Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
16 augusti 2018

Artikeltips 13 juli till 16 augusti

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/07/20/bottenbetyg-ar-inget-argument-for-fritt-val
”Ja – vårdval kortar köer. /…/ Men det har visat sig att vårdval kan få negativa konsekvenser för vårdkvaliteten. Östergötland fick tidigare toppbetyg i Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, tillsammans med Kalmar län. Men sedan Östergötland införde vårdval inom hörselvården 2013, har regionens resultat dalat markant. /…/ Nej – vårdsystemet ”Fritt val” ger inte ökad valfrihet och nöjdhet. Stockholms län ligger helt i botten av Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering /…/”
(2018-07-20)

http://www.dagensjuridik.se/2018/07/kunskap-om-befintlig-lagstiftning-maste-bli-battre-regeringen-satsar-miljoner-pa-samordnad-a
”Kunskapen om befintlig lagstiftning måste bli bättre. Det anser regeringen som nu skjuter till 12 miljoner kronor för att kommuner och landsting ska få ordning på vård- och omsorgskedjan för äldre som är dementa eller multisjuka. /…/ Sveriges kommuner och landsting (SKL) får 8 miljoner kronor för att ta fram material och utbilda personal i att använda ett verktyg som kallas för SIP /…/ SKL får även 2 miljoner för att utveckla kvalitetsregistret Senior Alert där personalen kan följa upp kvaliteten på sitt arbete med SIP.”
(2018-07-23)

http://www.kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk/genetiskauppgifterikvalitetsregister.3209.html
”’Genetiska uppgifter’ har med GDPR tillkommit som en ny kategori av känsliga personuppgifter.”
(2018-07-29)

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/gemensamtsystemforkunskapsstyrning.3106.html
”Under 2018 etablerar landsting och regioner, med stöd av SKL, ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.”
(2018-07-29)

https://www.dagensmedicin.se/blogg/vardtrojkan/2018/07/30/sjukvardens-tillkortakommanden
”I vår genomgång av sjukvården har vi funnit flera allvarliga systemfel som med tiden har blivit allt viktigare. /…/ De allvarligaste ansvarsbristerna är: /…/ 9. Kvalitetsregistren upprätthåller för närvarande en stor del av Sveriges rykte som medicinsk utvecklingsland och har bevisat sitt värde. Därför är det egendomligt att inte alla repetitiva undersökningar och behandlingar är föremål för analys i kvalitetsregister.”
(2018-07-30)

https://registercentrum.se/nyheter/ju-tidigare-debut-desto-svarare-foeljder-av-diabetes-typ-1
”En ny studie från Nationella Diabetesregistret visar att det har stor betydelse när i livet man drabbas av diabetes typ 1. Flickor som drabbas före 10 års ålder får sin förväntade livslängd kortad med 18 år. Motsvarande siffra för pojkar är 14 år.”
(2018-08-07)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/08/09/stora-skillnader-i-varden-vid-pankreascancer
”/…/ sjukvårdens förmåga att operera patienter med misstänkt bukspottkörtelcancer inom den rekommenderade tiden varierar kraftigt mellan landstingen. Samtliga landsting och regioner misslyckas men i olika grad. Det visar statistik från Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer som Dagens Medicin tagit del av.”
(2018-08-09)

  1. https://www.dn.se/debatt/nya-dyra-cancermediciner-utan-verkan-for-de-flesta
    ”De nya effektivare cancermedicinerna förlänger livet för många. Men de ­positiva effekterna kan bara ses hos en mindre andel av patienterna. Nya siffror visar att hälften av patienterna inte hjälps av behandlingen. /…/ En väg att gå är att vi i Sverige i än större utsträckning utgår från ett medborgar- och patientperspektiv där samhället (med en från ekonomiska intressen oberoende akademi och sjukvård) tar ett större ansvar för en bättre individualiserad behandling. Detta kan ske genom bättre användning av kvalitetsregister och sjukvårdens samlade register.”
    (2018-08-10)
  2. https://www.dn.se/debatt/repliker/snabb-utveckling-mot-alltmer-avancerad-cancerdiagnostik
    Replik till ovanstående artikel. ”Faktum är att redan i dag åtföljs många nya cancerläkemedel av ett särskilt diagnostiskt test som syftar till att visa vilka patienter som kan förväntas få effekt av läkemedlet, skriver Anders Blanck, vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen. /…/ Sverige har alla förutsättningar att bli ett ledande land inom cancervård /…/ Det handlar om att staten investerar i stödjande infrastruktur som ger förutsättningar för avancerade forskningsmiljöer. Samtidigt kan vi dra nytta av Sveriges styrkor inom kvalitetsregister och öka möjligheterna till en mer individanpassad vård. Nyckelordet i allt detta är samverkan.”
    (2018-08-14)

http://qrcstockholm.se/news/forlossningsskador-minskar-i-stockholms-lan
”Antalet kejsarsnitt och allvarliga bristningar minskade på förlossningsklinikerna i Stockholm under 2017. Det visar en rapport från en pågående satsning där QRC Stockholm, förlossningsklinikerna och Graviditetsregistret arbetar tillsammans för en mer jämlik förlossningsvård.”
(2018-08-15)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@ltblekinge.se.

Share