Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
13 juli 2018

Artikeltips 25 juni till 13 juli

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/608495/allas_vinst_allas_ansvar
”Med det permanenta life science-kontoret på plats är det dags för hela branschen att bidra, skriver Anders Blanck. /…/ Vi kan inte klaga på regeringens insikt om problematiken. De tre ministrarnas presentation av den nya satsningen på ett life science-kontor (debattartikel i Dagens Medicin den 5 februari) var en klockren sammanfattning av utmaningarna och behoven: Öka innovationstakten i hälso- och sjukvården, fler kliniska prövningar till Sverige, snabba på samordningen av kvalitetsregistren och biobankerna, snabbare och kostnadseffektivare utveckling av nya läkemedel, och vikten av Sverige som attraktiv internationell testmarknad. Och det var bara några av punkterna som identifierades.”
(2018-06-25)

https://registercentrum.se/nyheter/fran-botten-till-baettre-aen-rikssnittet-genom-ihaerdigt-kvalitetsarbete
”2009–2012 fick ortopedkliniken i Gävle inom två år operera om 5,7 procent av de patienter som fått höftprotes insatt. Kliniken var näst sämst i landet. Förbättringsarbete med hjälp av Höftprotesregistret har gett resultat. 2014–2017 var kliniken lite bättre än riksgenomsnittet.”
(2018-06-27)

http://qrcstockholm.se/news/cristin-lind-i-styrelsen-for-forum-for-health-policy
”Forum för Health Policy är en ideell förening som stimulerar utveckling och innovation inom hälsa, vård och omsorg. Cristin Lind, medarbetare på QRC Stockholm, sitter numera i deras styrelse.”
(2018-06-27)

http://cpup.se/studerar-knakontraktur-vid-cp
”Fysioterapeut Erika Cloodt /…/ kommer att studera knäkontrakturer med hjälp av data från CPUP.”
(2018-06-28)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/28/ny-uppfoljning-av-varden
”Det är Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som nu får uppdraget att lämna förslag på hur uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas. Det ska de göra i samråd med landsting och regioner, företrädare för kvalitetsregister, patientorganisationer, andra myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.”
(2018-06-28)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/28/det-saknas-strategi-for-att-anpassa-varden-individuellt
”Bättre verktyg för att följa kvaliteten i sjukvården är nödvändiga för att möta lagstiftarnas intentioner med HSL och prioriteringsutredningen om en lika bra vård för alla invånare i Sverige, skriver fyra debattörer. /…/ En bättre uppföljning där kvalitetsindikatorer även inkluderar jämlikhetsaspekterna borde vara en självklar del av den IT-utveckling som står för dörren. RCC:s arbete med att bygga upp en nära koppling mellan nationella vårdprogram och kvalitetsregister är en lovande aktivitet.”
(2018-06-28)

http://www.kvalitetsregister.se/forskning/forskningskonferens2018.3149.html
Program samt presentationer från kvalitetsregisterforskningskonferensen på Arlandia den 23 maj.
(2018-06-28)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/06/Vill-granska-sjukvarden-med-hjalp-av-klinisk-revision
”Läkaresällskapet vill granska sjukvården med klinisk revision. /…/ – Man kan inte bara sitta och gnälla utan måste visa hur vi vill bli granskade. Det är klart att vi ska vara ’accountable’ för den stora mängden pengar som läggs in i sjukvården. Vi har ett ansvar att vara noggranna och inte slösa med de gemensamma resurserna. Men vi tycker ofta att vi blir utvärderade på fel indikatorer, säger hon och tillägger att tanken med Hippokratesrevision förstås är att använda kvalitetsregister – men också att ställa det emot faktiska genomgångar av journaler och intervjuer med personal på alla nivåer.”
(2018-06-29)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/06/Ny-rekommendation-om-hur-Orkambi-bor-anvandas-vid-cystisk-fibros
”Ny rekommendation om hur Orkambi bör användas vid cystisk fibros. /…/ Av rekommendationen framgår att behandling bör erbjudas till patienter äldre än sex år som handläggs vid något av de fyra särskilda centrum för sjukdomen som finns i landet. Patienten ska också bära på den specifika genetiska förändring där läkemedlet har effekt, samt vara registrerad i kvalitetsregistret för cystisk fibros.”
(2018-06-29)

http://rcso.se/valkommen-pa-inspirationsdag-larande-natverk-inom-barnhalsovarden-barnsjukvarden
”Den 9 oktober bjuder Registercentrum Sydost in till en inspirationsdag för att arbeta med lärande nätverk inom barnhälsovården/barnsjukvården.”
(2018-07-02)

 1. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/07/02/fordelarna-med-vardval-ar-tydliga
  ”Det bästa för patienterna är att vårdvalet och Fritt val utvecklas, inte avvecklas. Det skriver Mona Boström som utrett frågan på uppdrag av Hörselföretagarna. /…/ Fritt val inom hörselvården ger patienten möjlighet att ur ett brett sortiment välja det hörhjälpmedel som bäst passar just den individens behov. Det ger mer nytta och bättre funktion, enligt uppföljning i kvalitetsregistret.”
  (2018-07-02)
 2. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/07/04/hopkok-om-fritt-val-imponerar-inte
  ”Hörselskadades Riksförbund går till attack mot Hörselföretagarnas rapport om vårdvalet. Rapporten innehåller mer fluffigt tyckande än fakta, skriver ordförande Mattias Lundekvam.”
  Replik på Mona Boströms artikel.
  (2018-07-04)
 3. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/07/10/vardvalet-har-medverkat-till-okad-tillganglighet
  ”’Det som skiljer oss åt är medlen’, skriver Mona Boström som svar på Hörselskadades Riksförbunds kritik mot vårdvalet.”
  (2018-07-10)

https://lkg-registret.se/?p=540
”Representanter för LKG-registret medverkade vid europeisk ortodontikongress i Edinburgh.”
(2018-07-03)

http://www.rjl.se/om-oss/pressrum/nyheter/Nyheter-fran-regionen/maktlistan-2018-kunskapsstyrning-ett-begrepp-i-fokus
”Vilka är svensk hälso- och sjukvårds mest inflytelserika personer? När tidningen Dagens Medicin för 23:e året publicerar sin lista över 100 makthavare finns ännu en gång hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, utvecklingsdirektör Göran Henriks och regiondirektör Agneta Jansmyr i Region Jönköpings län med. /…/ Kunskapsstyrning har till exempel stark koppling till Nationella kvalitetsregister för sjukvården, där Agneta Jansmyr är ordförande för ledningsfunktionen, där också SKL, Socialdepartementet och Socialstyrelsen ingår.”
(2018-07-03)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/07/11/operation-av-halsmandlar-kan-paverka-immunforsvaret-pa-sikt
”Att operera bort tonsillerna på barn kopplas i en observationsstudie till ökad risk att drabbas av infektionssjukdomar och allergi. Intressanta resultat menar registerhållare för svenska kvalitetsregistret för tonsilloperation.”
(2018-07-11)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share