Täckningsgrad

På denna sida hittar du information om SweTraus (Svenska Traumaregistrets) täckningsgrad.

2022 ökade den totala täckningsgraden från 59,9 % (preliminärt datauttag den 14 november 2022) till 69,8 % (den 15 januari 2023).

Data från SIR (Svenska Intensivvårdsregistret), vilka utgör nämnaren, redovisas ganska omgående efter utskrivning av patienten medan data från SweTrau, vilka utgör täljaren, kommer in i systemet med betydligt längre fördröjning. Detta innebär att vi räknar med att den slutliga täckningsgraden kommer att vara betydligt högre än vad vi sett hittills. En total täckningsgrad på runt 85 % borde vara fullt möjlig.

Ytterligare två datauttag avseende täckningsgrad görs under våren 2023:

  • Datauttag II, måndagen den 27 februari
  • Datauttag III, måndagen den 24 april

Årsrapport SweTrau 2023 kommer att helt baseras på Datauttag III.

I nedladdningsboxen här intill kan du ladda ner grafer och tabeller rörande täckningsgraden i SweTrau.

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 6 mars 2023