Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
24 september 2020

Artikeltips 12 september till 24 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

September 2020 (BPSD-registret)

https://bpsd.se/september-2020
Nyhetssammanfattning från BPSD-registret. Ämnen som tas upp är följande: ”Uppdateringar i registret och ny manual”, ”Information om hösten 2020”, ”Webbutbildningen här på hemsidan”, ”Foldrar” och ”Rapport från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR”.
(2020-09-14)

Disputation Peter Wide: Neurogenic bladder and bowel dysfunction: Clinical aspects in children with spinal dysraphism

http://mmcup.se/?p=1930
”Den 9 oktober disputerar barnläkaren Peter Wide vid Linköpings universitet klockan 13:00. Länken (i nyheten, reds anm.) leder till en sammanfattning av avhandlingen, det finns även möjlighet att anmäla sig till att delta digitalt vid disputationen i slutet av texten.”
(2020-09-15)

Webbinarium – Att forska på kvalitetsregister

https://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/webbinariumattforskapakvalitetsregister.3779.html
”Välkommen till ett webbinarium om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Webbinariet erbjuds vid två tillfällen – den 15 oktober och den 3 december.”
(2020-09-16)

Utebliven cancervård ska kartläggas

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/16/utebliven-cancervard-ska-kartlaggas
”Även om den akuta cancersjukvården har kunnat fortgå under pandemin finns en oro för att cancerpatienter har hamnat i kläm. Nu samlas statistikinsamling för att ge en klarare bild.”
(2020-09-16)

Överblickbar journal ska ge effektivare patientmöten

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/16/overblickbar-journal-ska-ge-effektivare-patientmoten
”Ett digitalt verktyg som gör vårdprocessen visuellt överskådlig och som förutom provresultat fångar upp hur patienten mår driftsattes i april. Än så länge krävs dock merarbete för att registrera data.”
(2020-09-16)

”Månadens HAKIR” (Handkirurgiskt kvalitetsregister)

https://hakir.se/manadens-hakir
”Med start i september skickas månadsrapporter ut till enheterna. Rapporterna innehåller 8 grafer och visar bland annat täckningsgrad, svarsfrekvens och reoperationer. Rapporterna skickas ut till lokala HAKIR-koordinatorer och verksamhetschefer på enheterna och kan användas på APT, som underlag till förbättringsarbete med mera Vår förhoppning är att rapporterna gör att data som matas in i registret blir lättillgängligt och användbart.”
(2020-09-16)

Presentation från seminarium 10 september (Registercentrum Norr)

https://www.registercentrumnorr.vll.se/nyheter/2020/09/17/presentation-fran-seminarium-10-september
Registercentrum Norr delar med sig av en presentation i ämnet ”Hur skriver man statistikavsnittet i en ansökan? Val av metod och stickprovsdimensionering”.
(2020-09-17)

Vägledning vid återstart av utredning och behandling av sömnapné under fortsatt COVID-19 pandemi

https://www.swedishsleepresearch.com/nyhet/v%C3%A4gledning-vid-%C3%A5terstart-av-utredning-och-behandling-av-s%C3%B6mnapn%C3%A9-under-fortsatt-covid-19-pandemi
”COVID-19 pandemin har medfört stora förändringar i alla vårdprocesser och sömnapnévården har drabbats av en betydande nedstängning av verksamheter. Siffror från kvalitetsregistret SESAR under våren/sommar 2020 talar för en 70 %-ig reduktion av utredning och behandlingsstart med CPAP eller apnébettskena i landet jämfört med samma tidsperiod under föregående år. En arbetsgrupp bestående av representanter från kvalitetsregistren SESAR och SWEDEVOX och berörda specialistföreningar har sammanställd ett dokument som kan ger en vägledning för återstart av sömnmedicinsk verksamhet.”
(2020-09-17)

Två nya vetenskapliga artiklar baserade på CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)

https://cpup.se/tva-nya-vetenskapliga-artiklar-baserade-pa-cpup
”Följande nya artiklar är publicerade /…/ Prevalence of pain and interference with daily activities and sleep in adults with cerebral palsy. /…/ Association between pelvic obliquity and scoliosis, hip displacement and asymmetric hip abduction in children with cerebral palsy: a cross-sectional registry study.”
(2020-09-21)

HAKIR i pandemitider (Handkirurgiskt kvalitetsregister)

https://hakir.se/hakir-i-pandemitider
”En enkät har under hösten skickats ut till landets lokala HAKIR-koordinatorer. Frågorna rör hur arbetet med HAKIR påverkats under pandemin. 9 svar har kommit in och vi vill tacka för er medverkan.”
(2020-09-21)

