Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
28 maj 2020

Artikeltips 15 maj till 28 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

NordForsk öppnar utlysning för forskning inom covid-19

https://www.registerforskning.se/sv/nordforsk-oppnar-utlysning-for-forskning-inom-covid-19
”NordForsk har öppnat en utlysning som syftar till att stödja nordiska och nordisk-estniska/lettiska samarbetsprojekt inom forskning på covid-19. /…/ Forskningen ska använda hälsodata av hög kvalitet. Hälsodata är brett definierat och kan innefatta exempelvis data från register, biobanker och OMICs- analyser.”
(2020-05-15)

Ny vetenskaplig artikel med HAKIR-data publicerad

https://hakir.se/ny-vetenskaplig-artikel-med-hakir-data-publicerad
”Denna artikel analyserar resultaten efter friläggning av ulnarisnerven och jämför patientrapporterade resultat hos diabetiker och icke-diabetiker. Data har samkörts mellan Nationella Diabetesregistret och HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister). Studien visar bland annat på skillnader i resultat mellan kvinnor och män med diabetes, där kvinnorna fick bättre symptomlindring av operationen än männen.”
(2020-05-18)

Värderingssystem för EQ-5D-5L nu med svenska data

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2020/05/varderingssystem-for-eq-5d-5l-nu-med-svenska-data
”Livskvalitetsinstrumentet EQ-5D-5L beskriver hälsan i 5 dimensioner (rörlighet, personlig vård, vanliga aktiviteter, smärtor/besvär, oro/nedstämdhet) och 5 allvarlighetsgrader. Det används i kliniska studier, kvalitetsregister, hälsoekonomiska utvärderingar samt befolkningsundersökningar. EQ-5D-5L kan användas till att estimera livskvalitetskomponenten i kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) där hälsostatus/hälsorelaterad livskvalitet och överlevnad kombineras. /…/ Under lång tid har det brittiska hypotetiska värderingssystemet varit det mest använda i Sverige. För beslutsfattare och forskare som föredrar erfarenhetsbaserade värderingar från ett representativt befolkningsurval från Sverige finns nu värderingssystem tillgängliga för EQ-5D-5L.”
(2020-05-18)

Replik om diskproteser ger inga motiv för ett fortsatt risktagande

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/replik-om-diskproteser-ger-inga-motiv-for-ett-fortsatt-risktagande
”Svante Berg och Tycho Tullberg från Stockholm Spine Center (SSC) har i ett debattinlägg i Läkartidningen kritiserat innehållet i vår medicinska kommentar i LT om riskerna med diskprotes som behandling av ländryggsmärta. /…/ Svante Berg och Tycho Tullberg anger felaktigt att komplikationer och reoperationer framkommer i årliga rapporter från kvalitetsregistret Swespine. Registret är dock inte utformat för att detektera sena komplikationer och reoperationer.”
Notera även att Svante Berg och Tycho Tullberg ger en kommentar om repliken under artikeln då de anser sig misstolkade.
(2020-05-18)

Insändare: ”Svenska dödstal i covid-19 kan vara högre”

https://www.dn.se/insandare/svenska-dodstal-i-covid-19-kan-vara-hogre
”Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att granska alla dödsorsaksintyg under coronakrisen. Ett stort antal oförklarade dödsfall bland äldre kan betyda att dödligheten i covid-19 är högre än vad Folkhälsomyndigheten uppgett, skriver Annika Dejmek, professor emerita i patologi vid Lunds universitet. /…/ På Akademiska sjukhuset i Uppsala är antalet patienter som läggs in för hjärtinfarkt bara hälften så många i år som i fjol. Enligt Swedeheart, det nationella kvalitetsregistret för hjärtinfarkter, har ballongvidgningar minskat med 25 procent. I Stockholm har stora infarkter minskat med 40 procent, skriver tidningen Dagens Medicin. Om äldre på grund av rädsla för smitta inte söker vård leder det inte bara till ökad akut dödlighet, utan även till en överdödlighet på sikt. Den kommer under lång tid att avspegla sig i Socialstyrelsens dödsorsaksregister.”
(2020-05-19)

Blåscancerregistret finns nu i RUT

https://www.registerforskning.se/sv/blascancerregistret-finns-nu-i-rut
”Det Nationella Kvalitetsregistret för urinblåsecancer (’Blåscancerregistret’) som sedan 1997 registrerar patienter med nyupptäckt urinblåscancer i hela landet är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool).”
(2020-05-20)

