Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
31 oktober 2017

Årsrapporter från RC Syds register

 

Årsrapporter från register anslutna till RC Syd har den senaste månaden börjat publiceras. Nedan länkar vi till de som finns utlagda på respektive registers hemsida. Listan kontrolleras och uppdateras kontinuerligt.

Barnkataraktregistret PECARE
http://rcsyd.se/pecare/resultat/arsrapport

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
http://www.bpsd.se/om-bpsd-registret/verksamhetsberattelse

CPUP – Uppföljningsprogram för Cerebral Pares
http://cpup.se/publikationer/arsrapporter

HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister
http://hakir.se/rapporter

LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret
http://lkg-registret.se/?page_id=202

MMCUP – Uppföljningsprogram för spinal dysrafism och hydrocefalus
http://mmcup.se/wp-content/uploads/2017/09/170925-%C3%85rsrapport-MMCUP-2016-2017.pdf (PDF-format, 2 MB)

Nationella Kataraktregistret
http://rcsyd.se/kataraktreg/publikationer/arsrapporter

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar
http://www.infektion.net/rapporter-kvalitetsregistret

NMiS – Neuromuskulära sjukdomar i Sverige
https://nmisse.wordpress.com/dokument

Registret för Svenska Bukväggsbråck
https://www.ventralhernia.se/%C3%85rsredovisningar

RIKSHÖFT
http://rikshoft.se/arsrapporter

SKaPa – Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit
http://www.skapareg.se/resultat

SNR – Svenskt Njurregister
http://www.medscinet.net/snr/rapporter.aspx

SQRTPA – Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery
http://sqrtpa.se/arsrapporter

Svenska Makularegistret
http://makulareg.se/publikationer/arsrapporter

Svenska Nationella Fotledsregistret
http://www.swedankle.se/arsrapporter.php

Svenska knäprotesregistret
http://www.myknee.se/publikationer/arsrapporter

Svenska Skulder- och Armbågsregistret
http://ssas.se/kval/reports.php

SweTrau – Svenska Traumaregistret
http://rcsyd.se/swetrau/dokument

Share