Kommunikation

Kommunikation är en nyckelfråga för alla nationella kvalitetsregister då verksamheten består av informationshantering. Man samlar in information, bearbetar den och för ut den till olika målgrupper.
Information om hur kvalitetsregisterarbetet ska gå till för att allt ska fungera och varför det är viktigt behövs också, men det är inte alltid ett kvalitetsregister har en genomtänkt kommunikationsstrategi. Alla register håller möten, har en hemsida, mailar sina användare och ger ut en årsrapport, men inte alla har uttalade mål med den kommunikation som görs och varför man gör det man gör.

Kommunikationsguide för kvalitetsregister

2016 togs en kommunikationsguide som vänder sig till kvalitetsregister fram. Guiden ger tips och råd på hur man når ut till sina målgrupper och beskriver bland mycket annat hur man gör en kommunikationsplan, hanterar kontakten med media och sköter den digitala kommunikationen via till exempel webbplats och Twitter, samt presenterar alternativ till årsrapporter.
Förhoppningsvis kan kommunikationsguiden vara ett stöd i registrets kommunikationsarbete.

Guiden, som även finns upplagd på Nationella Kvalitetsregisters hemsida, har utvecklats av Registercentrum Västra Götaland och går att ladda ner från nedladdningsboxen intill.

Kommunikationstjänster hos RC Syd

Inom kommunikationsområdet kan RC Syd erbjuda register flertalet tilläggstjänster.
Nedan följer en lista med exempel:

  • tillhandahållande av hemsida
  • administration/redaktionellt stöd för hemsida
  • författande av artiklar/reportage/intervjuer
  • utformande av inbjudningar och program
  • utskick/spridande av digital information
  • korrekturläsning
  • sammanställande av information (exempelvis årsrapporter eller policydokument)
  • stöd och råd vid utformande av kommunikationsplaner.

För mer information och förfrågan om ytterligare kommunikationsmöjligheter kontakta
RC Syds kommunikatör Richard Björkman: richard.bjorkman@regionblekinge.se

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 15 november 2021