Dokument

Stadgar

Stadgar SweTrau ver 1.3

Användarmanual

SweTrau Manual 2019

Qlikview

Qlikview presentation 2017-05-03

Snabbguide Qlikview 2016

Årsrapporter

Årsrapport SweTrau 2018

Årsrapport SweTrau 2017

Årsrapport SweTrau 2016

Årsrapport SweTrau 2015

Årsrapport SweTrau 2014

Årsrapport SweTrau 2013

Årsrapport SweTrau 2012

Nationella traumautredningen

Traumautredning sammanställning sjukhusvård 2015

Prehospital Traumavård – Slutversion

Läkarbemannad prehospital akutsjukvård – sammanställning av evidens

Traumavård vid allvarlig händelse – SoS

Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa – SoS

Minnesanteckningar från expertgruppsmöte 2013-12-06

Regeringsuppdrag Traumavård – Presentation

Sammandrag från expertgruppsmöte 2013-09-24

Övriga dokument:

Revised Utstein Template – Data Dictionary, v 1.1.1

The Utstein Template for uniform reporting of data following major trauma. SJTREM 2008

Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

SweTrau – 22 månader 130401-1

 

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 19 december 2019