Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
30 mars 2023

Artikeltips 16 mars till 30 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Spor och VGR (Västra Götalandsregionen)-läkare prisades av Sjukhusläkarna för sina insatser

”Två tunga priser delades ut under Sjukhusläkarnas fullmäktige på torsdagen: ’Friska sjukvårdspriset’ och ’Årets visslare’. I år gick ’Friska sjukvårdspriset’ till Svenskt perioperativt register (Spor) för ’dess hängivna arbete med att förmedla pålitliga siffror om vårdproduktion, väntetider och operationsköer till läkare, övrig vårdpersonal och patienter, men också till regering, makthavare, forskare, journalister och andra intresserade’, enligt motiveringen. Spor beskrivs som en ’ovärderlig källa« när regionerna inte klarar av att leverera adekvat underlag på ett transparent sätt och ses också som »en tydlig och viktig röst i den sjukvårdspolitiska debatten’.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-03-16)

Interoperabilitet nyckeln till svensk infrastruktur för nationella kvalitetsregister

”Det krävs ett omfattande arbete med att underlätta för utbyte av data mellan olika it-system och organisationer för att det ska bli möjligt för en myndighet att tillhandahålla en digital nationell infrastruktur för aktörer som driver nationella kvalitetsregister. Den slutsatsen har E-hälsomyndigheten dragit efter att sedan hösten 2021 ha utrett frågan om en digital nationell infrastruktur på uppdrag av regeringen. Den 1 juni 2022 presenterades en första rapport och nyligen kom slutrapporten.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Diabetes
(2023-03-18)

Svenska Sömnapnéregistret har en ny statistikvisning

”Nu är Svenska Sömnapnéregistrets (SESARs) nya öppna statistikvisning lanserad. Här kan du följa din egen enhets resultat och jämföra med riket och andra enheter. Statistikvisningen innehåller flera nyheter, till exempel diagram som visar hur olika enheter utbildar patienter i användningen av nattlig andningsmask med positivt luftvägstryck, så kallad PAP-behandling.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2023-03-20)

Så kan vården veta att AI-system för bröstcancer funkar kliniskt

”I dag finns ett tiotal godkända AI (artificiell intelligens)-system för bröstcancerscreening. Men hittills har det varit svårt att objektivt utvärdera dem. Nu finns en nationell valideringsplattform som kan jämföra hur bra olika AI-system är på att upptäcka tecken på bröstcancer – och utvecklingen har letts av forskare vid Karolinska Institutet. /…/ I plattformen får alla algoritmer bearbeta samma bilder, och resultatet jämförs sedan med ett ”facit” på faktiska cancerdiagnoser från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC). Det gör det möjligt att visa skillnader hos algoritmerna som kan bero på hur de är tränade samt vilka tekniker och metoder som använts vid respektive mammografiscreening.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Karolinska Institutet
(2023-03-20)

Eivor Arvidsson, 94, kämpar för bättre mat på äldreboendet

”Eivor Arvidsson, 94, har tidigare kritiserat maten som serveras på äldreboendet i Lundby. Nu har några månader gått – men hon upplever inte att det har skett någon förändring. Göteborgs stad uppger dock att de har tagit fram en handlingsplan. – Jag har fått riktig matleda och det blir väl så när man inte får någon riktig mat, säger Eivor Arvidsson. /…/ I december uppgav Göteborgs stad att det fanns kritik och synpunkter på maten, och att de arbetade med frågan. När GP (Göteborgs-Posten) kontaktar verksamhetschefen Eva Appelqvist nu i mars säger hon att en handlingsplan togs fram efter klagomålen. /…/ Är ni oroliga för boende som inte äter och kanske går ner i vikt? ’Vi arbetar med kvalitetsregister, till exempel det som kallas Senior alert, så att ingen hamnar mellan stolarna gällande hälsa och vikt. Vikt tas en gång i månaden på alla hyresgäster eller tätare viktmätning där det behövs. Samverkan med hälso- och sjukvård, vårdcentral och dietist ingår i det arbetet’, svarar Eva Appelqvist i ett mejl. /…/ Eivor Arvidsson konstaterar dock igen att det inte har skett någon förändring. – De (cheferna) påstår att det har blivit bättre, men personalen säger själva att maten är bedrövlig och att det är många på boendet som inte äter den. Mitt blodvärde har gått ner jättemycket, och det är ju inte bra, säger Eivor.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Göteborgs-Posten
(2023-03-20)

