AIS – Abbreviated Injury Scale

The Abbreviated Injury Scale© (AIS©) är ett verktyg som används för att rangordna en skadas allvarlighetsgrad och har en medicinsk terminologi som gör att skalan är internationellt accepterad. AIS är en anatomiskt baserad, global och samstämmig definition som klassificerar varje skada efter kroppsregioner och vars skala går från 1 till 6 där 6 är maximal skada.

Med anatomiskt baserad menas att AIS beskriver vad en skada gör med ett specifikt organ. AIS är grunden för beräkningen av Injury Severity Score (ISS) för den multipelt skadade patienten. AIS 2005 (med uppdatering 2008) samt AIS 2015 är upphovsrättsskyddade och både individuell användning och webbplatslicenser kan köpas.

AIS tillhandahåller standardiserad terminologi för att beskriva skador och rankar dessa efter svårighetsgrad.

AIS används

  • inom sjukvården för att bland annat förbättra traumavården
  • av motorfordonskraschutredare för att identifiera skademekanismen och förbättra fordonsdesignen
  • av forskare för epidemiologiska studier och systemutveckling som kan påverka lagar och förordningar.

AIS-utbildningen gör det möjligt för användare att lära sig att korrekt koda skador enligt fastställda regler och riktlinjer, vilket ökar tillförlitligheten över hela världen och är obligatorisk för den som ska skaderegistrera i SweTrau (Svenska Traumaregistret).

Ordlista

AIS-manualen är ett viktigt verktyg vid AIS-kodning. Den är omfattande, skriven på engelska och innehåller många uttryck som kan vara svåra att förstå. För att förenkla registreringsarbetet, öka datakvaliteten och säkra enhetlig registrering i samband med AIS-kodning har nu en svensk ordlista tagits fram där de svåraste uttrycken förklaras.

SweTrau har fått godkänt av sin norska motsvarighet Nasjonelt Traumeregister (NTR) att använda deras AIS ordlista och översätta den till svenska. Författarna till den norska ordlistan är Olav Røise (faglig leder och professor NTR) samt Morten Hestnes (anestesisykepleier och registrar Traumeregistret, Oslo universitetssjukhus, Ullevål). De har även gjort en del av de illustrationer som finns för att förtydliga innebörden av ett antal ord.

Klicka här för att ladda ner ordlistan för AIS (PDF-format, 687 kB).

Kodningsfrågor

Vi har samlat all information kring AIS-kodning på en särskild sida. Här finns kodningsfrågor och svar som ni har ställt och som era kollegor också kan ha hjälp av. Vi kommer att fylla på allteftersom era frågor inkommer till oss.

Klicka här för att komma till våra samlade kodningsfrågor och svar.

Publicerad: 20 maj 2015
Senast uppdaterad: 7 december 2023