Forskning och utveckling

Via menyn till vänster hittar du dels vetenskapliga publikationer där data ur SweTrau har använts, dels beviljade ansökningar om uttag av registeruppgifter ur Svenska Traumaregistret för forskningsändamål.

För information om hur du som är forskare ansöker om att få använda registerdata kan du läsa mer under ”Utlämnande av data ur registret” som du finner under rubriken ”Registrering”.
Klicka här för att komma till detta avsnitt.

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 22 februari 2023