Om SweTrau

Trauma är den främsta dödsorsaken under livets första fyra årtionden i de flesta industriländerna. För varje död i trauma finns tre invalidiserade. Trauma orsakar stort lidande, betydande invaliditet och därigenom stora kostnader.

SweTrau (Svenska Traumaregistret) fokuserar på svåra skadefall orsakade av trafikolyckor, fall och annat yttre våld. Valet av ingående variabler har gjorts i ett europeiskt konsensusarbete med experter på trauma från Skandinavien, Storbritannien, Tyskland och Italien. Arbetet bar namnet ”The revised Utstein Template for Uniform Reporting of Data following Major Trauma, 2009”.

Stadgar

Klicka här för att ladda ner SweTraus stadgar (PDF-format, 148 kB).

Publicerad: 17 november 2014
Senast uppdaterad: 14 februari 2022