Rapporter och skrifter

Slutrapport Lärmodeller II – Skåne

RC Syd Lund, Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad
Utgiven 2016
Klicka här för att ladda ner dokumentet. (PDF-format, 2 MB)

Guide – Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Registercentrum i samverkan
Utgiven 2016
Klicka här för att ladda ner dokumentet. (PDF-format, 5 MB)

LAG (Landstingets analysgrupp)-projektet

Landstinget Blekinge och RC Syd
Utgiven 2015
Klicka här för att ladda ner dokumentet. (PDF-format, 870 kB)

Slutrapport Palliativ Syd

RCO (Registercentrumorganisation) Syd och Palliativt Utvecklingscentrum
Utgiven 2015
Klicka här för att ladda ner dokumentet. (PDF-format, 1,84 MB)

Att skapa ett sjukdomsspecifikt frågeformulär

RC Syd Karlskrona
Utgiven 2014
Klicka här för att ladda ner dokumentet. (PDF-format, 841 kB)

Handbok för utveckling av kvalitetsregister

RC Syd Karlskrona
Utgiven 2014 – Tredje upplagan
Klicka här för att ladda ner dokumentet. (PDF-format, 2,05 MB)

Guide – Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete

Guiden är framtagen av en arbetsgrupp med patientföreträdare, register och registercentrum
Utgiven 2013
Klicka här för att ladda ner dokumentet. (PDF-format, 804 kB)

Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister

EyeNet Sweden (numer RC Syd Karlskrona)
Utgiven 2009 – Andra upplagan

Utvärdering av Nationella Medicinska Indikationer för Kataraktextraktion (NIKE)

EyeNet Sweden (numer RC Syd Karlskrona), Sveriges Kommuner och Landsting
Utgiven 2008

Handbok för start av kvalitetsregister

EyeNet Sweden (numer RC Syd Karlskrona)
Utgiven 2005 – Första upplagan. ISBN 91-631-7122-8

Handbook for establishing quality registries

EyeNet Sweden (numer RC Syd Karlskrona)
Utgiven 2005. English version. ISBN 91-631-8585-4

Simultaneous bilateral cataract surgery – a retrospective study from the Swedish National Cataract Register (NCR)

Albrecht, S. FOU (Forsknings- och utvecklingsenheten)-rapport. Institutionen för kliniska vetenskaper. Lunds Universitet
Utgiven 2005

Utebliven förbättring av självskattad synfunktion efter kataraktoperation verklighet eller mätfel

Wendel, E. FOU-rapport. Institutionen för kliniska vetenskaper. Lunds Universitet
Utgiven 2005

Rapport angående nationella indikationer för kataraktoperation

EyeNet Sweden (numer RC Syd Karlskrona)
Utgiven 2005

Share
Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 18 april 2024