Nytt hemtjänstindex kan få oönskade effekter

”I november presenterade förbundet första upplagan av mätningen Hemtjänstindex. Där rangordnas landets alla kommuner utifrån ett nyutvecklat mått på god kvalitet. SPF:s medlemmar har haft stort inflytande över utformningen av indexet, vilket gör mätningen unik. Men frågan är vilken slags kvalitet som mäts, och om indexet representerar landets hemtjänstanvändare. /…/ Inom äldreomsorgen finns flera kvalitetsmätningar och kvalitetsregister, bland annat Senior-Alert, KOLADA (Kommun- och landstingsdatabasen) och Socialstyrelsens enhets- och brukarundersökning. Till denna redan rika flora sällar sig nu SPF:s Hemtjänstindex. /…/ 3 000 SPF-medlemmar mottog den webbenkät där de kunde vikta olika kvalitetsaspekter och av dessa svarade 1 008 personer, varav 101 hade egen erfarenhet av att ta emot hemtjänst och 231 hade närstående som har eller hade hemtjänst. /…/ SPF menar att det finns en ’stor samstämmighet’ mellan de respondenter som har egen erfarenhet av hemtjänst och de som saknar. Även om så är fallet hade indexet haft högre tillförlitlighet om antalet svarande hemtjänsttagare hade varit större. Att undersökningen genomfördes genom en webbenkät kan ha lett till att personer utan datorvana är underrepresenterade, och att de som faktiskt svarade har andra åsikter om exempelvis digitala lösningar än de som inte deltog. /…/ Sammantaget gör stora bortfall, mätproblem samt oklarheter i en del av enkätfrågorna att Hemtjänstindex rankning bör läsas med ett visst mått av försiktighet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Äldre i Centrum
(2023-03-20)

Ny teknik för svarsmallar underlättar kommunikation i skilda system

”RCC (Regionala cancercentrum) i samverkan har tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Region Östergötland under 2022 genomfört ett tekniskt samarbetsprojekt med syfte att undersöka hur openEHR (Electronic Health Record)-baserade svarsmallar kan skapas, införas och effektivt uppdateras i skilda system. OpenEHR är en öppen standard för hälsoinformation som underlättar för olika informationssystem och applikationer att fungera tillsammans. Projektet har arbetat med vårdprocessen för bröstcancer som exempel och även undersökt hur den inrapporterade och lagrade informationen kan överföras och återanvändas av externa intressenter som till exempel nationella kvalitetsregister. Socialstyrelsen, Svensk Förening för Patologi och Sectra har också medverkat i arbetet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2023-03-23)

Fler män än kvinnor opereras för nästäppa

”70 procent av patienterna som genomgått en operation på grund av kronisk nästäppa är nöjda. Men operationen genomförs betydligt oftare på manliga patienter. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet /…/ I en ny avhandling, baserad på studier genomförda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har bland annat 6000 patienter från hela Sverige inkluderats utifrån data från landets unika nationella kvalitetsregister som följer upp dessa patienter sedan 1997. Syftet med avhandlingen, som presenterades av överläkare inom öron-näsa-hals, Lars Pedersen, i februari är att försöka hitta avgörande faktorer för ett förbättrat resultat efter operation.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sahlgrenskaliv
(2023-03-23)

Registreringen av hjärtinfarktpatienter över 80 år behöver bli bättre

”Allt fler håller sig friska långt upp i åren och det är viktigt att en så stor andel som möjligt av de som insjuknar i hjärtinfarkt registreras i det nationella kvalitetsregistret för hjärtinfarktvård, RIKS-HIA. Andelen av patienter som registrerats i RIKS-HIA ligger lägre än för de under 80 år. För att samma jämlika och goda vård ska ges till äldre finns ett behov av att sjukhusen blir bättre på att registrera denna patientgrupp.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: NetdoktorPro
(2023-03-24)

Marie Matérne vill förbättra för personer med funktionsnedsättning

”Forskning är ett prioriterat område inom Region Örebro län. Det bedrivs forskning på alla tre sjukhusen och i nära samverkan med Örebro universitet. En som bidrar till att vetenskapen går framåt är Marie Matérne. Under ett decennium har hon gjort olika studier och skrivit en avhandling om återgång i arbete efter att man har fått en hjärnskada. /…/ Nästa vecka åker jag och en kollega till Dublin för att delta på en stor hjärnskadekonferens. Jag ska själv göra en muntlig om stroke och hjärntrötthet och en posterpresentation, där jag på en affisch beskriver resultat från en intervjustudie om personer med strokes erfarenheter av livskvalitet och återhämtning. Efter disputationen är jag med i olika forskarteam och vi har publicerat artiklar i flera tidskrifter genom åren. I det team som jobbar med stroke har vi via Riksstroke, kvalitetsregister för strokevård, och journaler hittat 330 personer som drabbats av stroke och bor i Kumla. Vi har frågat dem om olika saker, gjort en del tester och intervjuer. Nu har vi publicerat flera olika artiklar om den andel av befolkningen som har stroke, samsjuklighet, kuratorns roll i rehabiliteringen och personernas erfarenheter av livskvalitet och återhämtning. Flera nya artiklar är på gång.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Örebro län
(2023-03-27)

Unikt samarbete – nio regioner sjösätter gemensamt journalsystem: ”Vi är i stort sett färdiga”

”Nästa år ska de nio regionerna i Sussa samverkan vara i gång med sitt nya journalsystem. En sammanhållen journal för alla patienter och bättre kvalitetsregister blir några av vinsterna.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Samhälle
Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Samhälles betalande prenumeranter.
(2023-03-27)

