Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
28 september 2017

Artikeltips 16 september till 28 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://qrcstockholm.se/news/international-forum-i-kuala-lumpur
”BMJ och IHI Institute for Healthcare improvement ordnar konferenser på temat förbättringsarbete världen över och denna gång fick QRC möjligheten att representera med en poster på konferensen i Kuala Lumpur.”
(2017-09-18)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6779165
”Många operationer som görs i samband med prostatacancer leder till komplikationer. 20 procent av patienterna blir urininkontinenta och 50 procent impotenta./…/Pär Stattin är ordförande för det nationella prostatacancerregistret och han har sammanställt statistik om antalet operationer per kirurg och år. – Vi såg att det att det var ett förvånansvärt stort antal av de här operationerna som utfördes av operatörer som bara gjorde mellan fem och tio av det här komplicerade ingreppet per år, säger Pär Stattin.”
(2017-09-18)

http://www.registerforskning.se/sv_se/god-forskningssed-i-ny-version
”Nu finns Vetenskapsrådets nya, delvis omarbetade, version av ’God forskningssed’ att ladda ner. I boken diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet.”
I dokumentet tas forskning på registerdata upp upprepade gånger.
(2017-09-19)

http://www.registercentrumnorr.vll.se/nyheter/2017/09/20/ny-chef-registercentrum-norr
”Yulia Blomstedt tillträder som enhetschef för RC Norr från och med 1 oktober.”
(2017-09-20)

http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2017/september/tjock–och-andtarmscancer-screening-kan-radda-80-liv-per-ar
”Rapport från Regionalt cancercentrum syd analyserar effekterna av och förutsättningarna för screening i södra sjukvårdsregionen.”
(2017-09-20)

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationellakvalitetsregisterkonferensen2017.3014.html
Anmälan är öppen och detaljerat program finns nu presenterat till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017.
(2017-09-21)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/09/21/ingen-konflikt-mellan-fri-abort-och-framgangsrik-prematurvard
”Svenska neonatologer verkar inte för att abortgränsen ska sänkas eller att abort helt skulle förbjudas, skriver Svenska neonatalföreningen i en debattreplik./…/I verkligheten har vi, tack vare svenska vetenskapliga studier och vårt nationella kvalitetsregister, mycket bra information om prognosen för barn som föds extremt för tidigt. De allra flesta barnen blir friska och går i vanlig skola.”
(2017-09-21)

http://www.life-time.se/vardkvalitet/att-mata-vardens-varde-allt-viktigare
”Hur vården ska mäta och betala för hälsa stod i fokus på årets IHE Forum./…/Sofia Ernestam är/…/tidigare registerhållare för Svensk Reumatologis kvalitetsregister, som hade en viktig roll när nya biologiska läkemedel mot reumatiska sjukdomar introducerades. Från kvalitetsregistret fick sjukvården data om hur det gick för patienterna – både effekt och eventuella biverkningar./…/Att man följer upp är viktigt och Sofia Ernestam vill se en framtid där inhämtning av information från journaler och patientrapporterade erfarenheter blir mycket smidigare än idag.”
(2017-09-21)

http://www.life-time.se/framtidens-medicin/hur-ska-priset-pa-framtidens-lakemedel-sattas
”Hur mycket är ett läkemedel värt och hur ska man ta reda på om priser som sätts är de ’rätta’?/…/Karolina Antonov/…/ansåg att en utmaning när det gäller riskdelning mellan företag och betalare är den osäkerhet som gäller för nya läkemedel när man ännu inte vet hur de fungerar i den kliniska vardagen. Det är till exempel problem med infrastrukturen i att få ut data från Socialstyrelsen. Hade det handlat om sjukhusläkemedel och det saknats kvalitetsregister, så hade uppföljningen försvårats./…/I TLV:s barndom för 15 år sedan försökte man få in uppföljningsstudier från företagen men det var svårt, men metoderna var inte tillräckligt utvecklade. – Nu gör vi nya försök, men det ser inte ut så bra nu heller. En genomgång har visat att studier gjorda med data från läkemedelsregistret håller låg standard. Jag skulle önska att vi fick använda data från kvalitetsregister men vi har jättesvårt att få tillgång till dem, sade Douglas Lundin.”
(2017-09-21)

http://rcsyd.se/swetrau/blog/nyheter/vad-hander-i-host
SweTrau sammanfattar sina kommande aktiviteter under hösten.
(2017-09-21)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/09/22/hon-prisas-for-sitt-livslanga-engagemang
”Nina Rehnqvist har sett svensk sjukvård både som kliniker och myndighetschef./…/Den tidigare SBU-professorn tilldelas ett hedersutnämnande av stiftelsen Forska Sverige för sitt livslånga och stora engagemang för medicinsk forskning och hälso- och sjukvård./…/Att förbättra sjukvården har varit hennes drivkraft och ett viktigt verktyg har varit vårdens kvalitetsregister.”
(2017-09-22)

http://www.orebronyheter.com/?p=36530
”Bättre bedömning av patienters symtom och förbättrad användning av ECT är några resultat som presenteras i Kvalitetsregister ECT:s årsrapport./…/ – Detta är exempel på två områden där vi ser en förbättring som ger oss bekräftelse på att det arbete som gjorts nationellt gällande enhetliga riktlinjer för ECT har gett resultat, berättar Axel.”
(2017-09-22)

http://ltblekinge.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Pressmeddelanden/cancerresultat
”Blekingesjukhuset har mycket bra resultat inom cancerkirurgin, både när det gäller prostatacancer och äggstockscancer./…/Det nationella prostatacancerregistret visar att Blekinge är det fjärde bästa landstinget i landet när det gäller att få bort hela cancertumören och därmed minska risken för återfall. Blekinge har också den kortaste väntetiden från provtagning till besked och den kortaste väntetiden från remiss till start av behandling.”
(2017-09-25)

http://www.registerforskning.se/sv_se/lyssna-pa-djupet-socialstyrelsen-om-register-forskning-och-integritet
”Avsnitt 24 av Socialstyrelsens podd ’På djupet’ handlar om arbetet med myndighetens 14 register, varför de är så intressanta för forskare och vilka regelverk som omger dem.”
Detta tips handlar förvisso inte om just kvalitetsregister, men kan ändå vara av intresse ur ett registerforskningsperspektiv då man behandlar exempelvis integritetsfrågan.
(2017-09-25)

http://www.skapareg.se/nyhetsbrev-22017
SKaPas andra nyhetsbrev för året är nu publicerat.
(2017-09-28)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share