Ökad risk för viss typ av demens vid typ 2-diabetes

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/22/okad-risk-for-viss-typ-av-demens-vid-typ-2
”En studie baserad på svenska registerdata pekar på en ökad risk för vaskulär demens men inte för alzheimer bland patienter med typ 2-diabetes. Men ett välinställt blodsocker kan minska risken.”
(2020-09-22)

Nya arbetsområden inom standardisering: spårbarhet av medicinteknik samt precisionsmedicin

https://www.mynewsdesk.com/se/stockholmsciencecity/blog_posts/nya-arbetsomraaden-inom-standardisering-spaarbarhet-av-medicinteknik-samt-precisionsmedicin-95836
”För att uppnå patientsäkerhet, effektivisering, hållbarhet och god arbetsmiljö har Svenska institutet för standarder (SIS) startat ett arbete för att tillsammans med aktörer utveckla ett dokument för att beskriva uppbyggnaden av en digitaliserad spårbarhetsprocess av medicintekniska produkter, det vill säga vad man bör tänka på och hur det bör utformas. /…/ Dokumentet är tänkt att tydliggöra hur man skapar ett system för att kunna: /…/ ”Automatiskt” registrera i kvalitetsregister /…/”
(2020-09-22)

Bara genom att våga identifiera skillnaderna går de att påverka

https://www.dagensmedicin.se/blogg/lisa-blohm/2020/09/22/bara-genom-att-vaga-identifiera-skillnaderna-gar-de-att-paverka
”/…/ ingen skulle hävda att alla är precis lika skickliga på det de gör. Inte heller urologer som opererar prostatacancer, vilket den aktuella studien handlar om. Men forskarna bakom den ser större spridning i resultat när det gäller biverkningarna impotens och urinläckage än de hade förväntat sig. Det är en signal att det finns saker som kan göras bättre. /…/ bara genom att våga se och analysera skillnaderna går det att påverka dem. Det finns i dag en betydligt större öppenhet i sjukvården för att visa upp jämförelser offentligt än i början av 2000-talet och det har snabbat på arbete med kvalitetsfrågor. Enträgna eldsjälars arbete med kvalitetsregister har givit effekt. Att redovisa enskilda kirurgers resultat för vem som helst, tror jag inte på. /…/ Men även jämförelser på individnivå kan vara viktiga för att den enskilda kirurgen ska inse att det finns saker att slipa på och chefer få upp ögonen för möjliga systemfel.”
(2020-09-23)

Ny artikel: ”With CO-OP I’m the boss” – experiences of the cognitive orientation to daily occupational performance approach as reported by young adults with cerebral palsy or spina bifida

http://mmcup.se/?p=1949
”Ann-Marie Öhrvall, Lena Bergqvist, Caisa Hofgren och Marie Peny-Dahlstrand har nyligen publicerat denna artikel. Via länken (i nyheten, reds. anm) så kommer du till PDF version av artikeln, kopiera och klistra in i din webbläsare.”
(2020-09-23)

Samverkansdag: Förutsättningar och möjligheter – kvalitetsregister och patientöversikter

https://www.youtube.com/watch?v=WPe718NQJnw
”Samverkansdagen för kvalitetsregister och patientöversikter i cancervården ägde rum tisdagen den 22 september 2020, delvis fysiskt på Akademiska sjukhuset i Uppsala och delvis digitalt via plattformen Zoom. Det här är sändningen från förmiddagens presentationer.”
(2020-09-24)

Kalix sjukhus bäst i landet på strokevård

https://hbwebben.se/kalix-sjukhus-bast-i-landet-pa-strokevard
”Under onsdagen stod det klart att Kalix sjukhus vunnit pris för bästa strokevården i Sverige. Det är styrgruppen för Riksstroke, som årligen korar en vinnare i strokevård. Riksstroke är ett nationellt kvalitetsregister som innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter 3 och 12 månader efter insjuknandet.”
(2020-09-24)

Ny artikel: ”Cognitive challenges in persons with spina bifida: Bearing on urological dysfunctions?”

http://mmcup.se/?p=1953
”Ingrid Ehrén och medarbetare har nyligen publicerat denna artikel som ni finner i fulltext via denna länk (i nyheten, reds. anm).”
(2020-09-24)

500 000 frakturer nu registrerade i Svenska Frakturregistret

https://registercentrum.se/nyheter/500-000-frakturer-nu-registrerade-i-svenska-frakturregistret
”Frakturregistret startades med stöd från staten och regionerna för snart tio år sedan. Det finns ingen motsvarighet i något annat land. I registret samlas data kring såväl kirurgiskt som icke-kirurgiskt behandlade frakturer vilket är unikt och ger registerdata dess stora värde.”
(2020-09-24)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share