Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
31 januari 2019

Artikeltips 18 januari till 31 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2018/december/insjuknandet-i-cancer-fortsatter-att-oka-men-en-viss-inbromsning-i-takten-ses
”Insjuknandet i cancer fortsätter att öka – men en viss inbromsning i takten ses /…/ 2017 års rapport från Cancerregistret bekräftar att det sker en viss ökning i cancerincidensen totalt över tid och den beräknade ökningen är 2,5 % mellan år 2000–2017. I år noteras en minskning av antalet nyinsjuknande bröstcancerpatienter jämfört med föregående år med 0,5 %.”
(2019-01-18)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/fler-far-behandling-for-depression-via-internet
”Allt fler länsbor får behandling för sin depression via internet, en form som visat sig vara framgångsrik i flera studier. Nu visar det sig också att just den behandling som ges i Örebro län står sig väl i jämförelse med andra regioner. /…/ – Det nationella kvalitetsregistret som jämför internetbehandlingar visar att vi når ut över hela länet och att andelen patienter som blir hjälpta via internet är hög, säger Fredrik Holländare som är chef för utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling på Region Örebro län.”
(2019-01-20)

https://registercentrum.se/nyheter/vi-soeker-en-ledande-systemutvecklare
”Vi söker en visionär som är redo att ta vår egenutvecklade registerplattform Stratum in i framtiden. Som ledande systemutvecklare kommer du att ha en central och viktig position i det team som vidareutvecklar och förvaltar Stratum.”
(2019-01-21)

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/januari/prem-data-viktigt-for-bade-patienter-och-vardpersonal
”Den första sammanställningen av PREM-enkäter inom peniscancer är publicerad. PREM är ett mått på patientens upplevelse av vårdprocessen, och mäts sedan 2015 genom patientenkäter. /…/ Sammanställningen påvisar många positiva svar. Patienterna upplever tillgänglighet, kontinuitet, information och bemötande som bra. /…/ Däremot framkommer det att flera patienter saknat känslomässigt stöd under 2017, men det framgår inte om det gäller på nationell enhet eller hemsjukhuset. /…/ Sammanställningen påvisar även att patienterna generellt har ett stort förtroende för peniscancersjukvården i Sverige.”
(2019-01-22)

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/januari/hojd-certifieringsniva-for-huvud-och-halscancerregistret
”Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har höjt certifieringsnivån för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) från nivå tre till två. Det är ett systematiskt utvecklingsarbete som har lett fram till den höjda certifieringsnivån.”
(2019-01-23)

 1. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/01/23/har-ar-landets-basta-sjukhus–hela-topplistan
  ”Dagens Medicin utser Sveriges bästa sjukhus i tre olika klasser – universitetssjukhus, mellanstora och mindre sjukhus. Se topplistorna över alla rankade sjukhus här. /…/ Underlaget i jämförelsen utgörs av sjukhusens självrapporterade uppgifter som Dagens Medicin hämtar från olika nationella kvalitetsregister, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Graviditetsregistret och Vården i siffror.”
  (2019-01-23)
 2. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/01/23/sa-utser-dagens-medicin-vinnarna
  ”Av erfarenhet vet vi att många är nyfikna på hur vi utser Sveriges bästa sjukhus. Här är fakta för den specialintresserade. /…/ Underlaget utgörs av sjukhusens självrapporterade uppgifter som vi hämtar från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Vården i siffror och direkt från olika nationella kvalitetsregister.”
  (2019-01-23)
 3. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/01/23/battre-kotider-i-orebro-ligger-bakom-seger
  ”Bäst på medicinsk kvalitet och en rejäl skärpning inom tillgänglighet. Det är receptet bakom att Universitetssjukhuset Örebro för första gången vinner Bästa sjukhuset. /…/ Hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Lundgren kan inte heller han framhålla något speciellt förhållningssätt till medicinsk kvalitet på USÖ. – Vi vet dock att våra medborgare i länet har högt förtroende för sjukvården. Att bibehålla det handlar om att använda ett traditionellt ’husmorsrecept’, att hela tiden följa upp kvaliteten och se till att vi ­rapporterar till kvalitetsregistren. Vi jobbar även hårt med att implementera nationella initiativ kring till exempel kunskapsstyrning och nära vård, säger Lars Lundgren.”
  (2019-01-23)

