Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
1 juni 2017

Artikeltips 18 maj till 1 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://www.registercentrumnorr.vll.se/nyheter/2017/05/18/projektrapport-kvalitetsregisterbaserat-forbattringsarbete
”Projektrapport kvalitetsregisterbaserat förbättringsarbete/…/Syftet med projektet var att etablera ett arbete för att förbättra arbetssätt och rutiner som påverkar hjärtsviktsvården i norra Sverige.”
(2017-05-18)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/05/Hog-feber-pa-akuten-kopplades-till-lagre-mortalitet-vid-svar-sepsis
”I en ny studie baserad på Svenska infektionsläkarföreningens kvalitetsregister för svår sepsis och septisk chock fann vi emellertid att hög kroppstemperatur vid ankomst till akutmottagningen var starkt associerad med lägre dödlighet och kortare vårdtid hos kritiskt sjuka sepsispatienter.”
(2017-05-19)

 1. http://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/framtidenskvalitetsregisterskakommanarmarevarden.2939.html
  ”Projektgruppen med uppdraget att ta fram förslag om Nationella Kvalitetsregistrens roll som en del av systemet för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård är klara med sitt arbete och har presenterat sitt förslag.”
  (2017-05-19)
 2. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/05/19/mer-samordning-av-kvalitetsregister
  ”Arbetet med de nationella kvalitetsregistern ska samordnas mer. Samtidigt får registren minskade anslag under 2018.”
  (2017-05-19)
 3. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/05/Registrens-framtid-stakas-ut
  ”Framöver ska de nationella kvalitetsregistren samordnas mer. Samtidigt ska det ställas tuffare krav för att få anslag.”
  (2017-05-23)

http://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/farrevabdagarmedrattoperationsmetod.2925.html
”Antal VAB-dagar blir lägre vid val av rätt metod för halsmandeloperation på barn. Sambandet syns tydligt i ny forskning som gjorts på kvalitetsregisterdata.”
(2017-05-22)

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/maj/patienter-overlag-nojda-med-utredningsforloppet
Artikel om undersökning där PREM-enkät använts: ”Helhetsintrycket av vården hos patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) kan bedömas som gott. Vårdens bemötande rankas högt, nästan alla som svarat på 2016 års uppföljningsenkät tycker att de fått ett mycket bra bemötande från vårdpersonalen. Det visar ny statistik som RCC har publicerat.”
(2017-05-23)

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/mer-matgladje-minskar-aldres-undernaring-17326
”Samtidigt har undernäringsproblematiken fått ökad uppmärksamhet på senare år, vilket resulterat i olika initiativ för att förstärka mat och måltider för de äldre./…/Ett annat exempel är Senior Alert, ett nationellt kvalitetsregister, som syftar till att arbeta vårdpreventivt med bland annat undernäring.”
(2017-05-24)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/register-pa-internationella-kongresser
”Flera av RC Syds register är årligen på internationella kongresser inom sina respektive områden. Nedan syns fyra exempel hittills i år, bland annat det relativt nystartade Ambulansregistret.”
(2017-05-24)

http://cpup.se/ny-masteruppsats-baserad-pa-cpup
”Fysioterapeut Marita Västerbo i Östersund har i sin masteruppsats jämfört barn som registrerats i CPUP före 3 års ålder med barn som registrerats efter 6 års ålder och som inte haft tillgång till uppföljning och insatser från svensk habilitering och sjukvård i förskoleåldern.”
(2017-05-27)

http://nwt.se/amal/2017/05/29/stapeldiagram-ska-ge-battre?
”Stapeldiagram är kanske inte den första tanken som kommer i huvudet när man pratar om god demensvård. Men resultatet av alla registrerade siffror ska kunna bli musik, en nattmacka eller en extra promenad, för att minska aggressivitet, ångest och hallucinationer hos dementa, förklarar Åmåls demenssköterska Maria Svahn. I veckan träffades alla ansvariga för demensregistret i Åmål.
(2017-05-29)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/05/Karolinska-universitetssjukhuset-fortsatter-betala-amerikanskt-bolag
”Karolinska universitetssjukhuset fortsätter sitt samarbete med Boston Consulting Group – nu genom det amerikanska bolaget ICHOM. Läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark är kritisk./…/ICHOM/…/har som mål att bygga upp ett internationellt kvalitetsregister – en fortsättning på BCG:s arbete med värdebaserad vård.”
(2017-05-29)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/konferens-om-framtidens-registerforskning
”Föregående års registerforskningskonferens på Arlandia hade fokus på dagsläget. I år följde man upp med fokus på framtiden.”
(2017-05-29)

 1. http://www.dt.se/dalarna/dalarnas-satsningar-pa-artrosskola-ger-goda-resultat
  ”Primärvården i Dalarna har förbättrat sin hantering av personer med artros. Det visar ny statistik från BOA-registret.”
  (2017-05-30)
 2. http://nwt.se/karlstad/2017/05/30/har-ar-varmlandsk-vard
  ”Värmland lyfts fram som ett föredöme i behandlingen av artros. Mellan 2008 och 2016 har fler än 5 000 värmlänningar fått hjälp i länets artrosskolor./…/Kvalitetsregistret (BOA, reds anm.) mäter bland annat hur patienterna mår, deras livskvalitet samt hur fysiskt aktiva de är. Artrosskola erbjuds bland annat på sjukhuset i Torsby.”
  (2017-05-30)
 3. http://www.registercentrum.se/sv/content/b%C3%A4ttre-artrosv%C3%A5rd-men-stora-skillnader-i-landet
  ”Människor med artros får snabbare hjälp i vården visar ny statistik från det nationella kvalitetsregistret BOA. Men det finns fortfarande stora skillnader i landet.”
  (2017-05-31)
 4. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/01/samverkan-mellan-vardcentraler-och-rehab-behover-forbattras
  ”Även om vården hanterar patienterna mer effektivt finns ännu mycket som kan förbättras för att personer med artros ska få en god vård, skriver tre debattörer/…/Att i större utsträckning registrera i BOA-registret och använda utdata för att påvisa resultatet av grundbehandling driver det lokala förbättringsarbetet.”
  (2017-06-01)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/05/Registrering-av-enskilda-lakare-i-kvalitetsregistren-ska-utredas
”Läkarförbundet ska undersöka regelverket kring kvalitetsregistrens möjlighet att registrera enskilda läkare med identitet liksom vem som har rätt att ta ut sådan information.”
(2017-05-31)

http://www.lakemedelsvarlden.se/forskningen-maste-goras-tillganglig-for-fler-an-de-narmast-sorjande
”Behovet av faktabaserad kunskap är större än någonsin. Nu måste forskarna själva kliva fram bloggar Karin Meyer.”
(2017-06-01)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share