Forskning och utveckling

På denna sida listas från och med 2018 och framåt dels vetenskapliga publikationer där data ur SweTrau har använts, dels beviljade ansökningar om uttag av registeruppgifter ur SweTrau för forskningsändamål.

För information om hur du som är forskare ansöker om att få använda registerdata kan du läsa mer under ”Utlämnande av data ur registret” som du finner under rubriken ”Registrering”.
Klicka här för att komma till detta avsnitt.

Vetenskapliga publikationer

2020

Henriksson M, Saulnier D, Berg J et al. The transfer of clinical prediction models for early trauma care had uncertain effects on mistriage. J Clin Epidemiol. 2020 Dec;128:66-73. PMID: 32835888 DOI: 10.1016/j.jclinepi.2020.08.014

Candefjord S, Asker L, Caragounis E-C. Mortality of trauma patients treated at trauma centers compared to non-trauma centers in Sweden; a retrospective study. Eur J Trauma Emerg Surg. 2020 Jul 27. doi: 10.1007/s00068-020-01446-6.

Sandström L, Engström Å, Nilsson C, et al. Trauma patients’ health-related quality of life and perceptions of care: A longitudinal study based on data from the Swedish Trauma Registry. Int Emerg Nurs. 2020 Mar 31. doi: 10.1016/j.ienj.2020.100850.

Mill V, Wellme E, Montan C.Trauma patients eligible for resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta (REBOA), a retrospective cohort study. Eur J Trauma Emerg Surg. 2020 Mar 23. PMID: 32206881 DOI: 10.1007/s00068-020-01345-w

2019

Ghorbani P, Troëng T, Brattström O, et al. Validation of the Norwegian survival prediction model in trauma (NORMIT) in Swedish trauma populations. Br J Surg. 2019 Aug 28. doi: 10.1002/bjs.11306

Linder F, Holmberg L, Eklöf H, et al. Better compliance with triage criteria in trauma would reduce costs with maintained patient safety. Eur J Emerg Med. 2019 Aug;26(4):283-288.

Wihlke G, Strömmer L, Troëng T, et al. Long term follow-up of patients treated for traumatic injury regarding physical and psychological function and health related quality of life. Eur J Trauma Emerg Surg. 2019 Jun 24.

Sandström L. The trauma continuum – Experiences from injured persons and critical care nurses. Luleå: Luleå University of Technology, 2019. Doktorsavhandling (disputation 2019-05-24).
SweTrau-data har använts i artikel IV (longitudinell studie).

Caragounis E-C. Surgical management of rib fractures following trauma and triage. Göteborg: Göteborgs universitet, 2019. Doktorssavhandling (disputation 2019-05-03).
SweTrau-data har använts i artikel IV (prospektiv studie).

Linder F, Holmberg L, Björck M, et al. A prospective stepped wedge cohort evaluation of the new national trauma team activation criteria in Sweden – the TRAUMALERT study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2019 Apr 30;27(1):52. doi: 10.1186/s13049-019-0619-1

Granström A, Strömmer L, Falk A-C, et al. Patient experiences of initial trauma care. Int Emerg Nurs. 2019 Jan;42:25-29.

2018

Granström A. Patient and organisational perspectives of initial trauma care. Stockholm: Karolinska Institutet, 2018. Licentiatsavhandling (försvarad 2018-11-09).
SweTrau-data har använts i samtliga artiklar (en kohortstudie, en kvalitativ studie).

Ghorbani P. Review and prediction of trauma mortality. Stockholm: Karolinska Institutet. Doktorsavhandling (disputation 2018-10-19).
SweTrau-data har använts i samtliga artiklar (fyra kohortstudier).

Bakhshayesh P, Weidenhielm L, Enocson A. Factors affecting mortality and reoperations in high-energy pelvic fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2018;28(7): 1273-1282.

Eriksson M, von Oelreich E, Brattström O, et al. Effect of preadmission beta-blockade on mortality in multiple trauma. BJS Open, 2018;2(6):392-399.

Holtenius, J., P. Bakhshayesh, Enocson, A. The pelvic fracture – Indicator of injury severity or lethal fracture? Injury, 2018;49(8):1568-1571.

Ghorbani P, Strömmer L. Analysis of preventable deaths and errors in trauma care in a Scandinavian trauma level-I centre. Acta Anaesthesiol Scand, 2018 May 24. [Epub ahead of print].

Eriksson M. Severe trauma – Risks and outcomes. Stockholm: Karolinska Institutet, 2018. Doktorsavhandling (disputation 2018-04-27).
SweTrau-data har använts i samtliga artiklar (en case-control studie, tre kohortstudier).

Linder F. Trauma – Diagnostics and triage. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018. Doktorsavhandling (disputation 2018-04-13).
SweTrau-data har använts i artikel III-IV (två kohortstudier).

Granström A, Strömmer L, Schandl A, et al. A criteria-directed protocol for in-hospital triage of trauma patients. Eur J of Emerg Med 2018;25(1):25-31.

Linder F, Holmberg L, Eklöf H, et al. Better compliance with triage criteria in trauma would reduce costs with maintained patient safety. Eur J Emerg Med. 2018 Feb 12. [Epub ahead of print].

 

Beviljade ansökningar om registerdata

2021

Shahin Mohseni, Örebro: ”Mortalitet till följd av svåra traumatiska hjärnskador mellan patienter som handläggs på traumacenter och icke-traumacenter i Sverige” (2021-04-21).

Denise Bäckström, Linköping: ”Tid till sjukhus för traumapatienter i Sverige” (2021-03-24).

Stefan Candefjord, Göteborg: ”Digitalt beslutsstöd för rekommendation av transportdestination för traumapatienter” (2021-03-24).

Hans Berg, Stockholm: ”Polytrauma patients – epidemiology and outcome” (2021-03-05).

2020

Lovisa Strömmer, Stockholm: ”Traumamortalitet på regionsjukhus jämfört med akutsjukhus – en fördjupad analys” (2020-11-28).

Glenn Larsson, Borås: ”Trauma i svensk ambulanssjukvård” (2020-11-09).

Karl Franklin, Umeå: ”Förekomst och behandling av traumatisk pneumothorax och hemothorax i Sverige” (2020-10-08).

Denise Bäckström, Linköping: ”Covid-19 pandemins sekundära traumatologiska effekter i Sverige” (2020-08-07).

Carl-Magnus Wahlgren, Stockholm: ”Skottskador nationellt – epidemiologisk studie” (2020-03-23).

Elham Rostami, Uppsala: Development of penetrating injuries in Sweden during the last decade” (2020-02-04).

2019

Kevin Mani, Uppsala: ”Utvärdering av Nationella traumalarmskriterier” (2019-09-12).

Tal Hörer, Örebro: ”Behandling av trubbiga thorakala aorta skador” (2019-06-18).

Martin Salö, Lund: ”Incidens, morbiditet, mortalitet vid trauma hos barn: en kontrollerad kohortstudie av Svenska barn 1977 – 2017”
(2019-02-05).

2018

Eva-Corina Caragounis, Göteborg: ”Triagering av traumapatienter och påverkan på skadeutfall” (2018-10-18).

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 21 april 2021