Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet

Svensk Förening för Akutsjukvård

REGISTER

Nationella kvalitetsregister

Svenska Intensivvårdsregistret – SIR

Svenska Frakturregistret

Övrigt

Vårdguiden

Publicerad: 19 december 2015
Senast uppdaterad: 10 mars 2019