https://registercentrum.se/nyheter/individuell-behandlingsplan-gav-baettre-blodsockerkontroll
”Vårdcentraler som har individuella behandlingsplaner för patienter med typ 2-diabetes lyckas bättre med behandlingen. Det visar en ny studie med data från Nationella Diabetesregistret. Effekten är störst för patienter med dåligt kontrollerat blodsocker.”
(2019-01-24)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2019/01/Andrat-forskrivningsmonster-vid-epilepsi-efter-stroke
”Stroke är den vanligaste orsaken till epilepsi efter medelåldern. Valet av antiepileptiskt läkemedel är komplext och styrs av en rad individfaktorer såsom annan medicinering, samsjuklighet och biverkningskänslighet. /…/ Genom att samköra det nationella kvalitetsregistret Riksstroke med Patientregistret och Läkemedelsregistret identifierade vi 4991 patienter som drabbades av stroke 2005–2010 och senare diagnostiserades med epilepsi samt påbörjade antiepileptisk behandling. Patienterna följdes till slutet av 2014. /…/ Studien visar att läkare i Sverige har förändrat sitt förskrivningsmönster /…/”
(2019-01-25)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/januari/ojamlik-tillgang-till-elbehandling-mot-depression
”Möjligheten att få elbehandling mot svår depression varierar stort mellan olika regioner i landet. I Jönköpings län var andelen personer som fick ECT under 2017 mer än dubbelt så stor som i Örebro län. Det visar statistik från det nationella kvalitetsregistret för ECT, elektrokonvulsiv behandling, som ställts samman av Nyhetsbyrån Siren.”
(2019-01-25)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2019/01/Nya-nationella-riktlinjer-for-vard-och-stod-vid-schizofreni
”Nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni /…/ Den psykiatriska vårdens implementering och följsamhet till riktlinjerna kommer att följas upp med de indikatorer som Socialstyrelsen tagit fram tillsammans med en grupp experter. De baserar sig på Social­styrelsens egna hälsodata- och socialtjänstregister, det nationella kvalitetsregistret PsykosR och enkäter till verksamheterna.”
(2019-01-28)

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/643402/hopp_for_migranpatienter
”Patienter med svår kronisk migrän kan vara aktuella för att pröva det nya migränläkemedlet Aimovig som sedan årsskiftet ingår i läkemedelsförmånen. /…/ All användning ska även utvärderas efter tre månader. Om det då visar sig att antalet migrändagar per månad har minskat med mindre än 30 procent ska behandlingen avslutas. För att få kontroll på detta behöver patienten föra migrändagbok och behandlingen ska även registreras i kvalitetsregistret Neuroregistret.”
(2019-01-28)

https://qrcstockholm.se/news/spetspatienter-en-ny-resurs-for-halsa-2
”En spetspatient är en patient eller närstående som med innovativa lösningar och beteenden förändrar sitt och/eller andras välmående. Nu har projektet ’Spetspatienter – en ny resurs för hälsa’ släppt en rapport där varje kapitel är skrivet av projektets olika samarbetspartners. Hans Lindqvist och Cristin Lind från QRC Stockholm har bland annat skrivit ett kapitel om det arbete som hittills gjorts inom projektet kring att förstå spetspatienter. Deras text handlar om vilka spetspatienterna är, vad de behöver, och vad de vill.”
(2019-01-31)

https://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-lkg-registret
”Register nummer två i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är LKG-registret. Intervjuade för artikeln från registret är Magnus Becker, registerhållare, och Kristina Klintö, projektledare och sekreterare.”
(2019-01-31)

https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/kvalitetsregister-for-forskning-2
”Den årliga konferensen ’Kvalitetsregister för forskning’ anordnas 2019 i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.”
(Okänt exakt publiceringsdatum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share