Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
29 februari 2024

Artikeltips 15 februari till 29 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Insatsområden 2024 publicerade

”Samtliga nationella programområden (NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG) har nu uppdaterad information om beslutade insatsområden på webben. /…/ Utöver att utveckla och förvalta kunskapsstöd ska det nationella arbetet också fokusera på uppföljning och analys. Arbetet går i linje med den långsiktiga utvecklingsplanen för systemet för kunskapsstyrning. Under året planerar också de flesta NPO att ta fram en läges- och resultatrapport som visas på webbplatsen Vården i siffror.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2024-02-15)

Sveriges bästa hjärtinfarktvård i Västerås

”Med 10 av 11 möjliga poäng är hjärtinfarktvården vid sjukhuset i Västerås bäst i landet tillsammans med Lasarettet i Motala. Det framgår av det nationella kvalitetsregistret Swedehearts mätning för 2023. /…/ – Hjärtinfarktvården är en verksamhet som bedrivs 24 timmar om dygnet, året runt och som ska fungera för länets invånare när de blir som mest sjuka. Vi inom hjärtsjukvården i Västerås känner både stolthet och tacksamhet för de insatser som görs av vår fantastiska personal, säger Ingemar Lönnberg, överläkare och sektionschef för Hjärtsektionen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Västmanland
(2024-02-15)

Hjärtinfarktsvård i Motala på förstaplats i Swedeheart

”Swedeheart är ett kvalitetsregister för landets hjärtsjukvård som följer upp resultaten utifrån ett antal parametrar. I årsrapporten över hjärtinfarktsvård under 2023 är Lasarettet i Motala tillsammans med sjukhuset i Västerås på förstaplats med 10 poäng av 11 möjliga. – Vi är jätteglada och stolta över förstaplatsen. Det här är resultatet av ett bra teamarbete inom hjärtenheten, inom medicinska specialistkliniken och över sjukhusgränserna, säger överläkare Anne Eriksson, som är kardiolog och medicinskt ledningsansvarig vid medicinska specialistkliniken på Lasarettet i Motala.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Östergötland
(2024-02-16)

Årsrapport automatiserad informationsförsörjning

”Under 2023 blev anslutningar till Svenskt bråckregister och Svenska artrosregistret klara. Borås stad blev första kommun att ansluta sig till ett kvalitetsregister (Senior alert). Arbete har startat med nya anslutningar inom områdena psykiatri, hjärt- och kärlsjukdomar, ögonsjukdomar och palliativ vård.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(2024-02-16)

Sammanslagning av centralt personuppgiftsansvariga myndigheter

”De centralt personuppgiftsansansvariga (CPUA)-myndigheterna, med ansvar för kvalitetsregistrens personuppgiftshantering, ska bli färre. Dagens 13 myndigheter ska omformas och slås samman till sex stycken. Målet är att det ska finnas en CPUA-myndighet i var och en av de sex sjukvårdsregionerna. Att CPUA-myndigheterna ska bli färre föreslås i en rapport som har tagits fram av Nationell arbetsgrupp (NAG) CPUA-konsolidering på uppdrag av Nationell samverkansgrupp data och analys (NSG DA). Rapporten baseras på utredningen ’Utredning om möjlig inriktning för en konsolidering av CPUA-myndigheter för Nationella kvalitetsregister’ från 2019.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(2024-02-16)

Bipolär- och psykosregistret är nu lanserat

”Bipolär- och psykosregistret är en utveckling och utvidgning av BipoläR-registret till att nu även omfatta psykossjukdomar, för att fylla det tomrum som lämnades när PsykosR (Nationellt kvalitetsregister för psykosvård) stängdes.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2024-02-16)

