Vetenskapliga publikationer

Via menyn till vänster finner du årsvis vetenskapliga publikationer där data ur Svenska Traumaregistret har använts.

Publicerad: 22 februari 2023
Senast uppdaterad: 22 februari 2023