Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
24 maj 2017

Register på internationella kongresser

 

Flera av RC Syds register är årligen på internationella kongresser inom sina respektive områden. Nedan syns fyra exempel hittills i år, bland annat det relativt nystartade Ambulansregistret.

Ambulansregistret

Med stöd av bland annat RC Syd startade ett antal ambulanssjukvårdsengagerade 2016 resan för ett register med fokus på ambulanssjukvård. Registret har som ett första mål att bli officiellt godkända och ha jämförbara kvalitetsindikatorer. I år planerar man kunna redovisa preliminära resultat för 2016 med data insamlad från nio av Sveriges 21 regioner.
I dagsläget finns uttalat intresse för registret från 17 regioner.

Ett ytterligare steg i utvecklingen blev när man 22 till 24 maj deltog i den internationella ambulans- och akutvårdskonferensen EMS 2017 (Emergency Medical Service). På konferensen informerade man om sitt arbete och presenterade en poster.

Postern kan hämtas via länken nedan:
Poster, EMS 2017

För mer information om konferensen följ nedanstående länk:
www.ems2017.org

Christer Axelsson, legitimerad ambulanssjuksköterska, samt lektor vid Högskolan i Borås, presenterar Ambulansregistrets poster.
Christer Axelsson, legitimerad ambulanssjuksköterska, samt lektor vid Högskolan i Borås, presenterar Ambulansregistrets poster.

Makularegistret

Makularegistret deltog 7 till 11 maj i ARVO 2017 (Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology) som är en global forskningsmässa för synområdet.

På mässan deltog man med två posters som kan hämtas via länkarna nedan:
Poster 1, ARVO 2017 (språk: engelska; PDF-format, 503 kB)
Poster 2, ARVO 2017 (språk: engelska; PDF-format, 5 MB)

För mer information om konferensen följ nedanstående länk:
www.arvo.org/AM

MMCUP

MMCUP, som följer upp spinal dysrafism och hydrocefalus (MMC står för myelomeningocele, en av de vanligaste typerna av ryggmärgsbråck, och UP för uppföljning), besökte 16 till 19 mars den tredje världskongressen för Spina Bifida (engelska namnet för ryggmärgsbråck).

På kongressen, som ägde rum i San Diego, Kalifornien, deltog man med såväl poster som två föreläsningar.
Materialet går att hämta via länkarna nedan:
Poster, Spina Bifida 2017
Föreläsning 1, The Swedish Myelomeningocele Follow-Up Program (MMCUP)
Föreläsning 2, Pain & health status in adults with myelomeningocele living in southern Sweden

För mer information om konferensen följ nedanstående länk:
www.spinabifidaassociation.org/sbworldcongress

LKG-registret

LKG-registret (läpp- käk- och/eller gomspalt-) deltog på internationell världskongress för LKG 8 till 11 februari där man presenterade ett antal studier.

Efter deltagandet skrev man en nyhet som finns att läsa på följande länk:
www.lkg-registret.se/?p=382

Share