Sprututbytet – mer än rena kanyler

”Till sprututbytet på Sunderby sjukhus kommer personer från hela Norrbotten och som injicerar droger. Sprututbytets två huvudsyften är att minska spridningen av blodburna infektioner samt att vara kontaktyta för att på sikt kunna stötta och motivera till ett drogfritt liv. Förutom rena nålar finns här också rena kläder, godis och livräddande Naloxon, men för många besökare är det samtalen som är det viktigaste. /…/ Vid första besöket ingår en inskrivning och rutinfrågor, från nationella kvalitetsregistret, som Sveriges sprututbyten använder sig av. Det innehåller del tuffa frågor. Har patienten barn? Vilken är deras huvuddrog? Har de suttit inne? – De flesta reagerar inte så mycket på frågorna men det händer att jag avvaktar till ett senare besök, då relationen är mer etablerad, med att ställa frågor av mer känslig karaktär. Det beror på vilken känsla jag får av det första inledande samtalet. (säger Anna Bergsjö, sjuksköterska, reds. anm)”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Norrbotten
(2024-02-20)

Möt 96-årige Sven som blev botad med medicinsk laser – ”Så glad att det funkade”

”96-årige Sven Lundqvist hade ett svårt sår på fotleden som skulle inneburit ständig kontakt med sjukvården för omläggning. Men i januari 2023 började primärvården i Skellefteå att behandla svårläkta sår med medicinsk laser, och nu är Sven helt botad. – Förstå så ont jag hade. Jag är så glad så glad att det funkade, säger Sven Lundqvist. /…/ Behandlingen ger inga biverkningar, är smärtfri och ger smärtlindring. Vad blir det för resultat då? Medicinsk laser läker sår snabbare i jämförelse med de läkeprocesser som registrerats i Rikssår, vilket är ett kvalitetsregister över svårläkta sår. Det finns en uppfattning om att desto längre ett sår är öppet så minskar chansen att det någonsin läker. Resultaten för medicinsk laser gäller oavsett hur gamla såren är.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Västerbotten
(2024-02-21)

Christer, 75, dog kraftigt undernärd på äldreboendet

”Jonte Olofssons pappa tappade 20 kilo när han flyttade till ett äldreboende. I januari dog han kraftigt undernärd. Nu riktar sonen skarp kritik mot äldrevården. – Om en människa håller på att svälta ihjäl så måste man ju göra någonting, säger han. /…/ Att vara undernärd som äldre kan vara livshotande. Enligt nationella kvalitetsregistret Senior alert riskerar 6 av 10 patienter inom äldreomsorgen att bli undernärda. För att få bukt med problemet driver Livsmedelsakademin initiativet ’nollvision för undernäring hos äldre’.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: TV4
(2024-02-22)

AI blir det perfekta verktyget i kampen mot fusk och fel i välfärden

”Efter år av prat om standarder, interoperabilitet och samarbete börjar delar av offentlig sektor bli allt mer datadriven. ’De stora transaktionstunga myndigheterna går före’, säger Caroline Andersson, vd på konsultföretaget Governo. /…/ Redan när rapporten skrevs 2018 låg regionerna före kommunerna och hade fler AI (artificiell intelligens)-projekt på gång – och det försprånget har man behållit enligt Caroline Andersson. – Vår hypotes där är att det faktum att vården ofta är knuten till forskning gör att förutsättningarna är bättre. Det finns data i våra egna kvalitetsregister men också data globalt som man kan använda. Om man tittar på födelsemärken spelar det inte så stor roll var i världen de finns. – Vår hypotes där är att det faktum att vården ofta är knuten till forskning gör att förutsättningarna är bättre. Det ger ett utrymme att testa lösningar innan de sjösätts, säger hon. Inom vården finns vissa register, exempelvis kvalitetsregister, med väldigt bra datakvalitet. Inom olika diagnoser finns det också data från andra länder som kan nyttjas – för att enklare göra diagnos och komplettera läkarens kunskap.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: ComputerSweden
(2024-02-22)

Fotledsregistret finns nu hos Vården i siffror

”Svenska Nationella Fotledsregistret finns nu med hos Vården i siffror med sex indikatorer.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenska Nationella Fotledsregistret
(2024-02-23)

Forskning som baseras på kvalitetsregisterdata ökar!

