer bereds möjlighet att skapa en patientöversikt. Under förutsättning att dessa översikter införs brett kommer de att bli viktiga verktyg för uppföljning av den svenska cancerstrategin, i synnerhet målet om en jämlik vård. Översikterna kommer också att kunna förse myndigheter med information om användningsmönster och biverkningar av nya läkemedel. I väntan på att e-journaler i framtiden kan motsvara de krav som nämnts ovan är diagnosspecifika översikter enligt vår mening bästa sättet att registrera behandling och behandlingseffekt i cancervården.”

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share