Dokument

Stadgar Swetrau

Stadgar SweTrau ver 1.3

Qlikviewpresentation 2017-05-03

Qlikviewpresentation_Swetrau_användarmöte_170503

Användarmanual; Utstein (Engelsk):

Revised_Utstein_Template_-_Data_Dictionary_v1.1.1

Användarmanual, svensk version:

SweTrau Manual 2018

Artikel om konsensusprocessen kring framtagandet av variabler i registret:

Ringdal. The Utstein Templae for uniform reporting of data following major trauma. SJTREM 2008

SweTrau – 22 månader:

SweTrau – 22 månader 130401-1

Årsrapporter:

Årsrapport SweTrau 2017

Årsrapport SweTrau 2016

Årsrapport SweTrau 2015

Årsrapport SweTrau 2014

Årsrapport SweTrau 2013

Årsrapport SweTrau 2012

Nationella traumautredningen:

Traumautredning sammanställning sjukhusvård 2015

Prehospital Traumavård – Slutversion

Läkarbemannad prehospital akutsjukvard – sammanställning evidens

Traumavård vid allvarlig händelse – SoS

Träning ger färdighet- Koncentrera vården för patientens bästa – SoS

Minnesanteckningar från expergruppsmötet 6 dec 2013

Regeringsuppdrag-Traumavård_OH för experterna

Sammandrag från expertgruppsmötet 24 sep 2013

Övriga dokument:

Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Snabbguide Qlikview

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 9 januari 2019