Kommunikation

En kommunikationsguide som vänder sig till kvalitetsregister som vill ha tips och råd på hur man når ut till sina målgrupper togs fram 2016. Guiden beskriver bland mycket annat hur man gör en kommunikationsplan, hanterar kontakten med media och sköter den digitala kommunikationen via till exempel webbplats och Twitter, samt presenterar alternativ till årsrapporter.

Kommunikation är en nyckelfråga för alla nationella kvalitetsregister. När allt kommer omkring sysslar kvalitetsregister inte med någonting annat än informationshantering. Man samlar in information, bearbetar den och för ut den till olika målgrupper.
Information om hur kvalitetsregisterarbetet ska gå till för att allt ska fungera och varför det är viktigt behövs också, men det är inte så ofta ett kvalitetsregister har en genomtänkt kommunikationsstrategi. Man håller möten, har en hemsida, mailar sina användare och ger ut en årsrapport, men har kanske inte gjort klart för sig exakt vad målen med detta är och varför man gör det man gör. Förhoppningsvis kan kommunikationsguiden vara ett stöd i registrets kommunikationsarbete.

Guiden går att ladda ner i menyn till vänster.

Utvecklingen av guiden har skett av Registercentrum Västra Götaland och dokumentet finns även upplagt på Nationella Kvalitetsregisters hemsida.

Kommunikationstjänster hos RC Syd

Inom kommunikationsområdet kan RC Syd erbjuda register flertalet tilläggstjänster.
Nedan följer en lista med exempel:

  • Tillhandahållande av hemsida
  • Administration av hemsida
  • Författande av artiklar/reportage/intervjuer
  • Inbjudningar och program
  • Utskick/spridning av digital information
  • Korrekturläsning
  • Sammanställning av information (exempelvis årsrapporter eller policydokument)

För mer information, förfrågan om ytterligare kommunikationsmöjligheter samt priser kontakta
RC Syds kommunikatör Richard Björkman: richard.bjorkman@regionblekinge.se

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 29 januari 2020