AIS – Abbreviated Injury Scale

The Abbreviated Injury Scale© (AIS©) är ett verktyg som används för att rangordna en skadas allvarlighetsgrad och har en medicinsk terminologi som gör att skalan är internationellt accepterad. AIS är en anatomiskt baserad, global och samstämmig definition som klassificerar varje skada efter kroppsregioner och vars skala går från 1 till 6 där 6 är maximal skada.

Med anatomiskt baserad menas att AIS beskriver vad en skada gör med ett specifikt organ. AIS är grunden för beräkningen av Injury Severity Score (ISS) för den multipelt skadade patienten. AIS 2005 (med uppdatering 2008) samt AIS 2015 är upphovsrättsskyddade och både individuell användning och webbplatslicenser kan köpas.

AIS tillhandahåller standardiserad terminologi för att beskriva skador och rankar dessa efter svårighetsgrad.

AIS används

  • inom sjukvården för att bland annat förbättra traumavården
  • av motorfordonskraschutredare för att identifiera skademekanismen och förbättra fordonsdesignen
  • av forskare för epidemiologiska studier och systemutveckling som kan påverka lagar och förordningar.

AIS-utbildningen gör det möjligt för användare att lära sig att korrekt koda skador enligt fastställda regler och riktlinjer, vilket ökar tillförlitligheten över hela världen och är obligatorisk för den som ska skaderegistrera i SweTrau (Svenska Traumaregistret).

Kodningsfrågor

Vi har samlat all information kring AIS-kodning på en särskild sida. Här finns kodningsfrågor och svar som ni har ställt och som era kollegor också kan ha hjälp av. Vi kommer att fylla på allteftersom era frågor inkommer till oss.

Klicka här för att komma till våra samlade kodningsfrågor och svar.

Publicerad: 20 maj 2015
Senast uppdaterad: 11 december 2020