Svensk Förening för Traumatologi (Swedish Trauma Association)

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet

Svensk Förening för Akutsjukvård

 

REGISTER

Nationella kvalitetsregister

Svenska Intensivvårdsregistret – SIR

Svenska Frakturregistret

 

Övrigt

Vårdguiden

Publicerad: 19 december 2015
Senast uppdaterad: 12 april 2016