Årsrapporter från register anslutna till RC Syd

På denna sida läggs varje år länkar till de senaste årsrapporterna från register anslutna till Registercentrum Syd in. Listan nedan med länkarna uppdateras kontinuerligt.

Rapporter för 2020

Ambulansregistret (AmbuReg)

https://rcsyd.se/ambureg/publikationer/arsrapporter

Amputations- och protesregistret SwedeAmp

https://swedeamp.com/index.php/startsida/arsrapporter/

Barnkataraktregistret PECARE

http://rcsyd.se/pecare/resultat/arsrapport

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

https://bpsd.se/styrgruppen/

CPUP – Uppföljningsprogram för Cerebral Pares

http://cpup.se/publikationer/arsrapporter/

HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister

http://hakir.se/rapporter

Könsdysforiregistret

Ännu ej publicerad.

LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret

http://lkg-registret.se/publikationer-och-forskning/arsrapporter

MMCUP – Uppföljningsprogram för spinal dysrafism och hydrocefalus

https://mmcup.se/?page_id=2678

Nationella Kataraktregistret

http://rcsyd.se/kataraktreg/publikationer/arsrapporter

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

https://rcsyd.se/infektionsregistret/publikationer/arsrapporter/2020-2

Registret för Svenska Bukväggsbråck

https://www.ventralhernia.se/%C3%85rsredovisningar

RIKSHÖFT

https://www.rikshöft.se/forsking-och-utv%C3%A4rdering

SKaPa – Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit

http://www.skapareg.se/resultat

SKRS – Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning

https://rcsyd.se/skrs/publikationer/arsrapporter

SNR – Svenskt Njurregister

https://www.medscinet.net/snr/arsrapporter.aspx

SQRTPA – Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery

http://sqrtpa.se/arsrapporter

Svenska Cornearegistret

http://www.cornea.nu/om-svenska-cornearegistret/arsrapporter/

Svenska Makularegistret

http://makulareg.se/publikationer/arsrapporter

Svenska Nationella Fotledsregistret

Ännu ej publicerad.

Svenska knäprotesregistret

http://www.myknee.se/publikationer/arsrapporter

Svenska Skulder- och Armbågsregistret

http://ssas.se/kval/reports.php

SweTrau – Svenska Traumaregistret

http://rcsyd.se/swetrau/om-swetrau/arsrapporter

Share
Publicerad: 5 februari 2018
Senast uppdaterad: 18 oktober 2021