”År 2023 inkom totalt 157 ansökningar vilket är ’all-time-high’ (två fler än år 2022). I sammanställningen kan man bland annat se utvecklingen över tid samt antal ansökningar per register och typ av ansökan. Statistik över ansökningar om datauttag från kvalitetsregister anslutna till Registercentrum Västra Götaland ökar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2024-02-23)

Sex av tio äldre riskerar undernäring

”Siffror från det nationella kvalitetsregistret Senior Alert visar att sex av tio äldre i Sverige riskerar att bli undernärda. Samtidigt saknar en majoritet av landets kommuner dietist. /…/ Risken för undernäring är särskilt utbredd bland äldre, enligt Josephine Garpsäter, som är dietist och registerhållare vid Senior Alert. – Gruppen sköra äldre kanske inte tappar ett kilo, utan ett halvt hekto per vecka. Det går ganska långsamt. Men sen kanske det kommer till en nivå när undernäringen inte går att stoppa. Därför är det så viktigt att man uppmärksammar risk för undernäring tidigt, säger Josephine Garpsäter till PROpensionären. /…/ Av Sveriges 290 kommuner är det idag endast ett femtiotal som har en dietist, medan motsvarande antal för ett tiotal år sedan var omkring 120, berättar Josephine Garpsäter. Att ha en dietist anställd i kommunen var tidigare nämligen kopplat till specifika statsstöd, som togs bort 2015. Idag saknar majoriteten av kommunerna alltså denna specifika kompetens vid boenden och i hemsjukvård.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: PROpensionären
(2024-02-23)

Save the date! Kvalitetsregisterdagen 2024

”Den 25 april 2024 är det dags för Kvalitetsregisterdagen. Konferensen vänder sig till alla som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård med syftet att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Kvalitetsregisterdagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner och Vetenskapsrådet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2024-02-26)

4 frågor till Svensk ortopedisk förening

”Anne Garland, ordförande, överläkare i ortopedi och verksamhetschef, Visby lasarett, svarar.
Vilka är de viktigaste framstegen inom ortopedin det senaste decenniet? – ’Snabbspår’ för höft- och knäproteskirurgi, med vårdtider som reducerats med upp till 80 procent, har influerat vårdtiden efter andra ingrepp. Utvecklingen av kvalitetsregistrens uppföljning ’IRL’ (in real life) som lett till skyndsam utfasning av underpresterande implantat och råd om behandling när man registrerar i registret. Ett vårdprogram för distala radiusfrakturer har tagits fram. Det är konkret, nytänkande i sin utformning, direkt kopplat till kvalitetsregistret och har potential att influera hur vi utformar framtida vårdprogram.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-02-27)

Utbildningssatsningar på personal – för våra brukares bästa

”I Håbo kommun satsar vi på kompetensutveckling av vår personal för att ge bästa tänkbara service till våra medborgare. I äldreomsorgen arbetar personalen inom demensvården utifrån ett kvalitetsregister kallat BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens), vilket handlar om att identifiera beteendemässiga och psykiska symptom för att kunna ge bästa tänkbara behandling till våra brukare. Tidigare har externa utbildare använts men numera har kommunen sina egna, certifierade utbildare som utbildar kommunens vårdpersonal inom arbetet med BPSD. /…/ Tack vare utbildningen har de nya BPSD-administratörerna fått verktyg för att bättre kunna bemöta personer med demenssjukdom och dess svåra symptom.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Håbo kommun
(2024-02-27)

Var ”att utveckla vår sjukvård” bara tomma ord?

