Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
15 februari 2024

Artikeltips 1 februari till 15 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Hur kan AI utveckla välfärden?

”Idag pratas det mycket om möjligheterna med AI (artificiell intelligens) inom fler och fler områden. För mig är det naturligt att fundera på vilken potential tekniken har att stötta välfärdens verksamheter. /…/ Inom vården samlas mycket data, till exempel genom kvalitetsregister. Tillgången till data är avgörande för utvecklingen av AI och som jag ser det ger det Sverige en konkurrensfördel. Sjukvården kan dra nytta av AI för att utforma så effektiva vårdkedjor som möjligt eller för att analysera hur sjukdomar kan förebyggas på ett bättre sätt än tidigare.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner
(2024-02-01)

Webbinarium för anhöriga & dig som står nära

”Du som är anhörig eller som står nära en person som drabbas av en kognitiv sjukdom/demenssjukdom har en viktig roll, då du troligtvis har god kännedom om din närståendes vanor, behov och erfarenheter i livet. I april anordnar BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)-registret två webbinarium som vi gärna vill bjuda in dig/er till. Webbinarierna är en möjlighet att både få värdefull information och möjlighet att ställa frågor. Ena tillfället riktar sig generellt till alla anhöriga och dig/er som står nära, medan det andra framför allt har yngre anhöriga som målgrupp (cirka 15–30 år). Deltagandet är kostnadsfritt och genomförs via Zoom.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
(2024-02-02)

Kunskapsstyrning allt viktigare som styrmetod

”Styrning genom kunskap har blivit en allt viktigare del av den statliga styrningen av kommunala och regionala verksamheter, visar ny rapport från Statskontoret. Längst har den pågått inom hälso- och sjukvården där den också är mest etablerad. Men hur utvecklas kunskapsstyrningen och vad ger den för resultat för invånarna? Det var några av många frågor som ställdes på ett seminarium om kunskapsstyrning anordnat av Statskontoret.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2024-02-05)

Covid-vaccin till gravida säkert för barnen

”Inga ökade risker för barnen, men däremot lägre risk att drabbas av några allvarliga komplikationer. Det är resultatet av den hittills största studien av nyfödda barn vars mödrar vaccinerats mot covid-19 (Coronavirus disease 2019) under graviditeten. Studien är ett samarbete mellan svenska och norska forskare och är publicerad i tidskriften JAMA (Journal of the American Medical Association). /…/ Forskarna har använt sig av nationella register i de båda länderna och inkluderat cirka 98 procent av alla nyfödda barn till kvinnor som blev gravida från att vaccinen blev tillgängliga. Alla födslar från vecka 22 och framåt inkluderades i studien. Det första barnet föddes i juni 2021 och det sista i januari 2023. Alla barn följdes upp under minst en månad eller så länge de vårdades på neonatalavdelning.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Karolinska Institutet
(2024-02-06)

Principer för statistikproduktion och minimering av röjanderisk fastslagna

”Registercentrum Västra Götaland har under en tid arbetat med framtagning av grundläggande principer för statistikproduktion och minimering av röjanderisk. Principerna är nu fastslagna och sammanställda.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2024-02-08)

Ny vägledning om etikprövning

”Etikprövningsmyndigheten har haft i uppdrag att ta fram stödmaterial och genomföra informationsinsatser om etikprövningslagen till forskningshuvudmän och forskare. Stödmaterialet och informationsinsatserna omfattar forskningshuvudmäns och forskares ansvar och skyldigheter vid forskning. Syftet med vägledningen är att forskning utförs i enlighet med de krav som följer av etikprövningslagen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2024-02-09)

Seminarium: Hur jämför jag personer som startar ny behandling med dem som inte gör det?

”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning torsdag 29 februari, 15:30–16.30. Föreläsare är Stefan Franzén, Director, Medical & Payer Evidence Statistics, AstraZeneca Göteborg. Stefan Franzén var tidigare Senior statistiker vid Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland och affilierad till Göteborgs Universitet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2024-02-14)

2,6 miljoner kataraktoperationer

”Nationella Kataraktregistret innehåller data för mer än 2,6 miljoner ingrepp mellan 1992 och 2022. Antalet operationer per miljon invånare i Sverige har ökat nästan 300 procent under tidsperioden. Medelåldern vid operation har minskat och mediansynskärpan på patientens första opererade öga har ökat. Dock råder stora regionala skillnader. En mycket hög andel av patienterna har god uppmätt synskärpa och upplever synförbättring efter operation. /…/ Med sin 30-åriga historia och höga täckningsgrad är registret en världsunik och ovärderlig resurs för utveckling och forskning kring katarakt.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-02-14)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share