Strategi för framtidens registerplattformar

”En strategi för de nationella kvalitetsregistrens IT-lösningar har beslutats. Strategins inriktning är att stegvis konsolidera antalet registerplattformar. En Nationell arbetsgrupp (NAG) kommer att utses för att planera det fortsatta arbetet. Beslutet har tagits i Nationella samverkansgruppen för data och analys (NSG DA). Strategin presenteras i en rapport vars analys visar att dagens 18 IT-system bör konsolideras för att de nationella kvalitetsregistren ska få mer jämlika förutsättningar och för att kvalitetsregistersystemet ska bli mer kostnadseffektivt.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(2023-03-28)

Yttrande över reglering av forskningsdatabaser

”På det stora hela är Vetenskapsakademien positiv till förslagen om långsiktigt reglering av forskningsdatabaser. Speciellt noteras att det är en god ordning att det inte är forskningsdatabaser som ska genomgå etikprövning utan att denna ska ske i forskningsprojekt som använder data. /…/ Vetenskapsakademien är positiv till förslaget i det stora hela och bedömer att det torde kunna tillgodose såväl forskningens behov som de registrerade individernas integritetsskydd. /…/ För att specificera vilka databaser som ska regleras vore det av värde att ännu tydligare lista vilka databaser som lagen inte avser, såsom definierade forskningsprojekt med etikgodkännande, kvalitetsregister, vårdregister, myndighetsregister, elektroniska journaldata, etcetera.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kungliga Vetenskapsakademien
(2023-03-28)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med nytt utseende

”Webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, vidareutvecklas och har fått nytt utseende. Nu kan du bland annat se vilka kunskapsstöd som är nya eller reviderade och det finns även möjlighet att se regionala tillägg om exempelvis ansvarsfördelning och remissrutiner.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Inera
(2023-03-29)

Nyheter i korthet från socialnämnden

”Förvaltningen redovisade patientsäkerhetsberättelsen för 2022. Året har präglats starkt av coronapandemin och det har funnits tre smittvågor under året som inneburit ett aktivt patientsäkerhetsarbete med testning av patienter och personal samt åtgärder för att begränsa smittspridning. Vårt resultat kopplat till de nationella kvalitetsregistren ligger på snarlika nivåer som föregående år. Andelen av allvarliga avvikelser har ökat från föregående år. Resultatet kan vara en konsekvens av ökad komplexitet bland patienternas behov samt mer avancerad vård i kommunal regi, vilket på flera sätt påverkar riskbilden inte minst i vårdens övergångar. Vi har gjort en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt lex Maria under året.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Varbergs kommun
(2023-03-29)

”Ta höjd för intensivvårdens verkliga behov”

”Sverige ligger i botten vad gäller IVA (intensivvårdsavdelning)-platser i Europa. Antalet vårdplatser måste öka markant och politiker måste nu sätta sig in i de grundläggande problemen för operationsverksamheterna. Det menar Bengt Cederlund, registerhållare för Spor, svenskt perioperativt register. Spor är ett av Sveriges 100 kvalitetsregister. På Folkhälsodalen visades en film där registerhållare Bengt Cederlund berättade om vikten av fler IVA-platser, att operationsvården rustas och att regionerna ordnar en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för sina vårdanställda. – Vi sitter på data för all offentlig sjukvård och har den bästa datainsamlingen för vad som händer i verksamheterna. /…/ Det är väldigt viktigt att vi får nationella data som visar personalomsättning per enhet, inte bara på regional nivå som det ofta är idag. Det är också viktigt att vi får nationella data som visar på graden av inhyrning. Vi måste hitta sätt att skapa en robust bemanning. /…/ Vi som jobbar inom de här verksamheterna är väldigt bekymrade för utvecklingen och den negativa spiral som följer. Vi skulle vilja se bättre data, att man tar höjd för intensivvårdens verkliga behov och att man faktiskt försöker sätta sig in i de grundläggande problemen för operationsverksamheterna.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sjukhusläkaren
(2023-03-29)

Medarbetarutbildning stärker livskvalitén för äldre med demens

”Varje år utbildar omsorg och stöd nya medarbetare i hur kvalitetsregistret BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) ska användas för att i förlängningen stärka livskvalitén för brukare med demenssjukdom. Utbildning genomförs under två dagar och innehåller både faktakunskap och praktiska moment. /…/ På vilket sätt är BPSD-registret viktigt? — Det är ett bra och strukturerat arbetsverktyg för personalen att använda i vardagen för att minska oro, ångest och sömnproblem hos våra brukare med demens. /…/ Hur används statistiken i vardagen? — Den stora vinsten är att verksamheterna får en överblick över den enskildes mående, vilket gör att personalen momentant i vardagen kan sätta in rätt stöd och hjälp i rätt tid för att höja och stärka brukarens livskvalité, säger Eva Granvik. /…/ Socialstyrelsen rekommenderar att en verksamhet genomför registreringen minst en gång om året men i Svalövs kommun har vi valt att kontinuerligt uppdatera registret utifrån brukarens behov. Totalt är det tolv parametrar som dokumenteras. /…/ I landet börjar man bli bättre på att registrera i team men i Svalöv sticker vi ut på ett positivt sätt. Vi når upp till 100 procent på den parametern.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svalövs kommun
(2023-03-30)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share