”Insändare: /…/ Hej Björn Järbur, NU-sjukvårdens (N står för Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), medan U står för Uddevalla sjukhus) sjukhusdirektör. /…/ Man kan undra när ett förtroende för en sjukhusdirektör är förbrukat. När en psykiatri befinner sig i fritt fall. BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) är stängt, 67an klarar man inte av att hålla öppet alla veckans dagar och trots det vill du än en gång ta upp att stänga två stycken psykosavdelningar ute på Brinkåsen, vilket redan har röstats ner. Detta har redan börjats visa sig hos våra patienter med stor oro och ångest som har upplevt skillnaderna på vården mellan NÄL och Brinkåsen. Nej, mitt förtroende är i alla fall slut, det tog 17 år! /…/ Tack ni politiker som röstade ner detta galna förslag förra gången. Ni verkar ändå ha ögonen för invånarnas bästa. Ni har också förstått att om vår patientgrupp inte får adekvat vård, är det inte sällan de i sin sjukdom begår brott så som misshandel och hot mot tjänstemän och utifrån det döms till det dyrare vårdalternativet rättspsykiatri, vilket statistiken i det rättspsykiatriska kvalitetsregistret (RättspsyK) visar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: TTELA (Trollhättans Tidning och Elfsborgs Läns Allehanda)
(2024-02-27)

Seminarium: Juridiska aspekter på registerforskning – vad behöver jag göra och hur får jag det gjort?

”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning torsdag 21 mars, 15:30–16:30. Föreläsare är Erica Schweder, Förvaltningsjurist vid Sektionen för förvaltningsjuridik, Universitetsledningens stab, GU (Göteborgs universitet). /…/ detta seminarium är ett samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst. Seminariet hålls på svenska och alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2024-02-28)

Handkirurgi – en liten specialitet med stor betydelse

”Handkirurgiska kliniken har funnits i trettio år på Södersjukhuset och är den enda specialistkliniken för behandling av handskador i Stockholm. Hit kommer patienter från hela regionen samt Södermanland och Gotland – vilket gör att Södersjukhuset är det största handkirurgiska upptagningsområdet i Sverige med omkring en fjärdedel av landets befolkning. Tobias Laurell är verksamhetschef på handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset och har jobbat här i 18 år. Handkirurgi är en relativt liten läkarspecialitet med få livshotande diagnoser, men med stor betydelse för patienternas livskvalitet. /…/ Under de 18 år han har jobbat på Södersjukhuset har det hänt mycket, bland annat har det Svenska kvalitetsregistret inom handkirurgi, Hakir, startats av professor Marianne Arner på Södersjukhuset, med syfte att förbättra vården och göra den mer jämlik. – Hakir innehåller data från hundratusentals operationer vilket gör att vi enklare kan följa upp och bli bättre, det är en samlande kraft inom hela det handkirurgiska området, säger han.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Södersjukhuset
(2024-02-28)

Lund i framkant i arbetet med demenssymtom i hemvården

”Många personer med demenssjukdom drabbas av symtom som aggressivitet, oro eller sömnstörningar. För att kunna motverka symtomen krävs att medarbetare i omsorgen regelbundet skattar och kartlägger symtomen med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister: BPSD-registret. Lunds kommun använder registret även i hemvården och under 2023 var Lund den kommun som gjorde flest registreringar i landet gällande brukare i hemvården. – Registret fungerar som ett stöd för att vi ska kunna identifiera och sätta in rätt åtgärder. Genom att vi använder registret frekvent bidrar det till fler och mer träffsäkra omvårdnadsåtgärder, säger Elin Nilsson som är demenssjuksköterska i Lunds kommun.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Lunds kommun
(2024-02-29)

Informationsmöte för Nationella kvalitetsregister 8 mars

”Välkommen till ett webbsänt informationsmöte för Nationella kvalitetsregister fredag den 8 mars. Mötet riktar sig till registerföreträdare och medarbetare inom registercentrumorganisationen (RCO). /…/ Sista anmälningsdag: 7 mars 2024”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(Okänt exakt datum)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share