Dokument

Stadgar

Stadgar SweTrau ver 1.3

Användarmanual

SweTrau Manual 2019

Qlikview

Qlikview presentation 2017-05-03

Snabbguide Qlikview 2016

Årsrapporter

Årsrapport SweTrau 2017

Årsrapport SweTrau 2016

Årsrapport SweTrau 2015

Årsrapport SweTrau 2014

Årsrapport SweTrau 2013

Årsrapport SweTrau 2012

Nationella traumautredningen

Traumautredning sammanställning sjukhusvård 2015

Prehospital Traumavård – Slutversion

Läkarbemannad prehospital akutsjukvård – sammanställning av evidens

Traumavård vid allvarlig händelse – SoS

Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa – SoS

Minnesanteckningar från expertgruppsmöte 2013-12-06

Regeringsuppdrag Traumavård – Presentation

Sammandrag från expertgruppsmöte 2013-09-24

Övriga dokument:

Revised Utstein Template – Data Dictionary, v 1.1.1

The Utstein Template for uniform reporting of data following major trauma. SJTREM 2008

Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

SweTrau – 22 månader 130401-1

 

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 5 juli 2019