Maj 2020 (BPSD)

https://bpsd.se/maj-2020
Nyhetsbrev från BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens).
(2020-05-22)

Nationella riktlinjer kan hjälpa sköldkörtelsjuka

https://www.vf.se/2020/05/24/nationella-riktlinjer-kan-hjalpa-skoldkortelsjuka
Trots att nästan en halv miljon svenskar lever med sköldkörtelsjukdom varierar vården stort mellan olika regioner. Folksjukdomen som oftare drabbar kvinnor har ökat dramatiskt. Nu måste Socialstyrelsen ta fram nationella riktlinjer så att sköldkörtelsjuka i hela landet får tillgång till lika behandling, skriver Sköldkörtelförbundet. /…/ SKR – Sveriges Kommuner och Regioner bör införa ett nationellt kvalitetsregister och följa upp behandlingsresultat, patienternas övriga sjukdomar och livskvalitet.”
(2020-05-24)

Patienter som väntat i operationskö dog i förtid

https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//patienter-som-vantat-i-operationsko-dog-i-fortid-.cid1686403
”Tidigt insatt kirurgi förbättrade både resultat och överlevnad hos patienter med den neurologiska sjukdomen hydrocefalus, medan dödligheten var högre hos dem som tvingats vänta, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Resultaten sätter press på arbetet med att hålla operationsköerna korta. /…/ Avhandlingens kliniska data är hämtade från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Svenskt Kvalitetsregister för Hydrocefalus och dödsorsaksregistret. Kontrollgrupp från normalbefolkningen framtogs av Statistiska Centralbyrån, SCB.”
(2020-05-25)

Diabetesutredning vid hjärtinfarkt kan förhindra återfall

https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/nyheter/diabetesutredning-vid-hjartinfarkt-kan-forhindra-aterfall
”En ny studie visar att högt blodsockervärde vid insjuknande i infarkt ökar risken för att råka ut för ytterligare en hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt. Därför menar forskarna att diabetesutredning och behandling nära inpå hjärtinfarkten skulle kunna förhindra återfall och död i hjärt-kärlsjukdom. /…/ Genom att följa upp hjärtinfarktpatienter från kvalitetsregistret Swedeheart kunde forskarna se vilka som drabbats av en ny kardiovaskulär händelse inom ett halvår.”
(2020-05-25)

Nya forskningsrapporter baserade på CPUP

https://cpup.se/nya-forskningsrapporter-baserade-pa-cpup
”Det är få barn som använder Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i förhållande till hur många som skattas ha kommunikationssvårigheter, särskilt gäller detta för yngre barn. AKK bör därför introduceras tidigare för barn med CP och i större omfattning än nu. Det konstaterar Emma Kristoffersson i en ny forskningsrapport från Lunds universitet. Och alla barn med riskfaktorer för cerebral pares bör erbjudas tidig undersökning av neuropediatriker för att minska en diagnostisk fördröjning. Det slår Elsa Tillberg, Karolinska Institutet, fast i en ny studie som även behandlar sambandet mellan epilepsi och unilateral spastisk cerebral pares.”
(2020-05-27)

Enklare forska inom intensivvård

https://www.life-time.se/vardkvalitet/enklare-forska-inom-intensivvard
”Svenska intensivvårdsregistret utnyttjas mer än någonsin under pandemin. Nu ska det bli enklare för forskare att finna rätt data i registret sedan det anslutits till metadataverktyget RUT. Det kopplar samman svenska register och biobanker och ger forskaren bättre överblick.”
(2020-05-28)

Nationell studie om covid-19 och graviditet

https://akademiliv.se/2020/05/66249
”I en nationell studie ledd av förlossningsläkarna och forskarna Verena Sengpiel och Lina Bergman undersöks hur SARS-CoV-2-infektion under graviditet påverkar kvinnans och barnets hälsa. Studien är en av få studier i världen som nu undersöker coronavirusets påverkan i relation till graviditet genom att koppla samman biologiska prov med nationella register. Provinsamlingen koordineras av Biobanksverksamheten vid Core Facilities, Sahlgrenska akademin tillsammans med Biobank Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.”
(2020-05-28)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share