Länkar

Föreningar och sällskap

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma

Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Svensk Förening för Akutsjukvård

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet

Registerverksamhet

Nationella Kvalitetsregister

Svenska Frakturregistret

Svenska Intensivvårdsregistret

Svenskt Perioperativt Register (SPOR)

Övrigt

1177/Vårdguiden

Publicerad: 19 december 2015
Senast uppdaterad: 16 november 2023