Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
14 maj 2020

Artikeltips 1 maj till 14 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Liv kan räddas med bättre astmavård

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/liv-kan-raddas-med-battre-astmavard-32460
”Astma är en folksjukdom, som inte bara innebär lidande för väldigt många människor utan även stora samhällskostnader. Dessutom onödigt lidande i många fall, eftersom det finns behandlingar och insatser som skulle kunna hjälpa många fler, skriver Astma- och Allergiförbundets ordförande Maritha Sedvallson och vårdpolitiskt ansvariga Anna-Karin Klomp. /…/ Astma- och Allergiförbundet konstaterar att astmavården måste prioriteras högre i Sverige. Flera saker behöver göras: /…/ Brister i kvalitetsregister måste åtgärdas. Att vården skiljer sig över landet visar också Luftvägregistret som är det kvalitetsregister där astma registreras. Registret visar till exempel att risken att läggas in för astma är 30 procent högre i Norrbotten än i grannlänet Västerbotten. Men bristerna i registreringen är stora och det är stora variationer i hur många vårdenheter som rapporterar i regionerna.”
(2020-05-05)

Studie ska ge svar om lungsjukas risk vid covid-19

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/05/studie-ska-ge-svar-om-lungsjukas-risk-vid-covid
”Svenska forskare planerar att med hjälp av registerdata kunna svara på om luftvägssjukdom ökar risken för allvarlig covid-19, och vilka aspekter som i så fall väger in.”
(2020-05-05)

Möte 5 och 6 maj 2020 (SKRS)

http://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/mote-5-6-5-2020
Rapport från SKRS:s (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) senaste styrgruppsmöte och arbetsmöte.
(2020-05-07)

Riksrevisionen granskar öppna jämförelser av socialtjänsten

https://www.altinget.se/artikel/23027-riksrevisionen-granskar-oppna-jamforelser-av-socialtjansten
”Trots kritik använder Socialstyrelsen och regeringen öppna jämförelser (ÖJ) av socialtjänstens verksamhet. Enligt Riksrevisionen finns en risk för felaktiga slutsatser och myndigheten gör nu en granskning. SKR ser nationella kvalitetsregister som en lösning på problemet.”
(2020-05-07)

Felaktigt om diskproteser i medicinsk kommentar

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/felaktigt-om-diskproteser-i-medicinsk-kommentar
”Peter Försth och medförfattare har i en Medicinsk kommentar i Läkartidningen fört fram sin syn på diskproteser som dock är väldigt snedvriden. /…/ Vi har sedan 2003 drivit en randomiserad studie som jämför fusion och diskprotes. /…/ Det finns några få allvarliga komplikationer med diskproteser, men jämfört med fusioner så är det påtagligt färre reoperationer. Alla operationer medför risker som noga genomgås innan beslut om operation gemensamt tas. Författarna påstår felaktigt att antalet svåra komplikationer ökat. Tvärtom så har antalet reoperationer på samma nivå minskat. /…/ Under 18 år har Stockholm Spine Center (SSC) opererat >1 500 patienter. Vi har kännedom om 1 lossning, 5 debris-problem och 2 djupa infektioner som lett till mer komplicerade reoperationer. Vad vi vet inget dödsfall. Alla diskproteser följs upp i kvalitetsregistret Swespine. /…/ Författarna refererar till Swespine , men de verkar inte ha studerat utfallen med någon större noggrannhet. De påstår att det inte är någon skillnad i resultat, vilket är fel. Registerdata stämmer bra med vår randomiserade studie, fler blir helt bra efter diskprotes och skillnaden ökar med tiden.”
(2020-05-11)

Ny studie från Kalmar: Så är sista tiden för äldre som dör i corona

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sss-11
”I Svenska palliativregistret, med säte i Kalmar, finns världsunik fakta om hur vården av döende människor ser ut, den allra sista tiden i livet. Nu har de sammanställt hur flera hundra äldre personer avlidit i covid-19.”
(2020-05-10)

Tema Registerforskning i Svepet

https://www.registerforskning.se/sv/tema-registerforskning-i-svepet
”Tidskriften Svepet är medlemsbladet för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP). /…/ I Svepets senaste nummer går att läsa om att Vetenskapsrådet fattat beslut om finansiering för sju forskningsmiljöer inom ramen för utlysningen inom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell registerbaserad forskning.”
(2020-05-13)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till .

Share