Dokument

På denna sida samlas olika typer av dokument relaterade till SweTrau (Svenska Traumaregistret). Söker du efter årsrapporter eller minnesanteckningar och presentationer från styrgruppsmöten och användarmöten finns dessa samlade på hemsidan under Om SweTrau.

Användarmanual

Manual för registrering i SweTrau (PDF-format, 558 kB)

Visualiseringsmanual

Manual för visualisering i SweTrau (PDF-format, 99 kB)

Den nationella traumautredningen

Läkarbemannad prehospital akutsjukvård – sammanställning av evidens (PDF-format, 155 kB)

Mötesanteckningar från expertgruppsmötet i nationella traumautredningen, 131206 (PDF-format, 158 kB)

Mötesanteckningar från expertgruppsmötet i nationella traumautredningen, 130924 (PDF-format, 334 kB)

Prehospital traumavård Delprojekt till Socialstyrelsens regeringsuppdrag, att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavård (PDF-format, 398 kB)

Regeringsuppdrag Traumavård (PDF-format, 1,6 MB)

Sammanställning av traumavård på akutmottagning och inom sluten vård (PDF-format, 1,4 MB)

Traumavård vid allvarlig händelse (PDF-format, 605 kB)

Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa (PDF-format, 2,0 MB)

Underlaget i högspec-utredningen stöder inte slutsatserna (PDF-format, 8,0 MB)

Övriga dokument

Guide kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete (PDF-format, 4,9 MB)

SweTrau-statistik efter registrets första 22 månader (PDF-format, 1 MB)

The Utstein template for uniform reporting of data following major trauma: A joint revision (PDF-format, 423 kB)

The Utstein Trauma Template for Uniform Reporting of Data following Major Trauma Data Dictionary (PDF-format, 2,1 MB)

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 20 december 2023