Årsrapporter från register anslutna till RC Syd

På denna sida läggs varje år de senaste årsrapporterna från register anslutna till RC Syd in.

 

Rapporter för 2017

Amputations- och protesregistret SwedeAmp
http://www.swedeamp.com/organisation_arsrapport.htm

Barnkataraktregistret PECARE
http://rcsyd.se/pecare/resultat/arsrapport

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
http://www.bpsd.se/om-bpsd-registret/verksamhetsberattelse

CPUP – Uppföljningsprogram för Cerebral Pares
http://cpup.se/publikationer/arsrapporter

HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister
http://hakir.se/rapporter

LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret
http://lkg-registret.se/?page_id=202

MMCUP – Uppföljningsprogram för spinal dysrafism och hydrocefalus
http://mmcup.se/wp-content/uploads/2018/09/180920-%C3%85rsrapport-MMCUP-%C3%85H.pdf (PDF-format, 2,2 MB)

Nationella Kataraktregistret
http://rcsyd.se/kataraktreg/publikationer/arsrapporter

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar
http://www.infektion.net/rapporter-kvalitetsregistret

Registret för Svenska Bukväggsbråck
https://www.ventralhernia.se/%C3%85rsredovisningar

RIKSHÖFT
http://rikshoft.se/arsrapporter

SKaPa – Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit
http://www.skapareg.se/resultat

SKRS – Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning
SKRS Årsrapport 2017 (PDF-format, 2 MB)

SNR – Svenskt Njurregister
http://www.medscinet.net/snr/rapporter.aspx

SQRTPA – Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery
http://sqrtpa.se/arsrapporter

Svenska Cornearegistret
http://www.cornea.nu/om-svenska-cornearegistret/arsrapporter

Svenska Makularegistret
http://makulareg.se/publikationer/arsrapporter

Svenska Nationella Fotledsregistret
http://www.swedankle.se/arsrapporter.php

Svenska knäprotesregistret
http://www.myknee.se/publikationer/arsrapporter

Svenska Skulder- och Armbågsregistret
http://ssas.se/kval/reports.php

SweTrau – Svenska Traumaregistret
http://rcsyd.se/swetrau/

Share
Publicerad: 5 februari 2018
Senast uppdaterad: 21 november 2018